ngày 30 tháng 09 năm 2016 - người đăng: admin

THÔNG CÁO 1 _ Sept 2016

Chủ Tịch Tổng Hội Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima

Kính gửi quý anh, chị Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima.

Tổng Hội Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima do Đức Giáo Hoàng PIO XII truyền cho thành lập liên đoàn chiến sỹ Fatima quốc tế, mục đích là tuyển mộ nhiều thanh thiếu niên hiệp sỹ gia nhập Liên Đoàn Chiến Sỹ Fatima Quốc Tế mục, và truyền bá Ba Mệnh Lệnh Fatima cho toàn thế giới Công Giáo năm 1951.

Ba Mệnh Lệnh Fatima sau đây:

Thứ nhất: Ăn năn tội cải thiện đời sống.
Thứ hai: Tôn sùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ Fatima.
Thứ ba: Siêng năng lần hạt Mân Côi

Sau đó, Đức cha Lê Hữu Từ GM địa phận Phát Diệm, và Đức cha Phạm Ngọc Chi GM địa phận Bùi Chu đã cho thành lập tại Phát Diệm liên đoàn Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima do linh mục Hoàng Quỳnh làm chủ tịch THHS Đức Mẹ Fatima liên GP Phát Diệm Bùi Chu để tuyển chọn những phần tử ưu tú được tận hiến làm HS Đức Mẹ Fatima.

Nhưng sau năm 1975, vì lý do chính trị mà liên đoàn HS phải tạm ngưng hoạt động. Tuy nhiên, linh mục Hoàng Quỳnh vẫn là chủ tịch THHS Đức Mẹ Fatima.

Mặc dầu vậy, nhưng ông Thomas Trần Khắc Khoan vẫn được TH giao cho trách nhiệm tổ chức lại THHS Đức Mẹ Fatima tại hoa kỳ, do đó mà ông Trần Khắc Khoan đã đứng ra nhận trách nhiệm vẫn tiếp tục hoạt động như ở VN. Số hv tại Hoa Kỳ đã được gia nhập rất đông. Tại Nam CA có tới hơn trăm Hiệp Sỹ. Tại Oregan, cũng có hơn trăm HS đã tuyên thệ tận hiến. Do đó mà THHS Đức Mẹ Fatima tại Hoa Kỳ hiện nay có khoảng hơn năm trăm HS do ông Thomas Trần Khắc Khoan là chủ tịch TH, và linh mục Phan Hân hiện là linh mục tuyên úy của TH.

Thấy sự hoạt động của HS Đức Mẹ Fatima rất tích cực làm đẹp lòng Đức Mẹ, do đó mà ma quỷ dùng bao nhiêu âm mưu phá hoại, nhưng nhờ sự can thiệp bảo tồn của Trái Tim Đức Mẹ Fatima mà THHS vẫn đứng vững. Nhưng thời gian gần đây, cũng có sự chia rẻ nội bộ và TH đã giảm bớt số hoạt động rất nhiều, nhưng nhờ sự bảo vệ của Trái Tim Đức Mẹ Fatima mà TH vẫn tiếp tục đứng vững như ngày nay, và đặt dưới quyền hướng dẫn của chủ tịch THHS Đức Mẹ Fatima ông Thomas Trần Khắc Khoan, phó chủ tịch TH là thầy Phó Tế Vũ Thành An. Ngoài ra, TH đã thành lập được nhiều khu hội HS Đức Mẹ Fatima tại New Orlean, Ohio, Portland-OR.

Xin quý anh chị HS Đức Mẹ Fatima đoàn kết tích cực hoạt động truyền bá Ba Mệnh Lệnh Fatima, và tuyển chọn các tân HS Fatima.

Kính chào quý anh, chị HS Đức Mẹ Fatima trong tình thương của Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ FatimaSau đây là SỰ VỤ VĂN THƯ

Đề cử một chức vụ mới trong ban chấp hành HS Đức Mẹ Fatima là:

Tân Hiệp Sỹ Bác sĩ Antôn Nguyễn Đăng Cát được đề cử vào chức vụ mới sau đây:

Phó Chủ Tịch THHS Đức Mẹ Fatima, đặc trách chương trình ngoại vụ của THHS Đức Mẹ Fatima, có nhiệm vụ thường xuyên đôn đốc các khu hội HS Đức Mẹ Fatima tại các nơi như ở New Orlean, Ohio, Portland-OR.

Xin Đức Mẹ Fatima ban muôn vàn ơn lành cho Tân Phó Chủ Tịch THHS Đức Mẹ Fatima là bác sĩ Antôn Nguyễn Đăng Cát.
Sự vụ văn thư này có giá trị kể từ ngày 13 tháng 10 năm 2016.

Ngoài ra những chức vụ cũ có tên sau đây vẫn được giữ nguyên:

Ông Simon Lê Văn Trương, Phó chủ tịch đặc trách nội vụ
Ông Tôma Nguyễn Văn Nên, Tổng thư ký
Cô Teresa Elisabeth Trần Oanh, Ủy viên truyền thông

Xin Đức Mẹ trả công bội hậu cho tân ủy viên ngoại vụ của Tổng Hội Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima

Ký tên,

Chủ Tịch Tổng Hội Hiệp Sỹ Đức Mẹ Fatima

Thomas Trần Khắc Khoan


Xin ghi chú:

Sau khi tôi qua đời rồi thì người thay thế tôi là:

Thầy Phó Tế Vũ Thành An

Kính chuyển,

QP

God bless you!

www.tonghoimancoi.org

BÀI VIẾT TỔNG HỢP