Giờ trên máy của bạn :

THƠ MÂN CÔI DÂNG MẸ


Bậc thang dẫn về Thiên Đàng

Bậc thang dẫn lối Thiên Đàng

Lời Kinh thấm đượm kho tàng hồng ân

Mân Côi Kinh bởi Phúc Âm

Lời Kinh tán tụng hồng ân Chúa Trời

Kinh Mân Côi, Kinh tuyệt vời !

Bao người đạt được muôn điều cầu xin

Muôn Hoa Hồng thật đẹp xinh !

Lời Kinh huyền nhiệm lung linh nhiệm mầu

Như muôn ánh sao trên trời

Kinh Mân Côi, Kinh chứa đượm hào quang

Muôn vàn thần thánh cao sang

Chuyển Mân Côi Thánh trước ngai Chúa Trời

Quả lời Đức Mẹ tuyệt vời !

Nhắn gởi con cái còn nơi gian trần

Nhớ lời Đức Mẹ ân cần !

Mân Côi lần hạt xin đừng lãng quên

Sẽ luôn có Mẹ kề bên

Mân Côi suy gẫm Phúc Âm bởi trời

Kinh Mân Côi thật tuyệt vời !

Mai vàng, cúc thắm rã rời chẳng sai !

Hoa Hồng mầu nhiệm nối dài

Mân Côi hồng phúc muôn đời linh thiêng

Chẳng hư nát, mãi triền miên

Là “ HOA “đẹp nhất ở trên Thiên Đình

Muôn hoa ngày tết sẽ tàn

Nhưng “ HOA “ huyền nhiệm lung linh muôn đời

Kinh Mân Côi , Hoa bởi trời

Vì Đức Chúa trời là CHÚA của XUÂN

Bậc thang huyền nhiệm lung linh

Dẫn về tới bến Thiên Đình là đây

Mân côi lần hạt mỗi ngày

Chính là hái trái trường sinh ấy mà./.

Mong thay !Mồng một Tết Bính Thân 2016
Phêrô Trần Đình Phan Tiến