Nov 24 2018

Gia Đình Hiêp Sỹ bắc Cali
Tham dự Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo VN
Kỷ Niệm 35 Năm tại Giáo Xứ St. Maria Goretti San Jose


Hiệp Sỹ Vân tại Tây Đức

BÀI VIẾT TỔNG HỢP