Giờ trên máy của bạn :

TRANG MẸ MARIA

ĐIỀU LỆ & NỘI QUY CHO CÁC HIỆP SĨ MÂN CÔI HUYỀN NHIỆM

ngày 19 tháng 05 năm 2013

1- Các hội viên Mân Côi muốn được đề nghị tặng thưởng danh hiệu Hiệp Sĩ Đức Mẹ Mân Côi, phải đạt được các tiêu chuẩn sau đây:

- Tuổi từ 21 trở lên
- Đã gia nhập TH/MC ít nhất là 2 năm
- Có tinh thần hoạt động tích cực, truyền bá cho nhiều người gia nhập TH/MC
- Là 1 giáo hữu tốt, không mang tiếng xấu ở địa phương
- Đã chịu các phép Bí Tích đầy đủ: Rửa tội, Thêm Sức.
- Nếu có gia đình, thì đã được chịu Phép Bí Tích hôn phối, theo quy chế của Hội Thánh Công Giáo

2- Đang giữ 1 nhiệm vụ Hội Trưởng, Hội phó Hội Mân Côi ở điạ phương. Hoặc là 1 hội viên đang tích cực hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi.

3- Thuộc các kinh cần thiết, để thi hành nhiệm vụ truyền bá kinh Mân Côi, và lần hạt Mân Côi: 20 ngắm ( 5 Sự Vui, 5 Sự Sáng, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng)

4- Ngày tận hiến cho Đức Mẹ, được kể là ngày quan trọng nhất trong đời sống của mình. Cho nên phải hết sức chuẩn bị chu đáo, dọn mình, xưng tội rước lễ. Nếu có thể cấm phòng 3 ngày, trước khi tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Các Hiệp sĩ khi đã tận hiến rồi, thì đời đời là Hiệp Sĩ Đức Mẹ, không bao giờ được tự động rút chân ra khỏi Hiệp Sĩ Đoàn.

5- Hiệp Sĩ Mân Côi được kể là 1 sĩ quan cao cấp nhất của Đức Mẹ, mang trách nhiệm thi hành Mệnh Lệnh Đức Mẹ giao phó, là tổ chức các Hội đòan Mân Côi, truyền bá cho nhiều người gia nhập Hội Mân Côi.

6- Khi tận hiến các Hiệp Sĩ Mân Côi được mặc áo choàng Hiệp Sĩ Đức Mẹ, tượng trưng cho vương quyền Đức Mẹ. Cho nên mỗi khi sinh hoạt chung với nhau, các Hiệp Sĩ Mân Côi phải mặc áo choàng Hiệp Sĩ Đức Mẹ, khi sống cũng như khi đã qua đời.

7- Các Hiệp Sĩ Đức Mẹ không được lợi dụng danh nghĩa, chức vụ, trách nhiệm được Đức Mẹ giao phó, để làm điều gì sai trái với Thủ Bản, như tự động thu tiền đóng góp, lợi dụng danh nghĩa để buôn bán… 8- Những Hiệp Sĩ nào, dù nam hay nữ, khi đã tận hiến rồi mà còn vi phạm những điều luật cấm: ủng hộ phá thai, giúp đỡ phá thai, tham gia công tác phá thai.. Làm những nghề nghiệp không xứng đáng với chức vụ, như : bồi bàn, chiêu đãi viên tại các khách sạn, vũ nữ tại các vũ trường, thì đều phải được cứu xét lại…

9- Tuyệt đối anh chị em Hiệp Sĩ phải thương yêu nhau, không được gây mâu thuẫn trong nội bộ, làm gương xấu cho các hội viên MC khác.

10- Khi qua đời, các Hiệp Sĩ được tẩm liệm theo nghi thức TH/MC, là được mặc áo choàng Hiệp Sĩ, trừ khi gia đình có lễ nghi khác.

11- Các Hiệp sĩ Mân Côi phải sinh hoạt chung với nhau, mỗi năm 4 lần, vào các ngày lễ quan trọng của Đức Mẹ: Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (1/1). Lể Đức Mẹ Fatima (13/5). Lề Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời (15/8). Lễ Bổn Mạng (7/10).

Nội dung: đọc kinh 3 ML/F , đề ra công tác hoạt động cho Đức Mẹ, khuyến khích, giúp đỡ, cầu nguyện cho nhau. Các buổi sinh hoạt này, được kể là bắt buộc, đối với các anh chị Hiệp Sĩ đã tận hiến, trừ khi có lý do chính đáng: bệnh tật, già cả, neo đơn, không có phương tiện .

12- Các Hiệp Sĩ Mân Côi sau khi đã tận hiến, có thể mặc áo choàng Hiệp Sĩ, để cầu nguyện, khấn xin cho những người ốm đau, bệnh hoạn, trong gia đình, hoặc cho bà con thân bằng quyến thuộc.

13- Bản Điều Lệ Nội Quy này phải được học tập, in ấn phổ biến rộng rãi cho các Hiệp Sĩ Mân Côi cũ và mới, cho các anh chị sẽ được chuẩn bị tận hiến.

14- Các Anh Chị Tổng Đoàn Trưởng Tổng Đoàn Hiệp sĩ Mân Côi, đặc trách 1 nước , 1 Tiểu Bang, có quyền thay mặt Tổng Hội Mân Côi, lựa chọn các tân Hiệp sĩ, lo mọi thủ tục, cho họ được tận hiến, theo ngày tháng thuận tiện tại địa phương.

Hoặc có những Hội Viên Mân Côi già nua, bệnh hoạn, đang được điều trị tại nhà thương, nhà dưỡng lão, mà ước muốn tận hiến, để được mặc áo choàng Hiệp Sĩ , thì các Hội Trưởng cũng có quyền chấp nhận thỏa mãn cho họ trước khi qua đời.

Xin Đức Mẹ Mân Côi là Mẹ nhân lành, ban ơn cho các anh chị Hiệp Sĩ Đức Mẹ Mân Côi, được can đảm sốt sắng thi hành nhiệm vụ được Đức Mẹ giao phó, khi còn sống, cũng như khi đã qua đời, được tưởng thưởng cùng Mẹ trên nước Thiên Đàng .

TỔNG HỘI RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI