26 10 2019


CHÂN THÀNH CẢM TẠ và TRI ÂN
26 10 2019

CHÚNG CON CHÂN THÀNH TRI ÂN VÀ CẢM TẠ QUÝ CHA CÙNG QUÝ TU SĨ NAM NỮ, CHA LINH HƯỚNG, CHỦ TỊCH THMC VÀ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, BAN PHỤNG VỤ, CA ĐOÀN NỮ VƯƠNG MÂN CÔI, BAN DÂNG HOA VÀ CÁC BAN…CÙNG HỘI VIÊN MÂN CÔI VÀ CÁC GIÁO DÂN GÍAO XỨ BẠN.

QUÝ ÂN NHÂN ĐÃ CẦU NGUYỆN VÀ ĐÓNG GÓP CÔNG SỨC,TÀI NĂNG ĐỂ ĐẠI LỄ TẠ ƠN KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI ĐƯỢC HOÀN THÀNH TỐT ĐẸP, ĐẶC BIỆT LÀ HỘI VIÊN THAM DỰ THẬT SỐT SẮNG CÙNG VỚI HIỆP SĨ MÂN CÔI HUYỀN NHIỆM ĐẾN TỪ CÁC NƠI VỀ THAM DỰ NGÀY ĐẠI HỘI.

NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA CHÚC PHÚC LÀNH CHO TẤT CẢ QUÝ CHA QUÝ TU SĨ CÙNG TOÀN THỂ CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA KHẮP NƠI.

Thay mặt Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi bắc California USA
Hiệp Sỹ Maria Phạm Nhưhà

XEM HÌNH 1:
XEM HÌNH 2:

BÀI VIẾT TỔNG HỢP