ngày 29 tháng 09 năm 2016 - người đăng: admin

THỰC HÀNH VIỆC TẬN HIẾN

1. Những việc làm bên ngoài:

Chúng ta là những con người có hồn và xác. Có những việc làm bên ngoài giác quan nhận thấy được và những việc bên trong giác quan không cảm nhận được. Tận hiến là việc của cả con người, nên hồn xác chúng ta đều phải làm việc. Mặc dầu phần chủ yếu của Tận hiến là phần nội tâm, thuộc về bên trong, nhưng có nhiều việc bên ngoài chúng ta không được bỏ. Nhiều khi những việc bên ngoài thực hành tử tế lại giúp phần nội tâm hữu hiệu hơn, hoặc giúp người khác thêm sốt sắng, như lời Chúa Kitô đã nói: “… Để người ta xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời” (Mt 5,16). Những việc làm bên ngoài có thể thực hiện trước và sau khi tận hiến.

2. Việc làm trước khi Tận hiến (hay chuẩn bị Tận Hiến):

Theo Thánh Mông-pho, phải dùng 33 ngày gồm 4 giai đoạn để chuẩn bị Tận Hiến:

Dùng 12 ngày đầu để tẩy rửa tâm hồn cho sạch tinh thần thế tục.

Tuần I dùng để suy gẫm và cầu nguyện để xin được ơn biết mình và ăn năn thống hối các tội lỗi mình với lòng khiêm nhượng.

Tuần II dùng để xin ơn Chúa Thánh Thần cho được hiểu biết Mẹ.

Tuần III dùng để xin Chúa Thánh Thần ban cho ơn nhận biết Chúa Giêsu. Cũng cần xin Mẹ trợ giúp để biết Chúa Giêsu hơn.

Sau đó, sẽ xưng tội và rước lễ với chủ đích là tận hiến cho Chúa Giêsu nhờ bàn tay Mẹ Maria (x. LSKĐT 227-231).

3. Chương trình chuẩn bị:

Chương trình chuẩn bị do Thánh Mông-pho đề ra trên đây phải nói là tuyệt hảo. Nhưng đối với nhiều người sống trong xã hội ngày nay, theo sát được chương trình đó thật là một điều khó khăn.

Vậy chúng ta hãy dùng thời gian một tuần hay ít nhất ba ngày để thực thi những điểm chính của chương trình:

1/ Tìm hiểu việc Tận hiến: Đọc các sách nói về Tận hiến, nhất là cuốn “Lòng Sùng Kính Đích Thực đối với Mẹ Maria” do thánh Mông-pho biên soạn. Rất nên nhờ những người đã hiểu biết và đã tận hiến cho Mẹ, như các linh mục và tu sĩ giúp đỡ trong việc này.

2/ Tĩnh tâm, suy gẫm và cầu nguyện, tha thiết nài xin Mẹ và Chúa Thánh Thần ban ơn trợ giúp để nhận biết Chúa Giêsu, sẵn sàng tận hiến cho Chúa qua bàn tay Mẹ Maria.

3/ Xưng tội và Rước lễ sốt sắng với ý định là Tận hiến cho Chúa Giêsu.

4. Thực hiện việc Tận hiến:

Sau những ngày chuẩn bị và sau khi Rước lễ, chúng ta sẽ thực hiện việc Tận hiến theo nghi thức riêng dưới sự chứng kiến của Linh mục, những anh chị em đã Tận hiến và cộng đoàn Dân Chúa (nếu có) tùy tổ chức Tận hiến. Trong nghi thức này, điều quan trọng nhất là đọc “Bản kinh Tận hiến” và khi đọc xong, “Ký tên” vào bản kinh đó.

5. Việc làm sau khi Tận hiến:

Thánh Mông-pho kể ra nhiều việc bề ngoài rất tốt đẹp tỏ lòng sùng kính Mẹ Maria (x. LSKĐK từ số 234 đến 256), nhưng ở đây chỉ xin đề nghị mấy việc:

1) Năng đọc lại “Kinh Tận hiến”, hằng ngày nếu có thể.

2) Mỗi tháng hay hai ba tháng một lần dành vài giờ ôn lại việc Tận hiến, nếu được tham dự Thánh Lễ, rước lễ, thì tốt nhất.

3) Mỗi năm tham dự một tuần hay ba ngày tĩnh huấn để nhắc lại việc Tận hiến như đã làm trong thời gian chuẩn bị Tận hiến.

4) Đọc kinh Kính Mừng và lần hạt (chuỗi) Mân Côi hằng ngày.

6. Thánh Mông-pho viết rất hay về kinh Kính Mừng:

“Đó là lời ngợi khen tốt đẹp nhất mà bạn có thể dâng lên Mẹ Maria, vì đó là lời kính chào mà Đấng Tối Cao đã dùng miệng Tổng thần Gabriel để chào Mẹ và xin Mẹ ưng thuận điều Chúa muốn. Lời kinh này có sức mạnh và sức thuyết phục Mẹ Maria, đến nỗi dù Mẹ rất khiêm nhượng, Mẹ cũng đã ưng thuận để Ngôi Lời Nhập thể trong lòng mình. Vậy bạn có thể dùng lời kinh Kính Mừng để chắc chắn chiếm được lòng Mẹ Maria, nếu bạn đọc kinh này một cách sốt sắng” (x. LSKĐT 252).

7. Đối với kinh Mân Côi:

Đức Thánh Cha Phaolô VI (1963-1978) có lòng yêu kính đặc biệt. Trong bốn văn kiện giáo hoàng “Tháng Năm” (ban hành ngày 19-4-1965), “Mẹ Chúa Kitô” (ban hành ngày 15-9-1966), “Tháng 10 lại đến” (ban hành ngày 7-10-1969), “Tôn sùng Mẹ Maria” (ban hành ngày 2-2-1974), Đức Phaolô VI tha thiết khuyên nhủ các tín hữu đọc kinh Mân Côi. Ngài đã quả quyết: “Kinh Mân Côi rất đẹp lòng Đức Mẹ, một kinh đã được các Đức Giáo Hoàng khuyến khích” (Thông điệp Tháng Năm).

8. Đức Piô XII (1939-1958) quí mến “kinh Mân Côi như phương thế cầu nguyện hợp thời nhất và hữu hiệu nhất, có tính cách thần linh hơn là nhân loại” (Thông điệp “Những sự dữ đang tiến đến” ban hành ngày 15-9-1951). Ngài còn cung kính gọi kinh Mân Côi là “Bản tóm tất cả Phúc âm” (Tông thư gửi giáo dân Phi-luật-tân đề ngày 31-7-1946).

9. Chân phước Giáo Hoàng Gioan XXIII (1958-1963) gọi kinh Mân Côi là kinh nguyện cao cả, phổ quát trước những nhu cầu thông thường và bất thường của Hội Thánh, của các dân tộc và của cả thế giới (Tông thư “Cuộc hội họp đạo đức” đề ngày 29-9-1961).

10. Đức Gioan Phaolô II (1978-2005) được gọi là “Người Con Cưng của Đức Mẹ” với khẩu hiệu “Totus tuus” (Con hoàn toàn là của Mẹ). Ngài không ngần ngại tuyên bố: “Kinh Mân Côi là kinh tôi đặc biệt ưa thích” (ngày 29-10-1978). Ngài đã mở một năm cho toàn thể Giáo Hội từ tháng 10 năm 2002 đến tháng 10 năm 2003 gọi là “Năm của kinh Mân Côi” với Tông huấn bất hủ “Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria” ban hành ngày 16-10-2002. Ngài đã có công đặc biệt lập thêm “Năm Mầu Nhiệm Aùnh Sáng” vào chuỗi Mân Côi (được giải nghĩa rõ ràng trong Tông huấn nói trên).

11. Đặc biệt nhất chúng ta phải nói đến là Đức Thánh Cha Lêô XIII, vị “Đại Giáo Hoàng của Kinh Mân Côi”, trong 18 năm cai trị Hội Thánh, đã ban hành 15 Thông điệp và Tông thơ về Kinh Mân Côi. Ngài viết: “Chúng tôi đặt trong Kinh Mân Côi niềm hi vọng lớn lao nhất… Chúng tôi mong ước việc đọc kinh này được quí mến và thực hiện trong thành phố cũng như nơi thôn quê, trong gia đình cũng như tại công xưởng, nơi các người trí thức cũng như người dân quê… (Thông điệp “Luôn vui mừng” ngày 8-9-1894); Ước mong kinh này được đọc hằng ngày trong Nhà Thờ chính tòa giáo phận, và các ngày lễ trong các nhà thờ giáo xứ…” (Thông điệp “Tin tưởng và Sùng mộ” ngày 20-9-1896).

12. Công Đồng Vaticanô II không nói rõ về kinh Mân Côi, nhưng “khuyến khích hết mọi con cái Giáo Hội hãy nhiệt liệt phát huy lòng sùng kính Đức Trinh Nữ, hãy coi trọng những việc thực hành và việc đạo đức nhằm suy tôn Ngài và đã được quyền Giáo Huấn Giáo Hội cổ võ qua các thế kỷ” (tức là kinh Mân Côi) (x. ASMD 67).

13. Kinh Kính Mừng với gia đình:

Điểm cuối cùng cần chúng ta lưu ý là việc đọc kinh Mân Côi trong gia đình. Các Đức Giáo Hoàng Lêô XIII, Piô XI, Piô XII, Gioan XXIII, Phaolô VI và Công Đồng Vaticanô II đều khuyến khích mạnh mẽ việc đạo đức này.

Đức Phaolô VI nói: “Kinh Mân Côi làm tươi nở tình yêu nơi cha mẹ, và vâng phục nơi con cái. Kinh Mân Côi chuẩn bị cho thanh niên vào đời với sự thanh thản sâu xa. Kinh Mân Côi làm nhẹ bớt những gánh nặng của lao công khổ cực” (Sứ điệp truyền thanh ngày 8-12-1963 cho giáo dân Ba-Tây).

Chân phước Giáo Hoàng Gioan XXIII ước mong “các cha mẹ, con cái, sau một ngày lao nhọc vất vả, dâng lên Mẹ trên trời lời kinh thơ thảo và sốt mến. Kinh Mân Côi vừa đọc vừa suy gẫm những mầu nhiệm, sẽ trở nên một trường dạy sự trọn lành chiếu sáng bởi đời sống Chúa Kitô và Mẹ Maria” (Thơ gửi Đức Hồng Y Đại diện ngày 28-9-1960).

Đức Gioan Phaolô II tuyên bố: “Tôi nhìn đến toàn thể anh chị em, những anh chị em thuộc mọi bậc sống, đến anh chị em, các gia đình Kitô giáo, đến anh chị em, những người bệnh và cao tuổi, đến các con, những người trẻ: Hãy cầm lấy chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng. Hãy tái khám phá kinh Mân Côi dưới ánh sáng của Kinh Thánh, trong sự hài hòa với Phụng vụ và trong bối cảnh của đời sống hằng ngày của anh chị em” (Tông thư kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Maria số 43).

14. Lời khuyên cần thiết khi đọc kinh Mân Côi:

Yếu tố đặc biệt nhất của kinh Mân Côi là lặp đi lặp lại kinh Kính Mừng “lời ngợi khen Đức Kitô”. Kinh Kính Mừng làm bối cảnh cho việc suy gẫm các mầu nhiệm nối tiếp nhau đưa Chúa Giêsu ra cho chúng ta chiêm ngưỡng. Vì thế, còn phải kể đến yếu tố quan trọng khác của kinh Mân Côi là suy niệm. Không có suy niệm, kinh Mân Côi khác nào một cái xác không hồn, đọc kinh chỉ còn là lặp đi lặp lại mấy công thức một cách máy móc, trái với lời Chúa Giêsu: “Khi các ngươi cầu nguyện, đừng lải nhải như kẻ ngoại; họ tưởng rằng nói nhiều thì được nhiều” (Mt 6,7). Tự bản chất, kinh Mân Côi đòi hỏi phải đọc cách bình tĩnh thong thả, để người đọc có thể dễ dàng suy gẫm các mầu nhiệm đời Chúa qua tâm hồn của Đấng đã ở gần Chúa hơn hết, và như vậy mới khám phá ra những kho tàng vô tận của phép lần hạt Mân Côi (Tđ. LTSĐTNM số 46-47)52. Những việc thực hành bên trong:

Sau đây là những việc thực hành nội tâm, rất có thể giúp chúng ta được Chúa Thánh Thần kêu gọi nên trọn lành. Đó là làm mọi việc nhờ Mẹ Maria, với Mẹ Maria, trong Mẹ Maria và cho Mẹ Maria. Nhờ bốn cách thế đó, chúng ta có thể làm mọi việc cách trọn lành nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô, trong Chúa Kitô và cho Chúa Kitô (x. LSKĐT số 257).

15. Làm mọi việc nhờ Mẹ Maria:

a/ Nhờ Mẹ Maria là vâng nghe Mẹ trong mọi sự, cư xử theo tinh thần Mẹ, là tinh thần của Chúa Thánh Thần. Ai hành động theo tinh thần Mẹ thì người ấy là con của Mẹ, tức là con Thiên Chúa. Tinh thần Mẹ là tinh thần của Chúa vì Mẹ không bao giờ hành động theo ý riêng mình, nhưng luôn làm mọi việc theo tinh thần Chúa hướng dẫn. Do đó thánh Ambrôsiô đã cầu mong cho chúng ta: “Ước chi tâm hồn Mẹ Maria ở trong mỗi người chúng ta, để tôn vinh Thiên Chúa! Ước chi thần trí Mẹ Maria ở trong mỗi người chúng ta, để nhảy mừng trong Chúa” (Diễn giảng về Phúc âm Thánh Luca, cuốn 2, số 26).

b/ Để được tinh thần Mẹ hướng dẫn, chúng ta phải: - 1) Từ bỏ ý riêng, từ bỏ ý muốn mình trước khi làm bất cứ việc gì, như tham dự Thánh Lễ, Rước Lễ, lần hạt Mân Côi v.v… - 2) Phó thác tâm hồn ta cho Mẹ để Mẹ hướng dẫn theo ý Mẹ, như một nắm đất sét trong tay người thợ gốm, như một hòn đá ném xuống biển… Ta có thể thưa với Mẹ bằng một lời đơn sơ này: “Lạy Mẹ, con mến Mẹ, con xin từ bỏ mình và dâng mình con cho Mẹ”. – 3) Thỉnh thoảng trong khi làm việc và sau khi làm việc, ta nên lặp lại việc hiến dâng và kết hợp với Mẹ (x. LSKĐT số 258-259).

16. Làm mọi việc với Mẹ Maria:

Với Mẹ Maria là trong mọi hành động, chúng ta phải nhìn lên Mẹ như khuôn mẫu tuyệt hảo của mọi nhân đức và sự trọn lành, mà Chúa Thánh Thần đã tạo thành nơi Mẹ. Mỗi khi làm việc gì, ta hãy nhìn xem Mẹ đã làm việc đó thế nào, hay nếu ở địa vị ta, Mẹ sẽ làm như thế nào. Để được như vậy, ta hãy chiêm ngưỡng những nhân đức cao cả Mẹ đã thực hiện khi còn ở trần gian, đặc biệt: - 1) Đức Tin mạnh mẽ đã làm cho Mẹ vâng lời sứ thần Gabriel đến truyền tin. Mẹ đã giữ vững niềm tin cả khi đứng dưới chân Thánh giá, chứng kiến cái chết của Con chí thánh Mẹ – 2) Đức Khiêm nhượng thẳm sâu đã làm cho Mẹ sống ẩn dật, xưng mình là tôi tá hèn hạ Chúa cao cả, coi mình thấp hèn hơn hết mọi loài thụ tạo; - 3) Đức Aùi rất cao cả nồng nhiệt đã làm cho Mẹ luôn sẵn sàng vâng ý Chúa Cha, hy sinh dâng Con chịu chết nhục nhã trên núi Sọ, đền tội thay cho cả loài người. – 4) Đức Nhẫn nại chịu đau khổ, Trinh khiết vẹn tuyền, Yêu gia đình mãnh liệt và trắng trong… (x. LSKĐT số 260; x. Tông huấn LTSĐTN số 57).

17. Làm mọi việc trong Mẹ Maria:

Trong Mẹ Maria là vui sướng an nghỉ trong Mẹ, sống tin cậy hoàn toàn nơi Mẹ, ẩn náu trong Mẹ với hết lòng tin tưởng, phó thác. Chúng ta sống trong Mẹ là noi gương chính Chúa Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa, đã vui sướng ở trong cung lòng Mẹ 9 tháng, và đã thực hiện nơi Mẹ những sự kỳ diệu lạ lùng như Mẹ đã ca lên trong bài Ngợi Khen (Magnificat): “Muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc, vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc cao cả” (Lc 1, 48-49).

Sống trong Mẹ Maria, chắc chắn chúng ta sẽ được : - 1) Mẹ dưỡng nuôi bằng ân sủng và lòng thương xót của Mẹ; - 2) Mẹ giải thoát cho khỏi mọi sự bối rối, sợ hãi, lo âu; - 3) Mẹ bảo vệ cho khỏi sợ ma quỉ, thế gian và tội lỗi; - 4) Mẹ làm cho trở nên giống Chúa Giêsu, vì Mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu là Đầu Nhiệm Thể, cũng sinh ra chúng ta là những chi thể của Nhiệm Thể (x. LSKĐT 261-264).

18. Làm mọi việc vì Mẹ Maria:

Vì Mẹ Maria, không phải Mẹ là cùng đích tối hậu của mọi việc ta làm, cùng đích tối hậu là Chúa Kitô, nhưng Mẹ là cùng đích gần và là phương thế dễ dàng nhất để đến với Chúa Kitô. Chúng ta đã tận hiến toàn thân cho Mẹ, nên phải làm mọi việc vì Mẹ là điều rất hợp lý. Vì đã tận hiến, chúng ta không được sống nhàn rỗi, nhưng phải lo thực hiện nhiều công việc lớn lao cho Mẹ, nhất là làm Tông đồ cho Trái Tim Mẹ. Chúng ta phải bảo vệ các đặc ân của Mẹ, bênh vực vinh quang Mẹ, tìm mọi cách lôi kéo nhiều người đến phụng sự, tôn kính và mến yêu Mẹ (x. LSKĐT 265). Chúng ta hãy cố gắng thực thi và truyền bá những lời Mẹ dạy, những điều Mẹ mong ước, những sứ điệp từ trời cao Mẹ gửi xuống cho loài người, nhất là ba mệnh lệnh Mẹ ban tại Fatima năm 1917: Cải thiện đời sống, Lần hạt Mân Côi và Tôn sùng Trái Tim Mẹ. Những mệnh lệnh này chính là chìa khóa mở kho tàng ơn phúc và bình an cho các tâm hồn, gia đình và xã hội, cũng như toàn thể thế giới.

Nguồn : Thủ Bản Tận Hiến-Dòng Đồng Công*************************

BÀI VIẾT TỔNG HỢP