ngày 14 tháng 08 năm 2018

Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Cầu Cho Nước Mỹ

Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Cầu Cho Nước Mỹ

Chủ Nhật, Ngày 7 tháng 10-2018
Tuần Cửu Nhật 54 Ngày Cầu Cho Nước Mỹ

Tháng 8 năm nay, 2018, The Holy League kêu gọi chúng ta làm tuần cửu nhật 54 ngày liên tiếp qua chuỗi Mân Côi, từ ngày 15 tháng 8 (Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời) đến ngày 7 tháng 10 (Lễ Đức Mẹ Mân Côi), để qua lời cầu bầu đầy quyền năng của Đức Mẹ, Thiên Chúa sẽ chữa lành nước Mỹ và đưa quốc gia này trở về con đường thánh thiện. Đây cũng là ý chỉ cầu nguyện cho nền tự do và đức tin tại xứ sở này.

* Xuất xứ của Tuần Cửu Nhật 54 Ngày

Vào ngày mồng 3 tháng Ba, năm 1884 (năm Đức Giáo Hoàng XIII thảo kinh Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, và 33 năm trước khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima), Fortuna Agrelli tại Pompeii, Ý Đại Lợi, đã được Đức Mẹ chữa cho khỏi ba bệnh hiểm nghèo, sau khi các bác sĩ đã bó tay.

Khi Đức Mẹ hiện ra với Fortuna, Ngài ngự trên tòa cao, Chúa Giêsu Hài Đồng trong Lòng và trong Tay cầm một Chuỗi Mân Côi, trong khi Thánh Đôminicô và Thánh Catherine thành Siena chầu lạy Mẹ. Người con gái bệnh nặng đã khẩn cầu cùng Đức Mẹ bằng những lời sau đây: "Lạy Mẹ Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, xin hãy lấy lòng khoan dung mà chữa bệnh cho con! Con đã dâng Mẹ một tuần cửu nhật rồi mà vẫn chưa được Mẹ cứu giúp. Con rất nôn nóng được lành bệnh, Mẹ ơi!" Đức Mẹ trả lời: "Này con yêu dấu, con đã cầu khẩn cùng Ta qua nhiều tước hiệu và luôn luôn được Ta nhận lời. Nay, Ta rất hài lòng qua danh hiệu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi mà con đã dâng lên Ta. Bởi thế, Ta không thể nào từ chối lời thỉnh cầu của con, vì Danh Xưng này rất qúy báu và yêu dấu đối với Ta. Khi làm xong ba tuần cửu nhật con sẽ được toại nguyện.

" Đức Mẹ hiện ra với Fortuna một lần nữa và phán, "Ai muốn được Ta ban ơn thì lần hạt Mân Côi trong ba tuần cửu nhật, và làm thêm ba tuần cửu nhật nữa để tạ ơn."

Vâng lời Đức Mẹ, Fortuna đã được chữa lành.

* Tuần Cửu Nhật 54 Ngày qua Kinh Mân Côi

Thông thường, tuần cửu nhật gồm có chín ngày. Vì vậy, Đức Mẹ đã khuyên Fortuna "lần hạt Mân Côi trong ba tuần cửu nhật để xin ơn, và ba tuần cửu nhật nữa để tạ ơn."

Trong suốt 27 ngày (không bỏ ngày nào), ta đọc kinh Mân Côi mỗi ngày trong tuần cửu nhật để xin ơn, và ngay sau đó đọc thêm 27 ngày nữa, dù đã được hay chưa được Đức Mẹ nhận lời. Đọc Năm Sự Vui vào ngày đầu tiên, Năm Sự Thương vào ngày thứ hai, Năm Sự Mừng vào ngày thứ ba và trở lại từ đầu. Xin lưu ý: Tuần cửu nhật này đã được Đức Mẹ ban cho Fortuna năm 1884. Lúc đó chưa có Năm Sự Sáng.

* Phép Lạ của Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Mân Côi

Tin cô bé Fortuna được Đức Mẹ chữa lành sau khi đã làm xong tuần cửu nhật 54 qua tràng hạt Mân Côi đã khiến Đức Giáo Hoàng Leo XIII xúc động. Ngài đã viết 17 Điều Thông Tri (phổ biến rộng rãi) về chuỗi Mân Côi và thành khẩn mời gọi các tín hữu yêu mến Chuỗi Mân Côi và cầu nguyện sốt sắng với tràng hạt.

http://memaria.org

*Bài viết liên quan:

  • Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa
  • Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa
  • Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa
  • Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ LaVang
  • Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Maria Núi Cát Minh
  • Việc Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  • Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Kinh Mở Đầu(ngày 1-4)
  • Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ngày 5-end))
  • Việc Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
  • BÀI VIẾT TỔNG HỢP