ngày 06 tháng 03 năm 2016 - người đăng: admin

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA TỔNG HỘI MÂN CÔI HẢI NGOẠI

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA TỔNG HỘI MÂN CÔI HẢI NGOẠI.
Sơ lược về Tổng Hội Mân Côi Hoa Kỳ. Tổng Hội Mân Côi có chi Hội rải rác khắp nơi. Đông đảo nhất là tại Việt Nam. Số hội viên hiện nay vào khoảng 270 ngàn hội viên. Do ông Trần Khắc Khoan làm chủ tịch, cha Philip Phan Hân làm linh hướng..
Và tại Việt Nam thì có chị phó chủ tịch Lệ Yến. Chị là một tông đồ hăng say đầy nhiệt huyết. Sẵn sàng giúp đỡ mọi người và các thành viên khắp nơi khi cần.
Bên cạnh chị cũng có một trợ thủ đắc lực, đó là chị Pasca Nga, các chị hoạt động không ngừng nghỉ, hằng năm mời gọi, hướng dẫn và huấn luyện được rất nhiều hội viên sẵn sàng Tận Hiến làm Hiệp Sĩ dưới lá cờ của Đức Mẹ.

BÀI VIẾT TỔNG HỢP