Ngày 13 tháng 08 năm 2017

10 nơi trên thế giới được Đức Mẹ hiện ra

Video: 10 nơi trên thế giới được Đức Mẹ hiện ra1. Đức Mẹ Guadalupe, 1531, Mexicô


2. Đức Mẹ Coromoto, 1652, Venezuela


3. Đức Mẹ La Vang, 1798, Việt Nam


4. Đức Mẹ Lộ Đức, 1858, Pháp


5. Đức Mẹ Champion, 1859, Hoa Kỳ


6. Đức Mẹ Pontmain, 1871, Pháp


7. Đức Mẹ Trà Kiệu, 1885, Việt Nam


8. Đức Mẹ Fatima, 1917, Bồ Đào Nha


9. Đức Mẹ Beauraing, 1932, Bỉ


10. Đức Mẹ Banneux, 1933, Bỉ++++++++++++++++++++++++++++++++

BÀI VIẾT TỔNG HỢP