ngày 06 tháng 03 năm 2016 - người đăng: admin

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CỦA HIỆP SĨ MÂN CÔI năm 2015.

Hình Ảnh các Tân Hiệp Sĩ Mân Côi Huyền Nhiệm trong Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi ngày 10 tháng 10 năm 2015. Tại Nhà Thờ Đức Bà Là Chốn Tựa Nương San Jose bắc California. Do hai linh mục: cha cố Phêrô Nguyễn Đình Đệ và Cha Phaolô Phan Quang Cường dâng Thánh Lễ. Cùng với ca đoàn Nữ Vương Mân Côi phụ trách phần Thánh Ca.

Quý hội viên và cộng đồng dân Chúa tham dự Thánh Lễ với một tâm tình sốt sắng và Thánh Thiện.

Sinh Hoạt Hiệp Sỹ Mân Côi 2015 tại bắc California USA

Hình ảnh sinh hoạt của Hội Mân Côi bắc California 2015.

BÀI VIẾT TỔNG HỢP