NGÀY MỒNG BA

Kinh Kính Mừng :
Đọc Kinh Kính Mừng là ca ngợi Tình yêu Thiên Chúa

Smiley face Khi chúng ta đọc Kinh Kính Mừng là chúng ta ca tụng tình yêu vô cùng của Thiên Chúa trong công cuộc Nhập Thể, Cứu chuộc và Thánh Thể Chúa Ki-tô. Nói chúng, khi đọc Kinh Kính Mừng, chúng ta không ca ngợi một thụ tạo (hiểu theo chúng ta) mà chúng ta ca ngợi tình yêu vô viên của Thiên Chúa, khi chính Ngôi Hai đã xuống thế làm người trong lòng Đồng Trinh Mẹ Maria. Sự Ngôi Hai Nhập thể không phải là đem sự sống, tình yêu của Thiên Chúa cho nhân loại qua sự Phục sinh của Chúa Kitô sao?

- Mỗi Kinh Kính Mừng là một lời khen ngợi, chúc tụng, đền tạ tình yêu Thiên Chúa.

Mỗi Kinh Kính Mừng là môt lời ngợi khen, tôn vinh, chúc tụng Thiên Chúa, cùng đền tạ tình yêu Thiên Chúa, đã ban cho loài người trong công cuộc Nhập thể, Cứu chuộc của Thiên Chúa Ngôi Hai trong cung lòng Mẹ Maria. Ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa và tình yêu Người đã thể hiện nơi Ngôi Hai trong cung lòng Đồng trinh Mẹ Maria, đền tạ tình yêu Thiên Chúa trong sự nhận biết Thiên Chúa yêu dấu loài người trong Ngôi Hai. Ý nghĩa này phù hợp với sự tỏ Trái Tim Tình Yêu của Chúa cho nhân loại, nghĩa là nhận biết Thiên Chúa yêu chúng ta vô cùng trong Con cực Thánh của Người là chúng ta đã đền tạ tình Chúa yêu thương chúng ta. (Sách Mầu nhiệm Maria hay Mầu nhiệm Mai Khôi trang 59-60).

GIAI THOẠI

Con khỉ rình bóp cổ chủ nhà

Trong niên sử dòng Capucin của Boverio quyển I, có thuật tích một luật sư nổi tiếng ở Venise.

Để làm giàu, đương sự dùng đủ mánh lới gian lận và bất công. Do đó chàng sống trong tình trạng tội lỗi thật thê thảm. Có lẽ không còn gì là tốt đẹp nơi chàng nữa, ngoài thói quen hằng ngày đọc một Kinh Kính Mừng kính Đức Trinh Nữ.

Tuy nhiên nhờ chút đạo đức nghèo nàn đó, anh thoát được cõi trầm luân.

Vị trạng sư này được cái may mắn là kết thân với linh mục Matthêu Bosso.

Đương sự hết lời năn nỉ người đến dùng bữa. Mời mãi, ngày kia, người cũng chìu lòng. Khi người đến nhà, nhà luật khoe.

- Đây, con muốn chỉ cho Cha một sự lạ, Cha chưa bao giờ thấy. Con có một con khỉ hay tuyệt. Nó giúp con như một nghĩa bộc: nào lau rửa chén bát, nào dọn bàn ăn và mở cửa ngõ cho con.

- Coi chừng, linh mục đáp, không phải là một con khỉ, mà là một cái gì khác hơn nữa, gọi nó đến coi nào.

Người ta gọi khỉ, khỉ vẫn làm lơ. Đổ xô đi tìm khắp, khỉ trốn kỹ. Rốt cùng người ta thấy nó núp dưới một cái giường để trong phòng nhà ngoài. Kêu nó mãi, nó không chịu ra. Nhà tu hành đề nghị:

- À thế, chúng ta cùng đến xem.

Tới nơi, linh mục thét to: “Quỷ hỏa ngục, hãy ra khỏi chỗ đó và nhân danh Thiên Chúa, ta truyền cho mi phải nói mi là ai?”.

Bấy giờ vượn khai nó là quỷ và ở trong nhà này, chưa ngày nào tội nhân quên đọc cái kinh ông có thói quen đọc để kính Đức Trinh Nữ, vì Thiên Chúa đã cho phép hắn bóp cổ ông ta ngay lần đầu tiên, khi ông quên đọc.

Nghe vậy, ông trạng sư khốn khổ quỳ xuống chân người đầy tớ Chúa để van xin người cứu giúp.

Sau khi đã trấn tĩnh đương sư, linh mục truyền cho con khỉ ra khỏi nhà và đừng làm gì thiệt hại gia chủ. Người thêm: “Điều ta cho mầy được làm là khoét một lỗ trong vách để đánh dấu việc mầy đi khỏi đây”.

Cha vừa dứt lời, một tiếng ào ào vang lên, và người ta thấy một lỗ hổng nơi vách.

Vôi hay đá ,thứ gì bít cũng vô hiệu. Chúa muốn cho nó làm chứng một sự lạ cho đến ngày cha Bosso khuyên trám lỗ bằng một bảng cẩm thạch có chạm hình Thiên thần.

Ông trạng nhà ta, từ đó đổi đời, sống đời thánh thiện, và mỗi ngày, không những đọc một kinh Ave mà đọc hàng nghìn Kinh, ông cũng chưa cho là đủ.

LỜI NGUYỆN

Kính lạy Mẹ Mai Khôi, xin cho chúng con có tâm trạng như nhà Luật Sư: Dâng Mẹ hàng nghìn Kinh Ave cũng chưa cho là đủ.

=>NGÀY MỒNG BỐN