Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

KINH MỞ ĐẦU

Kinh nguyện được: Ðức Giáo Hoàng PIÔ IX chuẩn nhận

Smiley face Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, / Mẹ đầy lòng nhân lành khuyên mời chúng con, thì chúng con hết lòng trìu mến vâng lời chạy đến cùng Mẹ. / Nay chúng con sấp mình trước linh ảnh Mẹ và hiệp tiếng xưng rằng: “Chúng con tin cậy và kính yêu Mẹ”. Chúng con hớn hở vui mừng cao rao phép tắc và lòng nhân từ của Mẹ. / Chúng con hết lòng tạ ơn Mẹ, vì những ơn Mẹ đã ban cho chúng con/ và chúng con cả lòng dám khẩn cầu xin Mẹ ban cho chúng con những ơn khác nữa. Chúng con đã biết lòng Mẹ nhân lành, hằng cảm động khi thấy chúng con mắc phải gian nan. Mẹ hằng sẵn lòng mà cứu giúp chúng con. / Mẹ hằng lắng tai nghe lời chúng con kêu cầu cùng Mẹ.

xem tiếp >>>


Thư chính thức công bố Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp

THƯ CHÍNH THỨC CÔNG BỐ

NĂM THÁNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Rôma, ngày 27 tháng 06 năm 2015

Đức Giêsu nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.”

Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình (Ga 19,27).

Anh em tu sĩ DCCT, quý nữ tu, quý anh chị em cộng tác viên của Dòng, và các bạn hữu thân mến,

Tôi chính thức công bố Năm Thánh bắt đầu từ Lễ ĐMHCG 27/06/2015 kéo dài cho đến Lễ ĐMHCG 27/06/2016.

Đức Chân phước Giáo Hoàng Piô IX nói với các thừa sai DCCT: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ!”

Theo lời thỉnh cầu của cha Nicolas Mauron, Bề Trên Tổng Quyền DCCT, vào ngày 11/12/1865, Đức Chân phước Giáo Hoàng Piô IX đã uỷ thác Linh ảnh cho các tu sĩ DCCT để phục hồi lòng sùng kính công khai bức Linh ảnh tại nhà thờ thánh Anphongsô vốn được xây dựng trên nền nhà thờ thánh Mátthêu trước đó. Khi trao Linh ảnh cho sự chăm sóc của cha Mauron và các tu sĩ thừa sai DCCT, ĐGH Piô IX đã yêu cầu chúng ta: “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ!”.

Trong suốt 150 năm qua, việc sùng kính ĐMHCG đã luôn đồng hành cùng các thừa sai DCCT đến bất cứ nơi đâu họ đến. Ở nhiều nơi, việc sùng kính ĐMHCG còn đi trước cả khi các thừa sai DCCT đến. Việc sùng kính Linh ảnh này được tìm thấy trong các Giáo Hội Đông Phương, cả Công giáo lẫn Chính thống, cũng như trong Hội Thánh Công Giáo Rôma. Hơn nữa, Linh ảnh này cũng được một số giáo hội của những hệ phái khác cũng như nhiều người thuộc niềm tin khác tôn kính. Thật vậy, đặc biệt tại Châu Á, một số anh chị em tân tòng đã cho thấy họ đã đến được với đức tin và phép rửa qua việc làm Tuần Cửu Nhật kính ĐMHCG. Hiện nay, Linh ảnh ĐMHCG là một trong những bức ảnh Đức Maria được biết đến nhiều nhất và được yêu mến nhiều nhất trên thế giới

. Ơn Toàn xá

Thật là một niềm vui lớn cho chúng ta, khi Tòa Ân Giải Tối cao, thừa lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã ban Năm Thánh kèm theo Ơn Toàn Xá, với các điều kiện thông thường, (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ơn này có thể được hưởng tại (đây nơi) nhà thờ thánh Anphongsô ở thành phố Rôma và trong các nhà thờ thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, bởi các tín hữu Công giáo thực tâm sám hối và được tác động bởi lòng mến, thực hiện một cuộc hành hương đến các Linh ảnh của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp và có lòng sốt sắng tham gia vào các nghi thức cử hành Năm Thánh, hoặc ít nhất là dành thời gian thích hợp để suy niệm, kết thúc với Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và khẩn cầu với Đức Trinh Nữ Maria.

Các tín hữu bị ngăn trở tham gia vào các việc đạo đức này, vì lý do tuổi già, bệnh tật hoặc nguyên nhân nghiêm trọng khác, vẫn có thể hưởng được ơn toàn xá, nếu, thật lòng đau đớn ăn năn về mọi tội lỗi và có ý định thực hiện ba điều kiện thông thường, họ kết hợp thiêng liêng với việc cử hành Năm Thánh và hành hương, bằng khẩn cầu lòng thương xót của Thiên Chúa qua Mẹ Maria trong khi dâng những lời cầu nguyện và đau khổ của họ hoặc những sự khó phải chịu trong cuộc sống trước một linh ảnh nhỏ của Đức Trinh Nữ Maria Hằng Cứu Giúp.

Sự trùng hợp với Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót

Tôi tin rằng chính do sự quan phòng của Thiên Chúa mà việc cử hành Năm Thánh ĐMHCG trùng hợp với Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót được ĐGH Phanxicô công bố và sẽ khai mạc vào ngày 08/12/2015, ngày Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng chính của DCCT.

Ước gì Năm Thánh ĐMHCG lôi kéo chúng ta tiến sâu hơn vào Năm Thánh Ngoại Thường Lòng Thương Xót, ngõ hầu chúng ta công bố bằng lời nói và đời sống của chúng ta Niềm Vui Tin Mừng, một Tin Mừng mang Ơn cứu độ chứa chan cho mọi người.

ĐMHCG – Linh ảnh của Tình yêu

Trong Năm Thánh này, chúng ta được nhắc lại một lần nữa rằng chúng ta đã được mời gọi noi theo gương mẫu của người môn đệ Chúa yêu mà rước Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, “về nhà mình”, rước Mẹ vào lòng chúng ta, vào trong gia đình chúng ta, như chúng ta đã rước Mẹ vào nhà thờ thánh Anphongsô tại Rôma!

Ký tên
Người anh em trong Chúa Cứu Thế,
Michael Brehl, C.Ss.R.
Bề Trên Tổng Quyền DCCT.
***********

*Bài viết liên quan:

  • Việc Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  • Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Kinh Mở Đầu(ngày 1-4)
  • Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ngày 5-end))
  • Bảo đảm Thiên Đàng
  • Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót
  • Mười Kinh Trừ Tà, Trừ Quỷ và Xin Ơn Chữa Lành