ngày 04 tháng 09 năm 2018

Đức Mẹ mời gọi các gia đình Tận Hiến cho
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ

Với những gia đình đã tận hiến cho Mẹ

Hôm nay Mẹ được yên ủi biết bao vì hôm nay các con đã cầu nguyện trong một buổi họp huynh đệ đơn sơ chân tình với gia đình này, gia đình đã tận hiến và thuộc về Mẹ! Giờ đây, Mẹ muốn yên ủi các con, lời yên ủi của Mẹ sẽ khích lệ các con trong những khó khăn của đời sống thường nhật. Mẹ yêu thương các con, Mẹ ở giữa các con; Mẹ đang nói với các con và hướng dẫn các con vì các con là những dụng cụ của Thánh ý Mẹ.

Mẹ hài lòng với những gia đình đã tận hiến cho Mẹ. Trong thời đại này, Mẹ đang qui tụ các gia đình và dẫn họ vào tận Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, để họ có thể tìm được nơi trú ẩn an toàn, tim được yên ủi và bảo vệ. Cũng như Mẹ ưa thích được người ta cầu xin là Nữ Vương các Linh mục, Mẹ cũng muốn người ta cầu xin Mẹ là Mẹ và là Nữ Vương các gia đình đã tận hiến cho Mẹ.

Mẹ là Mẹ và là Nữ Vương các gia đình. Mẹ để ý đến đời sống của họ, quan tâm đến nhũng vấn đề của họ. Mẹ không những quan tâm đến những ích lợi thiêng liêng của họ mà thôi, nhưng còn cả đến ích lợi vật chất của các phần tử trong gia đình nữa. Tận hiến gia đìỉnh cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ ,đó là mở của đón rước Mẹ vào nhà và cho Mẹ cơ hội thi hành vai trò từ mẫu của Mẹ một cách mạnh mẽ hơn.

Vì thế, Mẹ muốn tất cả các gia đình Công Giáo hãy tận hiến cho Trái Tim Mẹ.
Mẹ muốn mọi gia đình hãy mở của cho Mẹ để Mẹ đến ngự trị giữa các con. Lúc đó như người mẹ, Mẹ sống giữa các con, tham dự vào đời sống của các con.

Nhất là Mẹ săn sóc đến đời sống thiêng liêng của các con. Mẹ tìm cách giúp mọi người trong các gia đình đó luôn luôn sống trong ơn thánh Chúa. Mẹ tới đâu, tội lỗi rút lui tới đó. Mẹ ở đâu, ở đó có ơn sủng và ánh sáng Thiên Chúa. Mẹ ở đâu, ở đó có trong sạch và thánh thiện. Vì thế bổn phận thứ nhất của Mẹ là làm các phần tử trong gia đình sống trong ơn thánh, giúp họ lớn lên trong đời sống thánh thiện, thực tập các nhân đức công giáo.

Và bởi vì Bí Tích Hôn Phối ban ơn thánh đặc biệt cho các con, giúp các con cùng nhau lớn lên, nên bổn phận của Mẹ là củng cố mối hiệp nhất gia đình. Mẹ giúp vợ chồng hiệp nhất một cách sâu đậm và thiêng liêng hơn. Mẹ kiện toàn tình yêu của họ và hoàn hảo hóa tình yêu tự nhiên của họ, để dẫn họ tới Thánh Tâm Chúa Giêsu, khiến gia đình họ mặc hình thức mới trọn lành hơn, biểu lộ đức ái trong sạch và siêu nhiên hơn. Càng ngày Mẹ càng củng cố sự hợp nhất trong các gia đình, giúp họ hiểu nhau hơn, cần sự thông hiệp tế nhị và sâu xa hơn.

Mẹ hướng dẫn các phần tử trong gia đình trên đường thánh thiện và vui mừng, giúp họ cùng nhau xây dựng và đồng hành, để họ có thể tiến tới tình yêu hoàn hảo, do đó được hưởng bình an qui báu. Bởi vậy, Mẹ huấn luyện các linh hồn con cái Mẹ và nhờ đường lối gia đình, dẫn họ tới đỉnh thánh thiện.

Mẹ muốn tới ngự nơi các gia đình để giúp các con nên thánh, đem các con đến tình yêu trọn hảo, ở lại với các con, khiến mối hiệp nhất gia đình vững chãi bền chặt hơn.

Sau đó Mẹ cũng quan tâm đến lợi ích vật chất của các gia đình tận hiến cho Mẹ. Tài sản quí báu nhất của gia đình là con cái. Con cái là dấu hiệu được Chúa Giêsu và Mẹ thương yêu đặc biệt. Con cái phải được mong muốn, đón nhận và săn sóc như những hạt giống quí báu nhất của gia đình.

Khi Mẹ ngự trị trong một gia đình, lập tức Mẹ săn sóc đến con cái vì con cái của họ đã trở nên con cái Mẹ. Mẹ dẫn dắt chúng, tập chúng thực hiện chương trình từ đời đời Chúa đã ấn định rõ ràng cho mỗi người; Mẹ yêu thương con cái họ, không bao giờ bỏ rơi chúng, vì chúng là thành phần tài sản quí báu của Mẹ.

Mẹ đặc biệt theo dõi công việc của các con. Mẹ không bao giờ để các con thiếu sót trong việc cộng tác vào quan phòng của Chúa. Mẹ dẫn dắt các con và soi sáng cho các con biết chương trình mà Chúa thực hiện mỗi ngày, nhờ sự cộng tác của các con.

Cũng như sự trung thành chu toàn công việc nội trợ khiêm nhường hàng ngày của Mẹ tại nhà Nazareth bé nhỏ nghèo khó có thể chu toàn chương trình của Cha, đó là làm cho Chúa Con lớn lên, để thực hiện công cuộc cứu chuộc, thì Mẹ cũng kêu gọi các con hãy cộng tác vào chương trình của Cha, bằng sự hợp tác nhân loại trong công việc thường ngày của các con.

Các con phải làm phần việc của mình như Chúa Cha đã làm phần việc của Người. Hành động của các con phải gắn bó với sự quan phòng của Chúa, để công việc có thể sinh hoa kết quả hữu dụng cho đời sống, làm giầu cho gia đình và các phần tử được vui hưởng hạnh phúc thiêng liêng và vật chất.

Sau đó Mẹ sẽ giúp các con thực hành chương trình Thánh ý Chúa. Đó là làm cho công việc của các con sinh hoa kết quả thiêng liêng hơn, vì Mẹ làm chúng nên nguồn công lênh cho các con và nên cơ hội cứu rỗi cho nhiều con cái lạc đường đáng thương của Mẹ. Rồi, nơi cá nhân các con, hành động sẽ được liên kết với tình yêu, việc làm đi đôi với lời cầu nguyện, nhọc mệt với lòng mong mỏi khát khao đức mến trọn lành hơn.

Như thế, nhờ việc cộng tác với Thánh ý Cha, ngày ngày kiệt tác của Chúa Quan Phòng được thực hiện.

Các con đùng sợ, ở đâu có Mẹ, ở đó được an toàn. Các con sẽ không bao giờ phải thiếu thốn. Mẹ làm hành động của các con hoàn hảo hơn; Mẹ thanh tẩy chính công việc của các con.

Mẹ cũng chia sẻ mối ưu tư của các con. Mẹ biết rằng gia đình cáo con ngày nay rất ưu tư lo lắng. Những ưu tư đó cũng là những ưu tư của Mẹ. Mẹ chia sẻ những đau khổ của các con. Vi thế, trong thời gian khó khăn như thời gian thay đổi hiện tại, Mẹ có mặt trong những gia đình tận hiến cho Mẹ như một bà mẹ quan tâm và nhịn nhục. Mẹ thực sự tham dự vào mọi đau khổ của các con. Bởi thế các con hãy yên tâm.

Đây là thời gian của Mẹ. Thời gian 'của Mẹ', nghĩa là những ngày các con đang sống, là 'của Mẹ' vì đây là thời gian được ghi dấu sự hiện diện lớn lao và mạnh mẽ của Mẹ. Đây còn là thời gian của Mẹ hơn nữa vì cuộc chiến thắng của Mẹ sẽ rộng lớn hơn và mạnh mẽ hơn, vượt trên những chiến thắng hiện thời của Kẻ Thù. Sự hiện diện của Mẹ sẽ trở nên rất mạnh mẽ và đặc biệt, nhất là nơi những gia đình đã tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ.

Sự hiện diện đó sẽ nên rõ ràng đối với mọi người và sẽ nên như suối yên ủi đặc biệt cho các con.

Bởi thế, các con hãy tiến bước trong tin tưởng, hy vọng và yên lặng, trong công việc hằng ngày, cầu nguyện và khiêm tốn. Các con hãy càng ngày càng tiến tới trong sự trong sạch và ý hướng ngay lành hơn; hãy cùng Mẹ tiến tới trên đường hòa bình khó khăn nơi tâm lòng và trong các gia đình.

Nếu các con tiến bước theo đường Mẹ đã chỉ, nếu các con lắng nghe và thực hành những điều Mẹ đã nói hôm nay, gia đình các con sẽ là những mầm mống đầu tiên của cuộc chiến thắng của Mẹ : những mầm mống bé nhỏ, thầm kín, yên lặng, đã nẩy lên khắp nơi trên thế giới đi trước thời đại mới đã ngay ngoài cửa. Mẹ khích lệ và chúc lành cho tất cả các con."

(Cùng Các Linh mục Con Cưng của Mẹ số 358 ngày 23-7-1987)

KINH TẬN HIẾN

LẠY CHÚA GIÊ SU, XIN BAN CHO CON TRÁI TIM CỦA CHÚA ĐỂ CON YÊU MẾN MẸ MARIA NHƯ CHÚA ĐÃ YÊU. AMEN.


Kinh dâng Gia đình cho Trái Tim Mẹ
(Đọc khi tôn vương Đức Mẹ)

Lạy Trái Tim Mẹ Đồng Trinh Maria là gương mẫu các gia đình, chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con, mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống, sự chết, xin Mẹ làm Nữ Vương chỉ huy căn nhà nhỏ bé này.

* Gia đình con cơ hàn tân khổ.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình con.

* Gia đình con muốn noi gương gia đình Nazaret.
* Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng.
* Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến.
* Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ.
* Gia đình con xin Mẹ ban cho hằng ngày dùng đủ.
* Gia đình con xin Mẹ ban cho trên thuận dưới hoà, con cái thảo hiếu, vợ chồng thương nhau.
* Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa hỏa ngục.
* Gia đình con khi lầm than vất vả, Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi.
* Gia đình con khi có ai qua đời bệnh nạn, Mẹ ban ơn vui lòng chịu khó.
* Gia đình con khi có người khô khan mất nết, Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng.
* Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc.
* Gia đình con khi thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, Mẹ hướng dẫn qua những ngày gian nguy.
* Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, Mẹ giữ gìn trong sạch.
* Gia đình con khi có người đi vắng, Mẹ duy trì tình thân ái.
* Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng.
* Gia đình con xin nguyền không dám trái phép công bình.

Đáp: Cho con giữ trọn lời nguyền.

* Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô.
* Gia đình con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét.
* Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima.
* Gia đình con xin nguyền không theo thuyết Cộng sản vô thần.
* Gia đình con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.

Chung: Lạy Nữ Vương gia đình, Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ con cùng nhau chia sẻ, xa Mẹ chúng con biết cậy trông ai!
Đời chúng con gian nan khổ sở lắm, gia đình chúng con long đong tối ngày, nhưng có Mẹ ở bên chúng con, chúng con thấy quên hết ưu phiền, vui sống qua kiếp lưu đày, mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. Amen.

BÀI VIẾT TỔNG HỢP