Smiley face    ngày 26 tháng 04 năm 2016 - người đăng: admin    HÌNH ẢNH THÁNH LỄ BỔN MẠNG - KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI THÁNG 10 2013

    TẠI MIỀN BẮC CALIFORNIA USA
DÂNG THÁNH LỄ : DO ĐỨC ÔNG DOMINICO ĐỖ VĂN ĐĨNH CHỦ TẾ

Smiley face

Smiley face

BỐN TÂN HIỆP SĨ HUYỀN NHIỆM DÂNG CỦA LỄ LÊN THIÊN CHÚA Smiley face

Smiley face

Smiley face

Smiley face

Smiley face

Smiley face

Smiley face

Smiley face

Smiley face

QUÝ TÂN HIỆP SĨ HUYỀN NHIỆM Smiley face

Smiley face

Smiley face

Smiley face

Smiley face

Smiley face

CA ĐOÀN NỮ VƯƠNG MÂN CÔI Smiley face

Smiley face

Smiley face

Smiley face

Smiley face