Giờ trên máy của bạn :

TRANG CHÚA GIÊSU

    GIÊSU - CÂU TRUYỆN TUYỆT VỜI NHẤT CHO MỌI THỜI (1)

Các nhà khảo cổ tin rằng, đã tìm ra Nhà của Chúa Giêsu

Theo Greek Reporter – Các nhà khảo cổ khẳng định rằng họ đã có được một khám phá lớn với việc xác định được ngôi nhà nơi Chúa Giêsu đã sinh ra và được nuôi dưỡng bởi Đức Maria và thánh Giuse. Đó là một ngôi nhà cổ ở Nazarét, nước Israel được làm bằng bùn và đá, có từ thời đầu thế kỷ thứ nhất.

Ngôi nhà được làm bằng những bức tường vữa đá được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1880 bởi các nữ tu ở tu viện dòng Nazarét. Các nữ tu cho rằng Chúa Giêsu đã lớn lên trong ngôi nhà đó. Tuy nhiên, mãi đến năm 2006 mới có bằng chứng khoa học ủng hộ giả thuyết này.

Sau đó, giáo sư khảo cổ học Ken Dark của trường Đại học Reading tại Anh đã xác đinh niên hiệu và chứng minh rằng ngôi nhà quả thật được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ nhất.


Các nhà khảo cổ tin rằng, đã tìm ra Nhà của Chúa Giêsu

Cập nhật bởi : Giáo Xứ Phú Giáo
Thời gian : 24.3.15

trang Giêsu