ngày 06 tháng 03 năm 2016 - người đăng: admin

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CỦA HỘI MÂN CÔI năm 2013-2015.

Hình ảnh các Tân Hiệp Sĩ Mân Côi Huyền Nhiệm trong Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Mân Côi cùng với hội viên và giáo dân tham dự, tuy rằng với những năm tháng đầu tiên gặp nhiều khó khăn tại địa phương, nhưng các chiến sĩ Mân Côi cũng cùng chung tay nhau nắm chặt và đoàn kết, nhờ lời cầu bầu của mọi người, hội Mân Côi mỗi ngày mỗi triển nở, như những bông hoa từ từ đua nở và kết thành những hoa trái tinh khiết như những vòng hoa thiêng mỗi ngày mỗi phong phú hơn. Từ những năm mới thành lập Hội Mân Côi tại bắc California cho đến hôm nay đã có được một số hội viên khá đông. Mỗi ngày mỗi tăng dần ...

BÀI VIẾT TỔNG HỢP