MEN TRONG BỘT

Linh mục Gioan Maria Đoàn Phú Xuân, CMC

TẬN HIẾN CHO MẸ MARIA

1. Chỉ có Chúa là có quyền tuyệt đối trên ta

Chúa là Cha của ta, là Đấng dựng nên ta, là Đấng cứu độ ta, là cùng đích của ta. Vì thế chỉ có Chúa là có quyền tuyệt đối trên sự sống và sự chết của ta, và duy mình ngài mà ta tận hiến cho.

2. Tại sao ta tận hiến cho Đức Mẹ

Tận hiến cho Đức Mẹ chỉ là giai đoạn đầu, để rồi nhờ Mẹ ta tận hiến cho Chúa. Lý do như sau:

a) Mẹ là đường dẫn ta đến với Chúa. Chúa xuống trần gian, nhờ Mẹ, Chúa sống với Mẹ 30 năm, Chúa tỏ mình ra cho dân Do thái, cho dân ngoại cũng nhờ Mẹ. Sau cùng Chúa cũng sẽ xuống thế trần lần nữa để phán xét nhân loại, cũng sẽ bằng con đường Maria.

b) Mẹ là khuôn đúc ta nên Chúa Giêsu: Mẹ là bức gương trong phản chiếu hoàn toàn Chúa Giêsu. Mẹ đã sinh ra Ngài, hiểu tâm tình Ngài, được Ngài trang điểm cho mọi nhân đức của Ngài. Chỉ mình Mẹ là có đủ uy thế và khả năng đào tạo ta nên giống Chúa Giêsu, tức là làm cho ta nên thánh. Mẹ là gương mẫu mọi nhân đức cho ta bắt chước.

c) Mẹ là Đấng cầu bầu rất thần thế, Chúa đã đặt Mẹ là Nữ Vương các Thiên thần, các thánh, Nữ Vương mọi người. Mọi kho tàng của Thiên đàng đều trao cho Mẹ cai quản và phân phát. Dù cầu xin với vị thánh nào đi nữa, cũng phải qua Mẹ. Lời cầu bầu hết sức đắc lực, ép Chúa phải nhận lời nên không có Mẹ ta không được Chúa ban ơn gì hết.

d) Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Mẹ là Mẹ nhân loại, là Mẹ chúng ta. Mẹ sinh ra đầu là Chúa Kitô, thì cũng sinh ra chúng ta là chi thể của thân thể mầu nhiệm Ngài. Nhờ Mẹ ta mới có Đấng Cứu Thế.

e) Chúa đã ủy thác cho Mẹ vận mệnh thế giới, nên Mẹ đã xưng là Nữ Vương hòa bình, là mẹ các dân tộc. Số phận các linh hồn tận hiến là do tay Mẹ. Chính Mẹ đã vâng lệnh Chúa để kêu gọi chúng ta nên thánh, Mẹ đã săn sóc, dậy dỗ và lo cho ta có phương tiện để nên trọn lành, rồi chính Mẹ đã soi sáng, hướng dẫn, an ủi ta qua các vị linh hướng, qua các bề trên, các biến cố. Các linh hồn là con riêng của Mẹ.

Vì những lẽ trên ta phải tận hiến cho Mẹ để nhờ Mẹ uốn nắn, sửa chữa và huấn luyện cho ta mau giống Chúa Giêsu. Mẹ sẽ làm cho ta nên xinh đẹp trước mặt Chúa, và rồi chính Mẹ sẽ dâng ta cho Chúa. Như thế ta mới đáng được Chúa nhận vào số con cái trung thành của Ngài.

3. Tận hiến cho Mẹ sẽ mau nên trọn lành.

Smiley face Chính Mẹ sẽ đích thân săn sóc các linh hồn tận hiến. Dưới quyền Mẹ có các thiên thần, các thánh, uy quyền và khôn ngoan, mà Mẹ sẽ sai đi giúp đỡ các con cái Mẹ. Mẹ sẽ lấy công nghiệp Chúa Giêsu bao phủ ta. Mẹ sẽ lấy các nhân đức của Mẹ trang điểm cho ta. Mẹ sẽ thanh tẩy ta dần dần, sẽ ban cho ta tâm tình của Mẹ. Hơn ai hết, Mẹ biết Chúa thích gì để sắm dọn lễ vật cho ta và nhờ thế khi ta cầu nguyện, dâng lễ vật, làm việc lành, Chúa sẽ hài lòng vui nhận qua tay Mẹ.

Tận hiến cho Mẹ, ta sẽ được biến đổi rất mau chóng. Chỉ một thời gian ngắn, Mẹ sẽ làm cho ta nên người nội tâm hơn những ai tự sức mình tập đàng nhân đức nhiều năm. Mẹ qủa là con đường tắt đến với Chúa.

4. Theo Mẹ chúng ta rất an lòng

Ma quỉ rất sợ Đức Mẹ, nhiều khi nhân danh Chúa để trừ chúng, chúng không đi, mà nhân danh Đức Mẹ, nó lại chạy xa. Không phải Mẹ có quyền hơn Chúa, nhưng vì ma quỉ vốn kiêu ngạo, thua một người đàn bà, chúng rất nhục nhã, nên nghe danh Mẹ, là chúng lẩn trốn. Vả lại, để tôn vinh Mẹ Ngài, Chúa Giêsu ban cho Mẹ được quyền đạp đầu ma quỉ, nên có Mẹ ở đâu, ở đó có bình an, vững chắc dâng mình cho Mẹ, dâng cho Mẹ các công nghiệp nhỏ bé của ta để Mẹ giữ hộ, ma quỉ không cướp nổi, không làm hại ta được.

5. Tận hiến cho Mẹ là dấu được Chúa kén chọn

Ai cũng lo phần rỗi của mình và giờ chết rất sợ, nhưng ai tận hiến cho Mẹ, đấy là dấu được rỗi linh hồn, được nên thánh, vì Mẹ không bỏ các tôi tớ của Mẹ.

Mặt khác, Chúa Giêsu rất yêu Mẹ Ngài. Ai được Ngài ban cho lòng yêu ấy tức là dấu Chúa kén chọn, mới cho làm con Mẹ, làm con của Ngài.

Càng tha thiết với Mẹ, càng chắc chắn mình được Chúa yêu đặc biệt.

Không một thánh lớn nào mà không có lòng yêu Mẹ say mê, và chỉ nhờ Mẹ, nhất là vào cuối thời này, ta mới nên tông đồ, nên thánh được.

TÂM TÌNH VỚI MẸ

Lạy Mẹ yêu mến, từ tấm bé con đã yêu Mẹ, nhưng con đâu có hiểu rằng đó là hồng ân Chúa ban. Nên con đâu có biết tận hiến cho Mẹ. Nhưng nay con đã hiểu, Mẹ đã yêu con trước khi con biết Mẹ. Mẹ đã xắp xếp mọi hoàn cảnh thuận lợi để kéo con về với Mẹ, để con là con riêng Mẹ. Có Mẹ con chẳng còn cô đơn, côi cút. Có Mẹ con vững tâm, an lòng. Có Mẹ đời con trẻ lại như lúc còn ấu thơ hồn nhiên vui vẻ. Có Mẹ con không lo lạc đường, không chán nản, thất vọng, đời con có ý nghĩa hơn, và với Mẹ, cái gì cũng tốt cho con. Ôi Mẹ, con yêu Mẹ biết bao, tâm hồn con tràn ngập xúc cảm, mắt con ứa lệ khi nhìn vào ánh mắt Mẹ lúc nào cũng trìu mến con. Đời con ấm lại bên gối Mẹ. Xin Mẹ ở với con luôn để con thưa với Mẹ không ngừng: “ Con là con của Mẹ, Mẹ là Mẹ của con ”, nhà con là nhà của Mẹ. Con sống cho Mẹ và chết cho Mẹ, Mẹ ơi.

trang Mẹ Maria