07 tháng 08 năm 2020

PHÉP LẠ THÁNH CẢ GIUSE
Ông chùa Giác đạo tòng giáo

Quý vị và các bạn thân mến,

Tại Ấp Mỹ Hòa, Xã Tân Thới Trung, Quận Hóc Môn, giữa lùm cây, ẩn một ngôi chùa nhỏ tên là Giác Đạo, do Thầy Thích Thiện Đức trụ trì. Thầy có tục danh là Đinh văn Huyện, sinh năm 1908 tại Hà Đông, Bắc Việt vô Nam từ lâu. Ông Thầy có đôi mắt sáng, miệng cười duyên và lời nói thực khéo léo.

Trong chùa có một "Bà Đồng" tên là Đào thị Ham ở đó giúp Thầy thổi nấu. Ngôi chùa là tư sản của hai người.
Năm 1969, nhà chùa bán cho xứ Trung Chánh một thửa đất tiếp cận khuôn viên chùa, để làm nghĩa trang Công Giáo. Nhờ vụ đó chúng tôi quen nhau và thường đi lại thăm viếng. Một đôi khi Thầy cũng tỏ ý muốn "tôn giáo đoàn kết", nhưng tôi cũng chỉ coi đó là những lời xã giao.
Đầu năm 1973, Thầy bắt đầu yếu dần và nhắn lời muốn được gặp tôi. Với sự dè dặt thường lệ, tôi không đích thân tới vì sợ phía Phật Tử hay biết thì có phản ứng không thuận lợi. Nhưng tôi giao cho Hội Đạo Binh Đức Mẹ và Hội Bác Ái Vinh Sơn đi lại giúp đỡ tinh thần và vật chất. Thực ra Thầy cũng túng thiếu vì đau ốm từ lâu, nên sự trợ giúp tiền nong, thuốc men làm Thầy xúc động lắm. Thầy xin học đạo và tuyên bố từ bỏ những gì mà Thầy đã thờ.
Nhân dịp lễ Kỳ Hồn 1973, sau khi viếng nghĩa trang, tôi ghé thăm, củng cố đức tin Thầy và hứa khi nào thuận tiện thì sẽ phái người làm phép Thánh Tẩy cho Thầy. Thầy tỏ ra hoan hỉ lắm.
Ngày 10 tháng 11 năm 1973, Thầy thấy đã suy yếu, tôi sai người rửa tội cho Thầy, đặt tên thánh là Giuse. Sở dĩ chọn tên đó vì khu vực truyền giáo Mỹ Hòa nhận Thánh Cả làm quan thầy và chính nhờ sự cầu bầu của Ngài mà Thượng Tọa Giuse Nguyễn Thiện Đức được ơn tòng giáo cách êm thắm như vậy.
Thầy còn sống được 40 ngày nữa. Trong thời gian đó Thầy cứ tiếp tục học giáo lý và cầu nguyện. Theo lời Thầy nói thì ban đêm trong chùa thường động đạc, hai lần thấy con rắn lớn chực nuốt thầy. Nhưng hễ đọc kinh và xái Nước Thánh thì hết động.
Ngày 19 tháng 12 năm 1973, tôi thân hành ra giải tội và đem Mình Thánh Chúa cho Thầy. Thật là cảm động khi thấy nhà chùa biến thành nhà Chúa, và thấy sư chắp tay rước Mình Thánh Chúa cách vô cùng sốt sáng.

Thầy về chầu Chúa ngày 22 và chiều ngày 24 tháng 12 năm 1973 thì an táng theo lễ nghi Phật Giáo. Phía sau chùa, nhìn qua Thánh Giá Nghĩa Trang Công Giáo, như Thầy đã trối. Đại diện các đoàn thể Công Giáo có đến dự lễ an táng, nhưng không làm nghi lễ gì bề ngoài. Cỗ hậu của Thầy nằm thì do cha xứ và các đoàn thể âm thầm mua tặng.

Việc Thầy tòng giáo thì "Bà Đồng" biết rõ tự sự và sau lễ an táng, chính bà đã vào tạ ơn cha xứ và xin làm lễ cầu nguyện cho Thầy. (Trích lịch sử Họ Mỹ Hòa, Linh Mục Giuse ghi)

LM CHÂU THỦY

🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🌳🌹 🏵️🌳🌹🌳🌹 🏵️

TRANG CÁC THÁNH ==>