Hình ảnh các Tân Hiệp Sĩ khắp nơi

Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face Smiley face
Mừng Lễ Bổn Mạng Kính Đức Mẹ Mân Côi - Thánh Lễ Tận Hiến tháng 10 2015


Mừng Lễ Bổn Mạng Kính Đức Mẹ Mân Côi - Thánh Lễ Tận Hiến tháng 10 2014


Mừng Lễ Bổn Mạng Kính Đức Mẹ Mân Côi - Thánh Lễ Tận Hiến tháng 10 2013


Lễ Tuyên Hứa Tân Lục Hiệp Sĩ Mân Côi - 15-8-2014 tại Austin , TX

******************************

BỨC TÂM THƯ :

Từ Linh mục Tuyên Úy - Chủ tịch Tổng Hội RTĐMMC USA

Ôi! Maria, chúng con quyết tâm gia nhập Hội Mân Côi của Mẹ.

Kính thưa: Quý nam nữ tu sĩ, ông bà, anh chị em thân mến!

Thánh Louis Montfort, một vị thánh nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi, đã nói:

“Đời người công giáo chỉ có 2 vấn đề quan trọng nhất. Đó là Thánh Thể và Chuỗi hạt Mân Côi.” Phải, đúng như vậy. Mỗi khi hiện ra với bất cứ ai, hay bất cứ ở đâu, như Lộ Đức, Fatima, La Salette, Mễ-du, Đức Mẹ đều khuyên bảo: “Các con hãy năng lần chuỗi Mân Côi để kính Đức Mẹ. Vì chỉ có chuỗi Mân Côi là đẹp lòng Mẹ nhất”. Đức Mẹ đã cứu nhân loại thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, cứu các linh hồn đang sắp sa hỏa ngục, bằng chuỗi Mân Côi.

21 vị Giáo Hoàng nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ, đã vinh danh chuỗi Mân Côi, và truyền cho cả Giáo Hội tích cực đọc kinh Mân Côi hằng ngày. Bà Lucia, vị thụ khải cuối cùng của Fatima, trước khi qua đời, đã nói: “Không có việc gì khó khăn trên đời này mà không giải quyết được bằng chuỗi Mân Côi. Các anh chị em hãy năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, để cứu các linh hồn khỏi sa cạm bẫy của ma qủy và cứu Giáo Hội đang bị bọn ma vương ác qủy phá hoại”.

Gần đây, một linh hồn hiện về cho biết: vì bà đã gia nhập Hội Mân Côi mà được Đức Mẹ đem về thiên đàng ngay, khỏi phải giam cầm 30 năm trong luyện ngục.

Những ơn ích đặc biệt của Hội Mân Côi là:

Nếu đọc 1 chuỗi Mân Côi, thì được hưởng ơn ích 1 chuỗi, nhưng nếu gia nhập Hội Mân Côi có 500 hội viên, thì được hưởng ơn ích bằng 500 chuỗi Mân Côi của các hội viên khác hợp lại.
Xem thế, đủ biết gia nhập Hội Mân Côi được ơn phúc biết bao!
Vậy muốn gia nhập Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi:
1. Gửi đơn xin gia nhập Hội Mân Côi ở địa phương, nếu có.
Hoặc cho Ông Chủ Tịch Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi Hoa Kỳ:
ĐT (213) 482-9695 - email: thomaskhoantran@gmail.com
2. Được ghi danh vào sổ Hội Mân Côi.
3. Lần hạt 5 chục kinh hoặc một chuỗi mỗi ngày.
4. Luôn luôn mang theo chuỗi hạt Mân Côi trong mình.
5. Chúng tôi sẽ gửi ngay giấy Chứng Nhận cho quý vị.
6. Hội viên đọc 1 chuỗi hạt Mân Côi thì được hưởng chung tất cả các chuỗi hạt Mân Côi do các hội viên khác đọc.

7. Thí dụ: hội có 100 người, mỗi hội viên chỉ đọc 1 chuỗi năm chục (50), nhưng đươc hưởng ơn ích bằng 100 chuỗi của các hội viên khác.

8. Khi đã qua đời, hội viên vẫn còn được tiếp tục hưởng các công phúc do lời cầu nguyện của các hội viên còn sống.

Tại Sao Lần Hạt Mân Côi?

Trong giây phút thanh vắng này, bên chân Mẹ đây, chúng ta cùng nhau tìm lại những lý do: “Tại sao tôi phải lần hạt Mân côi”, để rồi xác tín và sống trọn vẹn với chuỗi Mân côi hơn. Trước hết: lần hạt Mân Côi là một mệnh lệnh. Theo dòng lịch sử, chuỗi Mân ôi đã được các cha dòng Đa Minh truyền bá từ thế kỷ 15, nhất là sau khi, nhờ Tràng chuỗi Mân côi, mà hạm đội Công giáo đã chiến thắng quân Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ ở vịnh Lépanté, ngày 7-10-1571.

Và để khẳng định Hồng Ân tuyệt vời của chuỗi Mân Côi, chính Mẹ Maria đã hiện ra tại Fatima vào năm 1917 và công bố: “Các con hãy siêng năng lần hạt Mân Côi”. Đó là mệnh lệnh Fatima.

15 Lời Đức Mẹ Maria Hứa Ban Cho Những Ai Lần Chuỗi Mân Côi:

1. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.

2. Mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và sự che chở đặc biệt cho những ai lần Chuỗi Mân Côi.

3. Kinh Mân Côi sẽ là vũ khí cực mạnh chống lại hỏa ngục, tiêu diệt thói xấu, giảm tẩy tội lỗi và chiến thắng ma quỷ.

4. Kinh Mân Côi sẽ khiến nhân đức và các việc lành phát triển; sẽ đem lại nhiều lòng thương xót của Chúa xuống trên các linh hồn; sẽ rút lòng họ khỏi sự yêu mến thế tục và sự hư ảo của nó, và sẽ dẫn đưa họ đến ước ao những sự vĩnh cửu. Ôi, những linh hồn ấy sẽ được thánh hóa biết bao bởi những ý nghĩa này!

5. Linh hồn đến với Mẹ bằng cách lần Chuỗi Mân Côi sẽ không phải hư mất.

6. Những ai lần Chuỗi Mân Côi sốt sắng và áp dụng các Mầu Nhiệm Mân Côi vào đời sống mình sẽ không bao giờ bị rủi ro. Chúa sẽ không trừng phạt họ trong cơn thịnh nộ của Ngài; họ sẽ không phải chết bất tử; nếu đã sống công chính, họ sẽ được bền vững mãi trong ơn nghĩa của Chúa và trở nên xứng đáng được hưởng sự sống đời đời.

7. Những ai thực lòng tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép Bí tích trước giờ chết.

8. Những ai trung thành lần Chuỗi Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được Ánh Sáng Chúa soi dẫn với đầy dẫy ân huệ của Ngài. Và khi lâm tử, họ sẽ được tham dự vào những công nghiệp của các Thánh trên Thiên Đàng.

9. Mẹ sẽ đưa ra khỏi Lửa luyện tội những ai đã trung thành lần Chuỗi Mân Côi.

10. Những con cái trung thành lần Chuỗi Mân Côi sẽ được thưởng vinh quanh cao cả trên Thiên Đàng.

11. Các con sẽ được hết những điều các con xin Mẹ nhờ sự lần Chuỗi Mân Côi.

12. Những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ khi cần thiết.

13. Mẹ đã xin cùng Con Chí Thánh Mẹ cho những ai truyền bá Phép Lần Chuỗi Mân Côi sẽ được nguyên cả Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.

14. Những ai lần Chuỗi Mân Côi đều là con Mẹ và là anh em với Con Duy Nhất của Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.

15. Tôn sùng Phép Lần Chuỗi Mân Côi của Mẹ là dấu chỉ chắc chắn sẽ được về Thiên Đàng.Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi tại miền Nam California (HRTMCHK)
Chủ tịch Thomas Trần khắc Khoan (Tổng Hội Mân Côi)
website: ducmefatimamancoi.org / tonghoimancoi.org


Tại bắc California:

Hiệp Sĩ: Hội Trưởng Maria Phạm Nhưhà
nuvuongmancoi.2011@gmail.com
webmaster.mancoi2011@gmail.com
ManCoi.net

trang Mẹ Maria