CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ NHƯ SAU:

9:00AM - 10:00am: - Tĩnh Tâm

10:00am - 10:30am - Tập nghi thức cho hội viên Tận Hiến

10:30am - 12:00pm - Thánh Lễ

12:15pm - 1:45pm - Tiệc Mừng

Kết Thúc:

Chúc quý vị ra về trong an bình và hẹn gặp lại tháng 10 năm sau.

Ban Tổ Chức Chân Thành Ghi Ơn.
Thông Báo 2013-2016