Đại Lễ Mừng Bổn Mạng Kính Đức Mẹ Mân Côi năm 2015

Hội Rất Thánh Mân Côi tại miền bắc California kính thông báo:
Kính thưa anh chị em!

Theo thông lệ hằng năm, vào dịp tháng 10
Hội Mân Côi sẽ tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn Kính Đức Mẹ Fatima Mân Côi.
Năm nay ngày lễ trọng đại này sẽ vào ngày:
Thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 2015


Địa điểm:
Thánh Đường Đức Bà Là Chốn Tựa Nương
2165 Lucretia Ave San Jose, California 95122
Trong thánh lễ có nghi thức Tận Hiến dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ.

Vậy quý vị hội viên nếu ở xa, muốn tham dự Thánh Lễ hoặc ghi danh Tận Hiến xin liên lạc với ban tổ chức càng sớm càng tốt.

@ Phương tiện di chuyển và nơi ở tự túc nếu ở xa

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc về:

Hội Mân Côi Hải Ngoại miền bắc California-USA
Hội Trưởng kiêm Uỷ Viên Đặc Trách Chương Trình Truyền Bá Kinh Mân Côi

Hiệp Sĩ Maria Phạm Nhưhà (Jennifer)
phone: (408) 206 - 4824 / (408) 259 – 1405
email: nuvuongmancoi.2011@gmail.com / email:phamjennifer265@yahoo.com
địa chỉ: 1825 Blackmore Ct, SJ 95132
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến


Ban tổ chức trân trọng kính mời!


Thông Báo 2013-2016