ngày 30 tháng 09 năm 2016 - người đăng: admin

THÔNG CÁO 3 _ Sept 2016

Chủ Tịch Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi

Kính gởi quý ông, bà, anh, chị, các khu hội trưởng

THMC hiện nay có danh số là 268495 hv, đặt dưới quyền Ban Chấp Hành Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi gồm có:

- Ông chủ tịch Thomas Trần Khắc Khoan
- Phó chủ tịch thứ nhất: Ông Simon Lê Văn Trương
- Phó chủ tịch thứ hai: Bà Maria B.S Trịnh Ngọc Phương, đặc trách chương trình truyền bá Kinh MC tại các tiểu bang miền đông Hoa Kỳ
- Phó chủ tịch thứ ba: Maria Nguyễn Thị Lệ Yến, đặc trách chương trình truyền bá Kinh MC tại nước VN

Ngoài ra còn có những chức vụ quan trọng sau đây:

Văn phòng Tổng Thư Ký của Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi do:

Hiệp Sỹ Judy Nguyễn Quỳnh-Phương phụ trách. Nhiệm vụ của văn phòng này rất quan trọng, liên lạc với các khu hội MC trên toàn thế giới, phụ trách các giấy tờ cần thiết của TH như:

- Cấp bằng Tận Hiến cho các tân HS
- Lưu trữ các giấy tờ quan trọng của Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi
- Xin lễ và thông báo đọc kinh cho các linh hồn trong luyện ngục, cũng như các hv đã qua đời mà chưa kịp thông báo trong các ngày thứ sáu hàng tuần, do cha Tuyên Úy Phillip Phan Hân làm lễ
- Cấp số MC cho các hội trưởng khắp nơi khi cần thiết
- Cấp giấy chứng nhận cho các HV

Ngoài ra còn các chức vụ quan trọng khác sau đây là:

- Hiệp sỹ Teresa Elisabeth Trần Oanh, Ủy viên truyền thông của Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi
- Hiệp sỹ Maria Jennifer Phạm Như-Hà, Ủy viên đặc trách chương trình truyền bá Kinh Mân Côi tại San Jose
miền bắc California.
- Hiệp sỹ Teresa Vũ Thị Bích Ngọc, Ủy viên đặc trách chương trình truyền bá Kinh Mân Côi tại miền nam California

Ngoài ra còn các hội trưởng của Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi đang hoạt động rất tích cực khắp nơi trên toàn thế giới.

Tất cả những thắc mắc hoặc câu hỏi gì, xin gởi về cho văn phòng Tổng Thư Ký để được giải quyết.
Chánh văn phòng Ban Chấp Hành Trung Ương

Tổng Thư Ký Hiệp Sĩ Judy Quỳnh-Phương Nguyễn
13015 Bassford Dr
Houston, TX 77099
Cell: (832) 865-5996
Email: Judypnguyen@yahoo.com
Email: info@tonghoimancoi.org

Trân trọng kính chào.
Xin Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi ban muôn vàn ơn lành cho các anh, chị phó chủ tịch và các tông đồ đang hoạt động tích cực cho Tổng Hội.

Ký tên,

Chủ Tịch Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi

Thomas Trần Khắc Khoan


Xin ghi chú:

Sau khi tôi qua đời rồi thì người thay thế tôi là:

Ông Đệ Nhất Phó Chú Tịch THMC là: Ông Simon Lê Văn Trương

Kính chuyển,

QP

God bless you!

www.tonghoimancoi.org

BÀI VIẾT TỔNG HỢP