Giờ trên máy của bạn :

TRANG MẸ MARIA


THỦ BẢN HỘI RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI
17 tháng mười hai 2012

I- NHẬP ĐỀ:

Năm 1214 bè rối Albigensê miền nam nước Pháp nổi lên chống phá Giáo Hội. Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Đominicô mà phán bảo 1 phương pháp duy nhất để cứu Giáo Hội, cứu các linh hồn sa đoạ lầm lạc trong thời kỳ này, là CHUỖI HẠT MÂN CÔI. Và quả thật tràng chuỗi Mân Côi đã trở nên vũ khí đắc lực, dẹp tan các bè rối Albigensê.

ll- NGUỒN GỐC VÀ LỊCH SỬ CHUỖI HẠT MÂN CÔI

Năm 1571, vua Hồi Giáo Thổ nhĩ Kỳ đem quân chiếm đóng hầu khắp Âu Châu, hòng tiêu diệt Giáo Hội công giáo. Đức Giáo Hoàng Pio V đã truyền cho toàn thể giáo hữu Roma liên tiếp thay nhau lần chuỗi Mân Côi, cầu xin Đức Mẹ cứu lấy đạo binh công giáo đang phải chiến đấu với quân Hồi Giáo. Đức Mẹ đã làm phép lạ cho các chiến sĩ công giáo thắng trận vẻ vang vào ngày 7/10/1571. Do đó, Đức ĐGH PIO V đã đặt lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7/10 hằng năm, và truyền cho thêm vào kinh cầu Đức Bà “NỮ VƯƠNG RẤT THÁNH MÂN CÔI “

Đức Mẹ đã truyền cho thánh Đominicô và Chân Phước Alan de la Roche truyền bá chuỗi hạt Mân Côi, lập ra Hội Mân Côi khắp các nơi các Ngài đi giảng. Nhất là ở nước Ý, Pháp và Đức , đã có rất nhiều giáo dân xin gia nhập Hội Mân Côi. Nhưng lúc ấy mới chỉ là do giáo quyền địa phương cho phép thành lập. Mãi đến ngày 8/9/1475, vua nước Đức là Hoàng Đế Frederic lll, một hội viên Hội Mân Côi rất sốt sắng, mới xin Đức Giáo Hoàng Sixtô lV chính thức thừa nhận Hội Mân Côi vào ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8/9/1475, và cho phép hoạt động trên khắp thế giới công giáo, với rất nhiều ơn xá giải. Chỉ sau 1 năm ngày ĐGH chính thức thừa nhận, đã có hơn 500.000 người xin gia nhập Hội Mân Côi . Lý do tại sao người ta xin gia nhập Hội Mân Côi đông như thế ? Là vì Hội Thánh đã ban rất nhiều ơn xá giải cho những ai gia nhập Hội Mân Côi. Đức Mẹ đã hiện ra với nhiều vị thánh, như thánh nữ Genevieve, thánh nữ Metilda hứa ban rất nhiều ơn hồn xác cho những ai gia nhập Hội Mân Côi, nhất là trong giờ lâm tử. Đức Mẹ sẽ dẫn đưa linh hồn ấy về thiên đàng khỏi phải qua lửa luyện ngục.

Thánh Alan de la Roche đồng thời với Thánh Đominicô, là 1 đại Tông Đồ Mân Côi, đã lập ra nhiều Hội Mân Côi khắp nơi trong Giáo Hội. Các Hội Mân côi này đã được rất nhiếu các ĐGH kế vị Đức PIO V, khuyến khích và cổ võ. Do đó mà truyền thống các Hội Mân Côi trong Giáo Hội , đã có rất lâu đời từ ĐGH Pio V, liên tiếp cho đến ngày nay. Không thể kể cho hết được, chỉ đan cử các thí dụ điển hình sau đây:

Smiley face - Đức Giáo Hoàng Alexandre Vll nhà đại hùng biện đã qủa quyết công nghiệp thánh Đominico rao giảng chuỗi Mân Côi, có thể giữ vững được Hội Thánh.

- Đức Giáo Hoàng Nicolao V gọi chuỗi Mân Côi là cây trường sinh, chữa kẻ chết sống lại, kẻ liệt khỏi bệnh.

- Đức Giáo Hoàng Pio V nói: nhờ Hiệp Hội Mân Côi được phát triển khắp nơi, mà giáo dân trở nên thánh thiện, đánh tan các bè rối.

- Đức Giáo Hoàng Leo X khuyến khích thành lập các hội Mân Côi tại các điạ phận, và giáo xứ. Ngài gọi các Hội Mân Côi là chiến lũy ngăn cản sự dữ, là tường lũy ngăn cách xua đưổi ma vương ác qủy.

- Đức Giáo Hoàng Julio lll gọi kinh Mân Côi là cửa thiên đàng, là vinh quang của Giáo Hội.

- Đức Giáo Hoàng Gregorio Xlll nói : Kinh Mân Côi từ trời ban xuống cho nhân loại, để ngăn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.

- Đức Giáo Hoàng Sixto lV tuyên bố kinh Mân Côi tăng sức mạnh để mọi người tôn thờThiên Chúa Ba Ngôi, và tôn vinh Đức Mẹ Maria.

- Đức Giáo Hoàng Pio lX nói: Võ khí mạnh nhất ta cầm trong tay là chuỗi hạt Mân Côi.

- Đức Giáo Hoàng Leo Xlll được mệnh danh là Giáo Hoàng Mân Côi, đã nói: Không lời cầu nguyện nào giúp ta thêm lòng sùng kính Đức Mẹ bằng kinh Mân Côi. Người cũng khuyên giục giáo hữu hãy sốt sắng tích cực tham gia các Hội Mân Côi, để được hưởng nhiều ơn ích như Đức Mẹ đã hứa với thánh Đominicô, thánh Genevieve và thánh nữ Metilda.

- Đức Giáo Hoàng Pio X suốt đời lần chuỗi Mân Côi liên tiếp, và coi chuỗi Mân Côi là phương pháp tối hảo để chấn chỉnh mọi việc trong Giáo Hội.

- Đức Giáo Hoàng Pio Xll nói: Trong các kinh cầu nguyện để tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ, thì chuỗi Mân Côi là cao qúy nhất.

- Đức Giáo Hoàng Phaolo Vl đã ra Tông Thư “ Recurrens Mensis” ngày 7-10-1969 kêu gọi mọi người hãy quay về với Đức Mẹ, cầu xin Hoà Bình bằng chuỗi Mân Côi.

- Đức Giáo Hoàng Joan XXlll ra Thông Điệp “ Gracia Recordatio” ngày 26- 9- 1959 khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi, và gia nhập Hội Mân Côi. Ngài còn nói Kinh Mân Côi là hơi thở của mỗi tâm hốn.

- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo ll là ngưòi con đặc sủng của Đức Mẹ Mân Côi . Ngài thường lần chuỗi Mân Côi trước mặt mọi người. Ngài đã ban hành Tông Thư Rosarium, thêm 5 sự sáng vào chuỗi hạt Mân Côi. Ngài cũng là 1 vị Giáo Hoàng Mân Côi nổi bật trong các vị Giáo Hoàng có lòng sùng kính Đức Mẹ nhất.

Trên đây là những thí dụ điển hình của các ĐGH có lòng sùng kính chuỗi hạt Mân Côi một cách đặc biệt. Ngoài ra còn biết bao nhiêu vị thánh nổi tiếng ca ngợi chuỗi hạt Mân Côi, như các thánh: Benado, Joan Kim Khẩu, Louis Marie Grignion de Montfort. Thonas Tiến sĩ. Đặc biết thánh Louis Marie Grignion de Montfort đã đưa ra 1 công thức là trong các việc lành phúc đức ta làm khi còn sống ở thế gian này, quan trọng nhất là: Thánh Lễ Misa và chuỗi hạt Mân Côi.

Nói tóm lại , chuỗi hạt Mân Côi dã được các ĐGH cổ võ và khen ngợi bằng hơn 500 bức Thông Điệp . Do dó, Hội Mân Côi là 1 hội đạo đức, có truyền thống rất xa xưa trong Giáo Hội khắp hoàn cầu. Đặc biết là giáo dân Việt Nam rất có lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt Mân Côi, nhà nhà lần hạt, người người lần hạt. Các Giáo Phận, Giáo xứ đều có hội Mân Côi, các hội đoàn Mân Côi, thường tồ chức các cuộc rước hoa, rước kiệu tượng Đức Mẹ Mân Côi. Có rất nhiều thánh đường , vương cung thánh đường, mang tước hiệu Đức Mẹ Mân Côi. Xuyên qua các dữ kiện vừa trình bày trên đây , sự lần chuỗi Mân Côi cũng như các Hội đoàn Mân Côi là những phương thức rất cần thiết cho đời sống tâm linh của kito hữu..

Gần đây có 1 quan niệm hết sức sai lầm rằng việc lần chuõi Mân Côi chỉ là để dành cho mấy Ông Cụ bà Cụ nhàn rỗi, đọc kinh cho qua ngày để dọn mình chết. Còn anh chị em thanh thiếu niên ,và nhũng người còn trẻ thì làm việc khác quan trọng hơn. Nếu việc lần chuỗi Mân Côi không quan trọng, thì Đức Mẹ đã chẳng khuyến khích ngưới ta lần chuỗi Mân Côi, mỗi khi Đức Mẹ hiện ra bất cứ ở đâu. với bất cứ ai.

Smiley face lll- TÔN CHỈ CỦA HỘI MÂN CÔI:

- Thánh hoá bản thân và tha nhân bằng chuỗi hạt Mân Côi.
- Ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria bằng chuỗi hạt Mân Côi.
- Tiêu diệt bọn ma vương ác qủy đang rình rập phá hoại Giáo Hội, và các linh hồn, bằng
chuỗi hạt Mân Côi.

lV- MỤC ĐÍCH CỦA HỘI MÂN CÔI:

Họp nhau để cầu nguyện chung bằng kinh Mân Côi, với mục đích:
- Cầu cho Hội Thánh và các Cộng đoàn, Giáo phận khắp thế giới
- Cầu cho các linh hồn mồ côi trong luyện ngục, và các linh hồn bà con thân nhân.
- Cầu cho các kẻ có tội ăn năn trở lại, kẻ ngoại nhận biết Chúa, bệnh nhân đang hấp hối.
- Cầu cho thế giới được hoà bình
- Đền tội cho mình ở đời này và đời sau trong luyện ngục.
- Khấn xin Đức Mẹ 1 ơn gì. Nhất là ơn chữa lành - Khỏi bệnh tật nguy hiểm.

V- ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP HỘI ĐỨC MẸ MÂN CÔI:

Tất cả mọi người giáo dân không phân biệt nam nữ tuổi từ 18 trở lên, đã được chịu các phép Bí Tích cần thiết , đều có thể xin gia nhập Hội Đức Mẹ Mân Côi, miễn là có ý ngay lành đạo đức. Muốn trở thành hội viên Hội Mân Côi, thì cần phải hội đủ các điều kiện sau đây:

- Điền đơn xin gia nhập Hội Mân Côi, gửi cho cha Quản nhiệm. hoặc cho Ông Hội Trưởng Hội Mân Côi.

- Được ghi danh vào sổ Hội Mân Côi

- Phải lần hạt 5 chục mỗi ngày

- Phải mộ mến chuỗi hạt Mân Côi, bằng cách luôn luôn mang theo trong mình chuỗi hạt Mân Côi (tùy theo sáng kiến của Hội Viên: đeo ở cổ, bỏ túi áo, túi quần, để ở xắc tay…

VI- NHIỆM VỤ CỦA HỘI VIÊN ĐỨC MẸ MÂN CÔI:

- Năng học tập đọc sách để thêm lòng kính mến Đức Mẹ .
- Bắt chước noi gương các nhân đức của Đức Mẹ.
- Hãy hòa nhã thương yêu mọi người trong gia đình, trong cộng đoàn, xã hội.
- Mỗi ngày Hội viên phải lần hạt 5 chục như đã quy định.
- Khi có hội viên qua đời, Hội phải xin cho hội viên 1 lễ Misa. Các hội viên khác phải đọc một chuỗi hạt 5 chục, cầu nguyện cho linh hồn ấy.
- Lê Bổn mạng chính thức của Hội Mân Côi là ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, nhằm ngày 7 tháng 10 hằng năm.
- Hội cần sự bảo trợ của Hội viên giúp đỡ tuỳ lòng hảo tâm, mỗi khi có công việc chung.
- Hội viên khi đã gia nhập Hội Mân Côi rồi, dù sau này phải đi ở xa, bất cứ nơi nào, thì cũng vẫn là Hội viên Hội Mân Côi, vẫn được hưởng các ơn ích của Hội Mân Côi, miễn là vẫn tiếp tục giữ các điều như đã quy định.
- Hội Mân Côi là của Hội Thánh công giáo cho toàn thế giới. Do đó bất cứ ai, bất cử ở đâu
muốn gia nhập Hội Mân Côi ở đâu cũng được, miễn là thi hành đúng 3 điều kiện kể trên.

Vll- CÁC ƠN ÍCH BỞI HỘI MÂN CÔI:

Hội viên đươc hưởng nhờ các ơn ích sau đây:
- Các công phúc do Hội viên đã làm, đang làm, và sẽ làm.
- Hội viên đọc 1 chuỗi hạt Mân Côi thì được hưởng chung tất cả các chuổi hạt Mân Côi do các hội viên khác đọc. Thí dụ Hội có 100 người, mỗi hội viên chỉ đọc 1 chuỗi 5 chục, nhưng đươc hưởng ơn ích bằng 100 chuỗi của các hội viên khác.
- Khi đã qua đời, hội viên vẫn còn được tiếp tục hưởng các công phúc do lời cầu nguyện của các hội viên còn sống.
- Đức Mẹ đã hứa với thánh Đominico ban 15 ơn đặc biệt cho những ai mộ mến lần chuỗi Mân Côi, và tham gia các hội Mân Côi. Trong 15 điều hứa của Đức Mẹ, có 1 điều rất quan trọng: “ Ta sẽ giải thoát khỏi lửa luyện tội tức khắc cho những ai khi còn sống đã năng lần chuỗi Mân Côi sốt sắng, và truyền bá chuỗi hạt Mân Côi cho người khác.
- Những ai tích cực truyền bá chuỗi hạt Mân Côi cho nhiều người khác, thì được tặng thưởng danh hiệu : “HIỆP SĨ ĐỨC MẸ MÂN CÔI HUYỀN NHIỆM” , và đươc mặc áo choàng Hiệp Sĩ khi còn sống cũng như khi đã qua đời.

Vlll- TỔ CHỨC LỄ TUYÊN HỨA

Khi có nhiều người xin gia nhập, thì Ban Điều Hành Hội Mân Côi có thể tổ chức lễ tuyên hứa cho Hội Viên tại nhà thờ Giáo Xứ, Cộng đoàn. Hội viên đến trước bàn thờ quỳ đọc chung voí nhau Bản Kinh Tận Hiến, tuyên xưng đức tin , và tuyên hứa trung thành với các điều đã quy định của Hôi Mân Côi. Hội viên sẽ được cấp phát Bằng Hội Viên , dây Mân Côi. (Tuy nhiên thể thức này cũng không cần thiết , vì theo quy định của Hội Thánh , mỗi Hội viên chỉ cần được thi hành đầy đủ 3 điều kiện cần thiết trên đây, thì đương nhiến là Hội Viên Hôi Mân Côi rồi)

Smiley face IX- SỰ QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT CỦA CHUỖI HẠT MÂN CÔI

- Chính Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Đominicô truyền dạy phép lần hạt Mân Côi.
- Chuỗi hạt Mân Côi không phải do Hội Thánh , hoặc bất cứ 1 vị thánh nào đã lập ra.
- Đức Mẹ đã ban xuống cho nhân loại rất nhiều phép lạ, ơn lạ cho những ai mộ mến năng lần chuỗi Mân Côi.
- Bất cứ ơn gì mà chúng ta cầu xin cùng Đức Mẹ qua chuỗi hạt Mân côi, đều được Đức Mẹ chấp nhận ban cho như ý , ngoại trừ những điều gì không đẹp lòng Đức Mẹ
- Bất cứ nơi nào, với bất cứ ai, khi hiện ra, Đức Mẹ đều truyền dạy phải năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ
- Tại cả 3 trung tâm hành hương lớn nhất thế giới: Fatima, Lộ Đức, Mejugorge (Nam Tư) Đức Mẹ đều truyền dạy các em thụ khải phải năng lần chuỗi Mân Côi.
- 6 lần hiện ra tại Fatima, truyến đạt 3 ML Đức Mẹ đã nói rất nhiều lần về chuỗi hạt Mân Côi và khuyên các em và nhân loại năng lần chuỗi Mân Côi.
- Theo nhiều ĐGH và nhiều vị thánh, thì không một hội đoàn, đoàn thể nào trong Hội Thánh công giáo quan trọng hơn, và cần thiết hơn Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi.
- Chính bà Lucia, trước khi qua đời, đã khẳng định:” Tất cả các công việc khó khăn ở trên đời này, chúng ta chỉ có thể giải quyết được bằng chuỗi hạt Mân Côi.”

X- KẾT THÚC:

Sau khi đã đọc kỹ Thủ Bản này, chúng ta thấy việc gia nhâp Hội Mân Côi là rất quan trọng đối với tất cả mọi tín hữu. Vậy xin qúy Cụ quý Ong Bà , anh chị em dân Chúa, hãy cầu nguyện, suy nghỉ, vã hãy xin gia nhâp Hội Mân Côi, để được Đức Mẹ ban cho chúng ta nhiều ơn lành hồn xác khi còn sống ở thế gian này, và đến ngày gìờ sau cùng của cuộc đời trần thế, chúng ta sẽ được hưởng vinh quang với Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi trên nước Thiên Đàng. Vậy nếu qúy vị nào thấy mình không đủ khả năng, thì giờ, để tham gia vào các hội đoàn khác, thì tốt nhất là chỉ nên tham gia vào 1 hội đoàn duy nhất, quan trọng nhất là Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, cũng rất đầy đủ, làm đẹp lòng Chúa và Đức Mẹ rồi. Hơn nữa việc gia nhập Hội Mân Côi còn là bảo đảm chắc chắn 100% cho các linh hồn được ơn cứu rỗi, dù trước kia đã có thời gian đi đàng tội lỗi.

---------------------

TRUYỆN TÍCH:

1 linh hồn được Đức Mẹ cho hiện về xin gia nhập Hội Mân Côi.

Có 1 thiếu phụ khi còn sống giữ đạo bình thường. Tuy không có gì xuát sắc, nhưng cũng không phạm lỗi lầm gì đáng Chúa phạt lâu dài trong luyện ngục. Chẳng may lâm bệnh nặng, chị đã qua đời khi còn rất trẻ. Chị phải giam cầm nơi luyện ngục để đền tội. Chị rất hối hận và tự nhủ: Giá khi còn sống, mình đã gia nhập Hội Mân Côi như mấy người bạn của mình, thì bây giờ đâu có phải giam cầm khổ cực như thế này.

Rồi 1 hôm vào ngày lễ kính Đức Mẹ. Đưc Mẹ đã xuống luyện tội yên ủi các linh hồn và dẫn đưa 1 số linh hồn về Thiên đàng. Chị vội vàng chạy đến với Đức Mẹ mà than thở khóc lóc. Đức Mẹ phán bảo:” Khi còn sống, con đã rất khô khan nguội lạnh, và biếng trễ việc làn chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Vậy bây giờ Mẹ cho con về thế gian, gặp chị bạn của con, nói với chị ấy là con muốn xin gia nhập Hội Mân Côi. Nhờ chị bạn trình bày sự việc này với Linh Mục, hoặc với Ông Hội Trưởng hội Mân Côi, để xin ghi danh tên con vào Sổ Hội Mân Côi. Nếu được chấp thuận thì con sẽ được hưởng các công phúc do Hội viên hằng ngày lần chuỗi Mân Côi dâng lên cho Mẹ, dù bây giờ con không còn lập công gì được nữa”

Chị rất vui mừng, nửa đêm hiện về với 1 người bạn cũ, và nói:” Em đang phải giam cầm nơi luyện ngục, khổ sở lắm! Đức Mẹ cho em về để nhờ chị nói với Linh Mục hoặc Ông Hội Trưởng hội Mân Côi, xin ghi tên em vào sổ Hội Mân Côi để em được hưởng các ơn phúc do các hội viên đã làm, đang làm, và sẽ làm” Chị bạn vừa sợ thấy 1 linh hồn hiện về nhãn tiền như vậy, vừa cảm nghiệm được lòng thương xót của Đức Mẹ đối với các linh hồn như thế nào? Chị đã yên ủi linh hồn đó, và nói:” Chị đã chết rồi , còn gia nhập Hội Mân Côi làm gì nữa. Em sẽ nói với Hội cầu nguyện cho chị mà thôi” Nhưng linh hồn ấy cứ năn nỉ:” Chính Đức Mẹ đã bảo em như vậy. Chị cứ xin cho em được ghi tên vào sổ Hội Mân Côi” Nể lời 1 linh hồn , và cũng là 1 sự rất lạ mà từ xưa đến nay chị chưa bao gìờ gặp 1 trường hợp hy hữu như thế này. Sáng hôm sau chị dậy thật sớm, vào gặp Linh Mục và Ông Hội Trưởng trình bày sự việc đêm qua. Tất cả mọi người đều cảm động , và chấp thuận cho ghi tên thánh tên gọi của chị vào sổ Hội Mân Côi, 3 tháng sau linh hồn ấy hiện về, nét mặt vui tươi sáng láng và nói:” Nhờ lời cầu nguyện của các hội viên hội Mân Côi bằng những chuỗi hạt dâng lên cho Đức Mẹ, thì nay em đã được thóat khỏi lửa luyện tội, và đã được hưởng nhan thánh Chúa và Đức Mẹ trên thiên đàng. Vậy chị hãy thông báo cho mọi người biết giá trị chuỗi hạt Mân Côi hiệu nghiệm biết chừng nào ! Và các ơn ích bởi việc gia nhập Hội Mân Côi, là 1 phương thức cứu các linh hồn trong luyện ngục hữu hiệu nhất”

Los Angeles, ngày 15 tháng 08 năm 2006

CHỦ TỊCH TỔNG HỘI RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI HOA KỲ
THOMAS TRẦN KHẮC KHOAN