5.24.2020

🌺 TUẦN CỬU NHẬT KÍNH THÁNH ANTÔN 🌺

Cách thức:

Tập họp trước tượng thánh Antôn. Làm dấu Thánh giá. Rao các ý cầu nguyện, xin khấn. Đọc một ngày trong tuần Cửu Nhật (Ngày Thứ Nhất...)

Lạy Cha.., Kinh Mừng.., Sáng danh..,
Kinh Cầu Thánh Antôn..,
Kinh Thánh Antôn ...

Ngày Thứ Nhất

Lạy Thánh Antôn rất thánh, nhân từ dịu hiền rất mực trong các thánh trên trời, tình thương ngài dành cho Chúa và đức bác ái dành cho các tạo vật, đã làm cho Cha xứng đáng, ngay khi còn ở đời này, đã chiếm được sức mạnh vô song để làm phép lạ. Các phép lạ đang chờ lời cha phán ra cứu giúp những kẻ trong cơn ngặt nghèo hay lo lắng. Vì những sự ấy, con van xin Cha ban cho con, những ơn mà con khấn nguyện trong tuần cửu nhật này ….. (thinh lặng giây lát, nói lên điều mình khấn xin). Đáp lại lời con khấn xin, chắc hẵn phải là một phép lạ, vì cha là vị thánh hay làm phép lạ. Lạy Thánh Antôn dịu hiền đáng mến, lòng Cha đầy lòng xót thương cảm thông, xin thầm thì lời con khấn xin, vào tai Chúa Hài Nhi mà Cha đang ẫm trên tay, và lời tạ ơn từ trái tim của con luôn luôn là lời tạ ơn của Cha.

Lạy Cha, Kinh Mừng, Sáng danh. Lạy Thánh Antôn, Cầu cho chúng con.

Ngày Thứ Hai

Lạy Ông thánh Antôn hay làm phép lạ, xin cha nhớ rằng, chưa bao giờ nghe nói có người nào chạy tới xin cha giúp đỡ trong lúc hiểm nghèo mà về tay không. Con tin chắc rằng, cha không bao giờ từ chối lời con kêu cầu, con chạy tới nương nhờ cha là Đấng rất được Chúa Hài Nhi ưu ái. Lạy cha là Đấng có tài hùng biện rao giảng về Lòng Chúa Thương Xót, mặc dù lời con khẩn khoản kêu xin không xứng đáng gì, xin cha dâng lên toà Chúa Ba Ngôi. Qua lời chuyển cầu thần thế của cha, xin cho lời con ước nguyện được Chúa chấp nhận, và mang cho lại con ơn huệ mà con khấn xin trong tuần cửu nhật này (thinh lặng giây lát)

Lạy Cha, Kinh Mừng, Sáng danh Lạy Thánh Antôn, Cầu cho chúng con.

Ngày Thứ Ba

Lạy Thánh Antôn là Đấng Thanh Sạch, qua sự trong trắng thiên thần cùa cha, cha được xứng đáng âu yếm bồng ẫm Chúa Hài Nhi trên tay, và đưa ngài vào trái tim cha. Con khẩn khoản nài xin cha, ban mọi ơn lành hồn xác cho con. Lạy thánh Antôn vinh hiển, sinh ra dưới sự bảo vệ của Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm, dịp lễ Đức Mẹ Hồn xác Lên Trời và được thánh hiến cho Mẹ, và giờ đây, nhờ lời chuyển cầu thần thế trên thiên đàng, con van xin cha ơn huệ mà con khấn xin trong tuần cửu nhật này (thinh lặng nói lên ý cầu xin của mình). Lạy Cha là Đấng hay làm phép lạ, xin chuyển cầu cùng Chúa lời cầu khấn con đang tha thiết nài xin.

Lạy Cha, Kinh Mừng, Sáng danh Lạy Thánh Antôn, Cầu cho chúng con.

Ngày Thứ Tư

Lạy Cha Thánh Antôn là Đấng trợ giúp thần thế, con kính chào và tôn vinh cha. Thế giới Công Giáo tin tưởng hướng về cha, và cảm nghiệm lòng thương xót dịu hiền và sự trợ giúp thần thế của cha, trong những cơn hoạn nạn và những nhu cầu thiết yếu hằng ngày. Vì thế con hết lòng cậy trông chạy tới cha, xin ơn huệ mà con tha thiết khẩn cầu trong tuần cửu nhật này (thinh lặng nói lên ý nguyện của mình) Ôi lạy thánh cả Antôn thánh thiện, con van xin cha khấn ban cho con ơn huệ mà con ước mong bây giờ.

Lạy Cha, Kinh Mừng, Sáng danh Lạy Thánh Antôn, Cầu cho chúng con.

Ngày Thứ Năm

Lạy Thánh Antôn, con kính chào cha là hương thơm ngọt ngào và vinh quang của Hội Thánh. Con xin nghiêng mình chào kính cha là vị thánh cao cả, là kho tàng khôn ngoan và tình thương siên phàm. Con sung sướng vì những ơn huệ mà Thiên Chúa tuôn đổ xuống cho cha. Trong niềm khiêm cung và tín thác, con chạy tới cha xin được trợ giúp, vì con biết rằng Thiên Chúa từng ban cho cha đức ái và lòng trắc ẩn, cũng như sức mạnh của lời cha cầu bầu. Con khấn xin cha vì tình thương của cha đồi với Chúa Hài Nhi Giêsu mà cha bồng ẫm trên tay, và cầu xin Người ban cho con ơn huệ mà con đang tha thiết nguyện xin qua lời chuyển cầu của cha trong tuần cửu nhật này (thinh lặng nói lên ý cầu xin)

Lạy Cha, Kinh Mừng, Sáng danh Lạy Thánh Antôn, Cầu cho chúng con.

Ngày Thứ Sáu

Lạy Cha Thánh Antôn vinh hiển. Cha được Thiên Chúa chọn ra giảng Lời Người. Cha được Chúa ban đặc ân giảng thuyết khôn ngoan và sức mạnh hay làm phép lạ. Lạy cha thánh Antôn, xin cầu cùng Chúa cho con được tuân hành thánh ý Chúa trong hết mọi sự, để con được luôn yêu mến Người với Cha đời đời. Lạy Cha thánh Antôn nhân ái, con khấn xin cha ban cho con ơn huệ mà con đang van xin trong tuần cửu nhật này (thinh lặng giây lát)

Lạy Cha, Kinh Mừng, Sáng danh Lạy Thánh Antôn, Cầu cho chúng con.

Ngày Thứ Bảy

Lạy cha Antôn rất thánh thiện, chiến sĩ anh dũng của đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Vinh danh cha vì bao nhiêu phép lạ nhờ lời cầu bầu thần thế của cha trước toà Chúa. Chúa sẽ mở lượng hải hà ban cho con những ơn, mà con đang khao khát mong chờ trong tuần cửu nhật này (thinh lặng). Lạy cha thánh Antôn. hằng lưu tâm đến những ai khấn xin cha, xin lắng nghe lời con khấn nguyện qua sự trợ lực quyền phép của cha.

Lạy Cha, Kinh Mừng, Sáng danh Lạy Thánh Antôn, Cầu cho chúng con.

Ngày Thứ Tám

Lạy Cha Thánh Antôn, cha đã chứng tỏ uy danh thần lực, trái tim dịu hiền và giàu lòng thương cảm qua lời chuyển cầu của cha, đối với những ai tôn sùng và khần khoản van xin cha, trong cơn đau khổ hoạn nạn. Con khiêm tốn và khao khát khấn cầu xin cha được sự chở che, trong những nhu cầu cần thiết hiện nay của con, và xin cha thương ban cho con ân huệ mà con đang mong chờ (thing lặng). Xin cha chuyển lời van xin của con, tới Nữ Vương giàu lòng thương xót trên trời để xin Mẹ dâng lên trước toà Người yêu dấu của Mẹ là Chuá Giêsu giầu lòng thương xót.

Lạy Cha, Kinh Mừng, Sáng danh Lạy Thánh Antôn, Cầu cho chúng con.

Ngày Thứ Chín

Lạy Thánh Antôn, là tôi tớ của Mẹ Maria, là vinh quang của Hội Thánh. Xin cầu bà7u cùng Chúa cho Đức Thánh Cha, các giám mục, các linh mục và tu sĩ nam nữ của chúng con, để các ngài nhiệt tâm và hăng say làm việc tông đồ. Xin cho tất cả mọi người được hiệp nhất với nhau trong đức tin, và ra sức làm cho danh Chúa được rạng sáng hơn. Lạy Cha Thánh Antôn, là đấng cứu giúp mọi người chạy tới van xin cha, xin chuyển cầu lời nguyện ước của con lên trước ngai toà Thiên Chuá Tối Cao uy quyền, để con được ơn huệ mà con đang tha thiết trông mong trong tuần cửu nhật này (thinh lặng).

🌹 Kinh Cầu Thánh Antôn 🌹

Xin Chúa thương xót chúng con (lặp lại)
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con (lặp lại)
Xin Chúa thương xót chúng con (lặp lại)
Chúa Kitô nghe cho chúng con –
Đáp:Chúa Kitô nhậm lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật
Đáp: Thương xót chúng con
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật
Đáp: Thương xót chúng con
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật
Đáp:Thương xót chúng con
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời
Đáp:Thương xót chúng con
Rất thánh Đức Bà Maria
Đáp: Cầu cho chúng con (câu nào cũng đáp lại như thế)
Ông Thánh Antôn Padua
Ông Thánh Antôn là vinh hiển của dòng Hèn Mọn khó khăn -
Ông Thánh Antôn là hòm bia giao ước.
Ông Thánh Antôn là kho tàng khôn ngoan thông thái.
Ông Thánh Antôn là Đấng huỷ diệt mọi giả dối trần gian.
Ông Thánh Antôn là Đấng chiến thắng sự khiết tịnh.
Ông Thánh Antôn là gương mẫu sự khiêm tốn.
Ông thánh Antôn là đấng yêu mến Thánh Giá Chúa Giêsu.
Ông Thánh Antôn khao khát được tử vì đạo.
Ông Thánh Antôn là Đấng làm phát sinh sự bác ái.
Ông Thánh Antôn khao khát sự công chính.
Ông Thánh Antôn làm cho kẻ bất trung khiếp sợ.
Ông Thánh Antôn là mẫu gương sự hoàn thiện.
Ông Thánh Antôn yên ủi kẻ ưu phiền.
Ông Thánh Antôn là Đấng tìm lại được của cải bị lạc mất.
Ông Thánh Antôn là Đấng bảo vệ kẻ vô tội.
Ông Thánh Antôn là Đấng giải phóng tù nhân.
Ông Thánh Antôn hướng dẫn người lữ khách hành hương.
Ông Thánh Antôn.cho kẻ đau yếu được mau chóng bình phục
Ông Thánh Antôn là Đấng hay làm phép lạ.
Ông Thánh Antôn làm cho kẻ câm nói được.
Ông Thánh Antôn làm cho kẻ điếc được nghe.
Ông Thánh Antôn làm cho kẻ mù được thấy.
Ông Thánh Antô xua trừ quỷ ám.
Ông Thánh Antôn làm cho kẻ chết sống lại.
Ông Thánh Antôn uốn nắn người cứng lòng mù quáng.
Khỏi nanh vuốt của quỷ dữ
Đáp: Xin Thánh Antôn giải thoát chúng con (câu nào cũng đáp lại như thế)
Khỏi sấm sét bão bùng giống tố
Khỏi mọi cạn bẫy của xác hồn
Nhờ lời chuyển cầu thần thế của Người
Thoát mọi hiểm nguy sóng gió cuộc đời
Lạy Chiên Thiên Chuá, Đấng xoá tội trần gian.
- xin tha tội chúng con
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian,
- xin nghe lời chúng con
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian,
- xin thương xót chúng con
Lạy Ông Thánh Antôn
Đáp: Cầu cho chúng con, Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

🌹 Kinh Thánh An Tôn 🌹

Lạy thánh Antôn, chúng con hết lòng trông cậy, cầu xin Người và tin chắc rằng, Người sẽ nhận lời chúng con. Xin Người bênh vực chúng con trước mắt Chúa là Cha hay thương xót, để chúng con được ơn chúng con trông đợi cách riêng. Xưa Người có đức tin mạnh mẽ lạ lùng và rao giảng đức tin cho những người sống đồng thời. Đức tin chúng con còn non yếu, xin Người giúp chúng con mạnh tin. Người đã sống theo Phúc Âm, xin Người giúp chúng con sống theo đạo Chúa. Xin Người nâng đỡ chúng con, vì chúng con yếu đuối và bé mọn, trong cơn đau đớn phần xác, xin giúp chúng con trung thành với Chúa.

Xin Người chúc lành cho công việc chúng con làm, cho gia đình chúng con và cho những ai sùng kính Người: xin giúp chúng con biết niềm nở tiếp đón những người nghèo khó và đau khổ.
Lạy Chúa, vì lời cầu bầu của thánh Antôn,
- xin nhận lời chúng con.
Lạy thánh Antôn hay làm phép lạ,
- Cầu cho chúng con. Amen.

Thánh Antôn và những phép lạ nhãn tiền khiến ai cũng phải sững sồ và tôn kính.