Sứ Điệp của Đức Thánh Cha về ''Ngày Thế Giới di dân và tị nạn'' cho năm 2016
Thứ ba - 06/10/2015 05:54

Sứ Điệp của Đức Thánh Cha về ''Ngày Thế Giới di dân và tị nạn'' cho năm 2016

VATICAN. ĐTC Phanxicô cảnh giác rằng "dửng dưng và im lặng đối với thảm cảnh người di dân và tị nạn là mở đường cho sự đồng lõa, khi chúng ta chứng kiến như khán giả cái chết vì ngộp thở, vì kiệt lực, bạo lực và đắm tàu".

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp công bố sáng ngày 1-10-2015, nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn sẽ được cử hành vào ngày 17-1 năm tới, 2016, với chủ đề "Người di dân và tị nạn gọi hỏi chúng ta. Câu trả lời của Tin Mừng Lòng Thương Xót". Sứ điệp được giới thiệu trong cuộc họp báo tại Vatican do ĐHY Antonio Maria Vegliò, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động, cùng với vị Tổng thư ký là Đức Cha Joseph Kalathiparampil.

Trong sứ điệp, ĐTC nói đến "làn sóng di dân liên tục gia tăng ở mọi miền trên thế giới. Càng ngày càng có những nạn nhân của bạo lực và nghèo đói rời bỏ nguyên quán, chịu sự hành hạ của những kẻ buôn người trong hành trình tiến về giấc mơ một tương lai tốt đẹp hơn. Và rồi, giả sử họ sống còn sau những lạm dụng và nghịch cảnh, họ lại phải đương đầu với những thực tại trong đó có tiềm ẩn những nghi ngờ và sợ hãi. Sau cùng nhiều khi họ gặp tình trạng thiếu những qui luật rõ ràng và khả thi, điều hành việc đón tiếp. Hơn mọi thời đại trước đây, ngày nay Tin Mừng về lòng thương xót đánh động lương tâm, ngăn cản chúng ta đừng trở nên quen thuộc với những đau khổ của người khác, và chỉ dẫn những con đường đáp ứng, ăn rễ sâu trong các nhân đức đối thần tin, cậy, mến, và được diễn tả qua các hoạt động từ bi bác ái về tinh thần cũng như thể lý". ĐTC nhắc nhở tín hữu rằng "những người di dân là anh chị em chúng ta đang tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, tránh được nạn nghèo đói, nạn bóc lột và bất công trong việc phân phối tài nguyên thế giới.

Ngài cũng khẳng định rằng "sự hiện diện của những người di dân và tị nạn đang đặt những câu hỏi nghiêm trọng cho các xã hội đón tiếp họ... Làm thế nào để sự hội nhập người di dân và tị nạn ấy làm cho nhau được phong phú, mở ra những con đường tích cực cho cộng đoàn, và vượt thắng những nguy cơ phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc, quốc gia chủ nghĩa thái quá và nạn bài người ngoại quốc".

ĐTC lấy làm tiếc vì trong dư luận tại nhiều nước ngày nay chỉ nổi bật những cuộc thảo luận về những điều kiện và những giới hạn cần đề ra cho việc đón tiếp người di dân và tị nạn, không những trong các chính sách của Nhà Nước, nhưng cả trong một số cộng đoàn giáo xứ, cho rằng sự yên hàn theo truyền thống của mình bị đe dọa.

Sau cùng, ĐTC mời gọi toàn thể Giáo Hội hành động theo gương lời nói và hành động của Chúa Giêsu Kitô đối với người di dân và tị nạn. Câu trả lời của Tin Mừng chính là lòng từ bi thương xót... Không thể thu hẹp các vấn đề di dân vào chiều kích chính trị và qui luật, vào những khía cạnh kinh tế hoặc sự đồng hiện diện của các nền văn hóa khác nhau trên cùng một lãnh thổ. Các khía cạnh này chỉ có tính chất bổ túc cho sự bảo vệ và thăng tiến con người, cho nền văn hóa gặp gỡ của các dân độc và hiệp nhất, trong đó Tin Mừng về lòng từ bi thương xót soi sáng và khích lệ những hành trình đổi mới và biến đổi toàn thể nhân loại" (SD 1-10-2015)

G. Trần Đức Anh OP

Nguồn: Đài Vatican

Vatican Radio) The Message for the World Day of Migrants and Refugees for 2016 was released on Thursday at a briefing in the Holy See Press Office.

The theme chosen by Pope Francis for 2016 is “Migrants and Refugees Challenge Us. The Response of the Gospel of Mercy.”

“The tragic stories of millions of men and women daily confront the international community as a result of the outbreak of unacceptable humanitarian crises in different parts of the world,” writes Pope Francis. “Indifference and silence leadto complicity whenever we stand by as people are dying of suffocation, starvation, violence and shipwreck,” he continues. “Whether large or small in scale, these are always tragedies, even when a single human life is lost.”

The Message also states:

“The Church stands at the side of all who work to defend each person’s right to live with dignity, first and foremost by exercising the right not to emigrate and to contribute to the development of one’s country of origin. This process should include, from the outset, the need to assist the countries which migrants and refugees leave. This will demonstrate that solidarity, cooperation, international interdependence and the equitable distribution of the earth’s goods are essential for more decisive efforts, especially in areas where migration movements begin, to eliminate those imbalances which lead people, individually or collectively, to abandon their own natural and cultural environment.”

The full Message is below

MESSAGE OF THE HOLY FATHER

FOR THE WORLD DAY OF MIGRANTS AND REFUGEES

January 17, 2016

“Migrants and Refugees Challenge Us.

The Response of the Gospel of Mercy”

Dear Brothers and Sisters,

In the Bull of indiction of the Extraordinary Jubilee of Mercy I noted that “at times we are called to gaze even more attentively on mercy so that we may become a more effective sign of the Father’s action in our lives” (Misericordiae Vultus, 3). God’s love is meant to reach out to each and every person. Those who welcome the Father’s embrace, for their part, become so many other open arms and embraces, enabling every person to feel loved like a child and “at home” as part of the one human family. God’s fatherly care extends to everyone, like the care of a shepherd for his flock, but it is particularly concerned for the needs of the sheep who are wounded, weary or ill. Jesus told us that the Father stoops to help those overcome by physical or moral poverty; the more serious their condition, the more powerfully is his divine mercy revealed.

In our time, migration is growing worldwide. Refugees and people fleeing from their homes challenge individuals and communities, and their traditional ways of life; at times they upset the cultural and social horizons which they encounter. Increasingly, the victims of violence and poverty, leaving their homelands, are exploited by human traffickers during their journey towards the dream of a better future. If they survive the abuses and hardships of the journey, they then have to face latent suspicions and fear. In the end, they frequently encounter a lack of clear and practical policies regulating the acceptance of migrants and providing for short or long term programmes of integration respectful of the rights and duties of all. Today, more than in the past, the Gospel of mercy troubles our consciences, prevents us from taking the suffering of others for granted, and points out way of responding which, grounded in the theological virtues of faith, hope and charity, find practical expression in works of spiritual and corporal mercy.

In the light of these facts, I have chosen as the theme of the 2016 World Day of Migrants and Refugees: Migrants and Refugees Challenge Us. The Response of the Gospel of Mercy. Migration movements are now a structural reality, and our primary issue must be to deal with the present emergency phase by providing programmes which address the causes of migration and the changes it entails, including its effect on the makeup of societies and peoples. The tragic stories of millions of men and women daily confront the international community as a result of the outbreak of unacceptable humanitarian crises in different parts of the world. Indifference and silence lead to complicity whenever we stand by as people are dying of suffocation, starvation, violence and shipwreck. Whether large or small in scale, these are always tragedies, even when a single human life is lost.

Migrants are our brothers and sisters in search of a better life, far away from poverty, hunger, exploitation and the unjust distribution of the planet’s resources which are meant to be equitably shared by all. Don’t we all want a better, more decent and prosperous life to share with our loved ones?

At this moment in human history, marked by great movements of migration, identity is not a secondary issue. Those who migrate are forced to change some of their most distinctive characteristics and, whether they like or not, even those who welcome them are also forced to change. How can we experience these changes not as obstacles to genuine development, rather as opportunities for genuine human, social and spiritual growth, a growth which respects and promotes those values which make us ever more humane and help us to live a balanced relationship with God, others and creation?

The presence of migrants and refugees seriously challenges the various societies which accept them. Those societies are faced with new situations which could create serious hardship unless they are suitably motivated, managed and regulated. How can we ensure that integration will become mutual enrichment, open up positive perspectives to communities, and prevent the danger of discrimination, racism, extreme nationalism or xenophobia?

Biblical revelation urges us to welcome the stranger; it tells us that in so doing, we open our doors to God, and that in the faces of others we see the face of Christ himself. Many institutions, associations, movements and groups, diocesan, national and international organizations are experiencing the wonder and joy of the feast of encounter, sharing and solidarity. They have heard the voice of Jesus Christ: “Behold, I stand at the door and knock” (Rev 3:20). Yet there continue to be debates about the conditions and limits to be set for the reception of migrants, not only on the level of national policies, but also in some parish communities whose traditional tranquillity seems to be threatened.

Faced with these issues, how can the Church fail to be inspired by the example and words of Jesus Christ? The answer of the Gospel is mercy.

In the first place, mercy is a gift of God the Father who is revealed in the Son. God’s mercy gives rise to joyful gratitude for the hope which opens up before us in the mystery of our redemption by Christ’s blood. Mercy nourishes and strengthens solidarity towards others as a necessary response to God’s gracious love, “which has been poured into our hearts through the Holy Spirit.” (Rom 5:5) Each of us is responsible for his or her neighbour: we are our brothers’ and sisters’ keepers, wherever they live. Concern for fostering good relationships with others and the ability to overcome prejudice and fear are essential ingredients for promoting the culture of encounter, in which we are not only prepared to give, but also to receive from others. Hospitality, in fact, grows from both giving and receiving.

From this perspective, it is important to view migrants not only on the basis of their status as regular or irregular, but above all as people whose dignity is to be protected and who are capable of contributing to progress and the general welfare. This is especially the case when they responsibly assume their obligations towards those who receive them, gratefully respecting the material and spiritual heritage of the host country, obeying its laws and helping with its needs. Migrations cannot be reduced merely to their political and legislative aspects, their economic implications and the concrete coexistence of various cultures in one territory. All these complement the defence and promotion of the human person, the culture of encounter, and the unity of peoples, where the Gospel of mercy inspires and encourages ways of renewing and transforming the whole of humanity.

The Church stands at the side of all who work to defend each person’s right to live with dignity, first and foremost by exercising the right not to emigrate and to contribute to the development of one’s country of origin. This process should include, from the outset, the need to assist the countries which migrants and refugees leave. This will demonstrate that solidarity, cooperation, international interdependence and the equitable distribution of the earth’s goods are essential for more decisive efforts, especially in areas where migration movements begin, to eliminate those imbalances which lead people, individually or collectively, to abandon their own natural and cultural environment. In any case, it is necessary to avert, if possible at the earliest stages, the flight of refugees and departures as a result of poverty, violence and persecution.

Public opinion also needs to be correctly formed, not least to prevent unwarranted fears and speculations detrimental to migrants.

No one can claim to be indifferent in the face of new forms of slavery imposed by criminal organizations which buy and sell men, women and children as forced labourers in construction, agriculture, fishing or in other markets. How many minors are still forced to fight in militias as child soldiers! How many people are victims of organ trafficking, forced begging and sexual exploitation! Today’s refugees are fleeing from these aberrant crimes, and they appeal to the Church and the human community to ensure that, in the outstretched hand of those who receive them, they can see the face of the Lord, “the Father of mercies and God of all consolation.” (2 Cor 1:3)

Dear brothers and sisters, migrants and refugees! At the heart of the Gospel of mercy the encounter and acceptance by others are intertwined with the encounter and acceptance of God himself. Welcoming others means welcoming God in person! Do not let yourselves be robbed of the hope and joy of life born of your experience of God’s mercy, as manifested in the people you meet on your journey! I entrust you to the Virgin Mary, Mother of migrants and refugees, and to Saint Joseph, who experienced the bitterness of emigration to Egypt. To their intercession I also commend those who invest so much energy, time and resources to the pastoral and social care of migrants. To all I cordially impart my Apostolic Blessing.

From the Vatican, September 12, 2015,

Memorial of the Holy Name of Mary

Từ khóa: sứ điệp, thế giới, di dân, và tị, người nạn, chúng ta, tin mừng, thương xót, đón tiếp, từ bi, for the, world day, of migrants, and refugees, in the, migrants challenge, us the, response of, the gospel, of mercy, men and, result of, of the, as people, violence and, the church, at the, of all, to live, and to, to the, from the, and the, are essential, migration movements