trang chính >> Vườn cầu nguyện >>

Smiley face

Smiley face


VƯỜN CẦU NGUYỆN

Smiley face

Cầu nguyện cho các linh hồn hội viên và hiệp sĩ Mân Côi huyền nhiệm, các thai nhi, các linh hồn mồ côi và thân bằng quyến thuộc của quý vị:

"Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ ! cho các linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được lên chốn
nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng Amen!"
"khi Chúa thương gọi con về ..... hồn con hân hoan ...."

"CHÚNG CON NGUYỆN XIN CHÚA" - XIN CHÚA THƯƠNG NHẬM LỜI CHÚNG CON !

Quý vị rất thân mến!
Mỗi khi bạn ghé thăm "Vườn Cầu Nguyện" xin nhớ tặng cho các linh hồn:
một kinh Lạy cha...một kinh Kính mừng ...và một kinh Sáng danh....hoặc 10 kinh...
Chân Thành Tri Ân và Cảm Tạ!
Smiley face

***********Tháng 6 - 2016 ************

- Nguyện cầu cho bà Nội, bà Ngoại, và Mẹ là linh hồn Anna Trần thị Lụa và cho ông Nội, ông Ngoại, và Cha là linh hồn Anrê Phạm văn Giáp, ông cố Giáo Thảo, hai LH Anrê, cô Thi
- Nguyện cầu cho bà Nội, bà Ngoại, và Mẹ là linh hồn Têrêsa Đỗ thị Ngượi và cho ông Nội, ông Ngoại, Cha là linh hồn Antôn Lê ngọc Khánh, ông cố Nghị, Bà cố Xe
- Cùng cầu xin cho linh hồn ông bà cố tổ tiên Nội Ngoại hai họ của chúng con, các linh hồn mồ côi, và các thai nhi được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

* Chúng con nguyện xin Chúa!

*********** Tháng 6 - 2016 ************ Smiley face

Nguyện cầu cho ông bà cố nội cố ngoại, cố linh Mục Anrê Phạm năng Tĩnh, cố thày Sáu Anrê Phạm An Bình, bà Thế, cô Thy các em và cháu chắt.
Nguyện cầu cho cha là linh hồn ....
Cùng cầu xin cho linh hồn ông bà cố tổ tiên Nội Ngoại hai họ của chúng con, các linh hồn mồ côi, và các thai nhi được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

* Chúng con nguyện xin Chúa!

*********** Tháng 6 - 2016 ************ Smiley face

Cầu cho LH Maria Phan ngọc Nga (ca viên NVMC), SJ
Cầu cho LH H/S Phero Maria Nguyễn ngọc Lê, SJ.
Cầu cho LH Cecilia Nguyễn thị Ngoan.
Cầu cho LH Martino Tạ văn Thi VN
Cầu cho LH Gioan Trần văn Hợp VN
Cầu cho LH Matta Đỗ thị Thúy Nhi VN.
Cầu cho LH Maria Ngô thị Khiêm VN
Cầu cho LH Maria Đoàn thị Kim Lộc VN
Cầu cho LH Gioan Baotixita Trương văn Quỳnh VN
Cầu cho LH Phaolo Nguyễn văn Thanh VN
Cầu cho LH Maria Tô thị Nữ VN
Cầu cho LH Giuse Trần thanh Liêm VN
Cầu cho LH Đaminh Đỗ bá Tiên VN

* Chúng con nguyện xin Chúa!

*********** Tháng 7 - 2016 ************ Smiley face

* Cùng cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, mà chưa kịp thông báo.
Cầu cho linh hồn - Phaolo Lê Cham, h/v Mân Côi, Philadelphia.
Cầu cho linh hồn - Anna Thái thị Lan, Mỹ Tho, VN
Cầu cho linh hồn - Augustino Tuấn, Torrance, CA
Cầu cho linh hồn - Maria Nguyện thị Diên, Đức Quốc
Cầu cho linh hồn - Anton Hoàn văn Sáu, Sacramento, CA.
Cầu cho linh hồn - Anna Vũ thị Don, Tân Bình, VN
Cầu cho linh hồn - Maria Đào thị Thành, Quảng Ngãi, VN .
Cầu cho linh hồn - Phero Lê Cham, Philidelphia
Cầu cho linh hồn - Anna Thái thị Lan, Mỹ Tho
Cầu cho linh hồn - Augustino Tuấn, Torrance, CAlifornia
Cầu cho linh hồn - Maria Nguyễn thị Diên, Đức Quốc
Cầu cho linh hồn - Maria Võ thị Minh, Mỹ Tho, VN
Cầu cho linh hồn - Anton Hoàng văn Sáu, Sacramento, CA
Cầu cho linh hồn - Anna Nguyễn thị Son, Gia kiệm, VN
Cầu cho linh hồn - Anna Võ thị Don, Tân Bình, VN
Cầu cho linh hồn - Maria Đào thị Thành, Quảng Ngãi, VN.

* Chúng con nguyện xin Chúa!

*********** Tháng 8 - 2016 ************ Smiley face

Cầu cho linh hồn - Maria Phạm thị Quỳnh Hoa, Phú Nhuận
Cầu cho linh hồn - Maria Lê thị Đen, Long Xuyên, VN
Cầu cho linh hồn - Anna Nguyễn thị Ơn, Quảng Ngãi, VN
Cầu cho các linh hồn mồ côi
Cầu cho các linh hồn thai nhi
Nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi và sớm đón các linh hồn HV THMC vào nhà của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

* Chúng con nguyện xin Chúa!

***********Tháng 9 - 2016 ************ Smiley face

Cầu cho linh hồn - Anh Phero A Lốc - VN
Cầu cho linh hồn - DR GIUSE VU PHU - CA
Cầu cho linh hồn - Cô Maria Lê thị Vui- vn
Thứ sáu 30/9/16
Xin các anh chị hợp ý cùng LM/TU và TH/MC dâng thánh lễ Misa, và hơn 273 ngàn chuỗi MC, cầu cho các linh hồn trong Luyện Ngục được sớm về hưởng nhan thánh Chúa, nhờ qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Vì công nghiệp vô cùng ĐCG/KITO.

*** Xin cùng hợp ý cầu nguyện đặc biệt cách riêng cho bác chủ tịch, bác Khoan của TH được hồn xác an mạnh trong sự quan phòng của Mẹ Maria.***
- cầu cho tất cả hội viên đang còn sống được nhiều ơn lành, và ơn soi sáng
- Cầu cho các h/v đã qua đời mà chưa kịp thông báo.
- cầu cho tất cả linh hồn đang còn trong luyện ngục.

* Chúng con nguyện xin Chúa!

***********Tháng 10 - 2016************ Smiley face

Xin các ông, bà,anh, chị hợp ý cùng LM/TU và TH/MC dâng thánh lễ Misa, và hơn 273 ngàn chuỗi MC, cầu cho các linh hồn trong Luyện Ngục được sớm về hưởng nhan thánh Chúa, nhờ qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Vì công nghiệp vô cùng ĐCG/KITO.
- Cầu nguyện cho đồng bào miền trung đang chịu ảnh hưởng bảo lụt thiên tai,
- cầu cho tất cả hội viên đang còn sống được nhiều ơn lành, và ơn soi sáng.
- Cầu cho linh hồn Maria Đỗ Thị Ngọc được mau về hưởng Nhan Thánh Chúa, mất 16/10/2016 GX cổ huế GP Hà Nội, VN
- Cầu cho các h/v đã qua đời mà chưa kịp thông báo.
* Chúng con nguyện xin Chúa!

***********Tháng 11 - 2016************ Smiley face

Đặc biệt cầu cho các đẳng linh hồn còn đang trong lửa luyện tội
Cầu cho các linh hồn hội viên Mân Côi
Cầu cho linh hồn Anna Lê Thị Nụ số Mc 207.828
Cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Duệ MC số 107243 (HV Đà Nẵng)

* Chúng con nguyện xin Chúa!

***********Tháng 12 - 2016************ Smiley face

Cầu cho linh hồn Maria Lê thị Dĩ (VN)
Cầu cho linh hồn Ông Cố, Giuse Hoàng Văn Ngãi (CA). ....
Cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Mão, San Jose California
Cầu cho các linh hồn đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian mà chưa kịp thông báo

* Chúng con nguyện xin Chúa!

***********Tháng 01 - 2017************ Smiley face

Cầu cho linh hồn Catarina Trinh T. Mầu, houston, TX
Cầu cho linh hồn Maria Vũ Thị Quý (HV Hốc Môn)
Cầu cho linh hồn Anna Vũ Thị Mão (HV Hốc Môn)
Cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Thanh Thái, MS số 194.573 (HV Gia Kiệm)

* Chúng con nguyện xin Chúa!

*********** Smiley face

Thứ sáu 13/1/16
Xin các ông, bà,anh, chị hợp ý cùng LM/TU và TH/MC dâng thánh lễ Misa, và hơn 273 ngàn chuỗi MC, cầu cho các linh hồn trong Luyện Ngục được sớm về hưởng nhan thánh Chúa, nhờ qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Vì công nghiệp vô cùng ĐCG/KITO.

*** Xin cùng hợp ý cầu nguyện đặc biệt cách riêng cho linh hồn Thomas Trần Khắc Khoan***

"Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Toma Aquino được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen".
Nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và toàn thể Triều Thần Thánh trên Thiên quốc, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.
- cầu cho tất cả hội viên đang còn sống được nhiều ơn lành, và ơn soi sáng
- Cầu cho các h/v đã qua đời mà chưa kịp thông báo.
- cầu cho tất cả linh hồn đang còn trong luyện ngục.
* Chúng con nguyện xin Chúa!

*********** Smiley face

* Xin Chúa nhậm lời chúng con! Smiley faceTháng 11

* Bài viết liên quan:

 • Những phương pháp giúp chúng ta chết an vui
 • Bí mật thú vị về linh hồn luyện ngục
 • Những phương pháp giúp chúng ta chết an vui
 • Những phương pháp giúp chúng ta chết an vui
 • Loan Truyền Lòng Thương Xót-Lá thư từ hỏa ngục
 • Đường về nhà Cha-Đừng trì hoãn ngày mai..
 • Cứu giúp các Đẳng Linh Hồn ở luyện ngục1
 • HÃY ĐỌC NẾU KHÔNG SẼ HỐI TIẾC - Bản dịch từ sách của LM Paul O’Sullivan
 • Lửa luyện ngục là gì
 • Tháng 11
 • Vườn cầu nguyện


 • Smiley face

  VƯỜN CẦU NGUYỆN (tiếp theo)

  ********* Tháng 01 - 2017 *********

  *** Xin cùng hợp ý cầu nguyện đặc biệt cách riêng cho linh hồn Thomas Trần Khắc Khoan
  Chủ Tịch Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi
  Và Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima

  Smiley face


  Đã qua đời lúc 3:30 chiều
  ngày 10 tháng 01 năm 2017 tại bệnh viên Garden Grove, Nam California, USA.
  ***Thánh lễ an táng vào ngày 13.

  "Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Toma Aquino được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen".
  Nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và toàn thể Triều Thần Thánh trên Thiên quốc, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.
  - cầu cho tất cả hội viên đang còn sống được nhiều ơn lành, và ơn soi sáng
  - Cầu cho các h/v đã qua đời mà chưa kịp thông báo.
  - cầu cho tất cả linh hồn đang còn trong luyện ngục.
  * Chúng con nguyện xin Chúa!

  **********

  * Cầu cho các h/v đã qua đời:
  Hội MC Austin, TX


  - Gioan B. Nguyễn Văn Kinh.
  - GFiuse Nguyễn Bằng Giang,
  - Rosa Đỗ Thị Tách .
  - Agustine Duy- Germany
  - Daminh Uy- Germany
  - cầu cho tất cả hội viên đang còn sống được nhiều ơn lành, và ơn soi sáng
  - Cầu cho các h/v đã qua đời mà chưa kịp thông báo.
  - cầu cho tất cả linh hồn đang còn trong luyện ngục.
  **********

  Ngày 17 tháng 2 năm 2017

  + Cầu cho các h/v đã qua đời:
  - Phaolô Nguyễn Hữu Thuận (Austin, TX)
  - Hiệp Sĩ Mân Côi ông. Anton Phạm Tú (CA)
  - Hiệp Sĩ Mân Côi LH Augustino Đinh bá Kiết - Sacramento
  "Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn HV/HS được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen". Nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và toàn thể Triều Thần Thánh trên Thiên quốc, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen. **********

  Ngày 23 tháng 2 năm 2017

  - Hiệp Sĩ Mân Côi LH Phaolo Lâm Đức Đạo San Jose (CA)
  "Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn HS Phaolo được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen". Nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và toàn thể Triều Thần Thánh trên Thiên quốc, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.

  Ngày 16 tháng 3 năm 2017

  Kính báo đến quý hội viên và Hiệp Sĩ,
  Hiệp Sĩ Mân Côi Maria Lương thị Sinh vừa tạ thế tại bệnh viện San Jose California. Kính xin quý vị hiệp ý cầu nguyện cho Hiệp Sĩ Mân Côi là cụ bà Maria Lương thị Sinh được hưởng nhan Thánh Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ Fatima Mân Côi.
  "Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Hiệp sỹ Maria Sinh được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen". Nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và toàn thể Triều Thần Thánh trên Thiên quốc, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.
  * Chúng con nguyện xin Chúa!

  Ngày 25 tháng 7 năm 2017

  - HS Teresa Nguyễn thị Tuyết Mai
  - Hội viên Mân côi Giuse Nguyễn Liêm
  - Têrêxa Maria Nguyễn thị Hương

  "Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen".
  Nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và toàn thể Triều Thần Thánh trên Thiên quốc, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.

  Ngày 08 tháng 09 năm 2017

  - HS cụ cố Maria Vũ thị Tý

  "Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Hiệp sỹ Maria Sinh được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen". Nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và toàn thể Triều Thần Thánh trên Thiên quốc, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.