THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Tháng 6: Tháng Kính Thánh Giuse:

Tháng 6: Tháng Kính Thánh Giuse:

Ngày thứ 13

VIỆC THỨ 6: SUY NGẮM CUỘC TỬ NẠN CHÚAMột thầy ẩn tu tu rất đạo đức cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, xin soi sáng cho con biết việc đạo đức nào làm đẹp lòng Chúa hơn?
Chúa Giêsu hiện ra, vai vác thánh giá nặng, đầu đội mũ gai, mình đầy máu me, Chúa phán:

" Con ơi, lòng Cha yêu thương loài người đến thế này đây, con hãy nhìn ngắm các vết thương Cha. Con có nghĩ được cách nào khác để Cha tỏ lòng yêu của Cha với loài người hơn được nữa không? Vậy mà được mấy người thực lòng mến Cha? Còn biết bao nhiêu người nghe theo ma quỉ, mê đắm những cái hư hèn chóng qua mà xa cách Cha, thờ ơ lãnh đạm với Cha, chê chối Cha, phụ tình Cha. Cha chết để cứu họ khỏi hỏa ngục, nhưng họ lại từ chối ơn Cha, tự gieo mình xuống biển lửa! Ôi, còn gì làm đau lòng Cha hơn.

Hỡi con, để bù vào sự lạnh nhạt của người đời, để an ủi Cha, con hãy năng SUY NGẮM SỰ THƯƠNG KHÓ CHA. Sự thương khó, phải, cả cuộc đời Cha từ lúc sinh ra trong hang bò lừa, cho đến khi chết trần trên thánh giá là một chuỗi ngày đau khổ hơn ai hết. Đó là việc đẹp lòng Cha hơn cả. Con đừng bỏ việc Cha yêu thích đó".

Thánh tích:

Năm 1676, Chúa Giêsu hiện ra cùng thánh nữ Magarita và bảo rằng:

"Hỡi con, yêu dấu, từ nay trong đêm thứ Năm sang thứ Sáu, con hãy tỉnh thức suy ngắm sự thương khó Cha, đêm ấy, con sẽ cùng cha vào vườn Giêtsimani để cầu nguyện cùng Chúa cha. Con hãy làm với mục đích khẩn cầu Thiên Chúa tha tội cho nhân loại và an ủi cha, vì những nỗi tệ bạc người ta hằng làm cho cha". Thánh nữ Magarita vâng lời Chúa, cứ nửa đêm thứ Năm người thức dậy, quì xuống đất, giang 2 tay ra như hình Chúa chết trên thánh giá , và suy ngắm sự thương khó đau đớn Chúa chịu xưa, đêm thứ Năm Tuần thánh, người quì thờ lạy Chúa suốt đêm.

Một linh mục hỏi: Trong giờ quì như vậy chị làm gì? Thánh nữ Magarita trả lời: Trong giờ ấy con không làm gì khác hơn là tưởng nhớ đến những cực hình Chúa Giêsu đã chịu xưa, con khóc, con hối hận vì tội lỗi con và tội loài người đã gây nên nỗi khổ hình kia mà Chúa phải chịu. Trong giờ ấy con cảm thấy đau đớn bứt rứt vô cùng, con tưởng chừng không thể sống được nữa. Đó là ơn Chúa ban cho con chia sẻ một chút đau khổ của Người." Chớ gì ta được lòng ăn năn khóc lóc vì tội lỗi mình đã phạm làm cho Chúa đau khổ như vậy. Đọc 5 Kinh Lạy Cha, 5 Kinh Kính Mừng, 5 Kinh Sáng Danh.

KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM CHÚA CỦA THÁNH NỮ MAGARITA

Lạy Chúa, con là (Tên thánh+ họ và tên) con xin dâng phó trót mình con, hồn xác con, sự sống, các việc làm, các sự khốn khó con chịu cho Trái Tim Chúa. Từ nay, con quyết dâng trí lòng, hồn xác, mọi tài năng trong ngoài con để kính mến, làm vinh Danh Chúa. Con quyết dâng cả thân con cho Trái Tim Chúa, và làm mọi việc vì kính mến Trái Tim Chúa, tránh lánh mọi tội phạm đến Trái Tim Chúa. Con xin nhận Trái Tim Chúa làm Tình yêu của con. Xin Trái Tim nhân lành Chúa che chở con đời này, để con lo việc rỗi linh hồn cho chắc. Xin tha các tội con phạm khi còn sống, và bênh chữa con trong giờ chết. Lạy Trái Tim nhân lành, xin bênh vực con trước mặt Đức Chúa Cha, và cứu con khỏi cơn giận của Người. Con yếu đuối hèn sức, nên con trông cậy Trái Tim Chúa hay thương vô cùng phá tan mọi nết xấu, mọi sự trái ngược cùng Trái Tim Chúa trong bản thân con, xin đốt lửa kính mến trong tâm hồn con, để từ nay con luôn kính mến Chúa, chẳng còn làm mất lòng Chúa nữa.

Con xin Chúa ghi khắc tên con vào Trái Tim Chúa rất sâu, vì dù sống hay chết, con chẳng còn coi sự gì hơn Chúa nữa. Amen.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu! Xin tha thứ cho chúng con.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu!
Xin chữa lành cho chúng con.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu! Xin giúp đỡ chúng con vì chúng con yếu lòng tin và tội lỗi bất xứng. Amen!

KINH DÂNG MÌNH CHO THÁNH TÂM

Smiley face Con kính lạy Trái tim cực trọng Ðức Chúa Giêsu , đã tỏ ra lòng thương xót yêu dấu chúng con dường ấy, vì đã lo buồn đau đớn, mồ hôi máu chảy ra vì tội thiên hạ, lại trối để Mình cùng Máu Thánh nuôi lấy chúng con, tóm lại mọi ơn trọng xưa nay kể chẳng xiết. Thương ôi, có nhiều kẻ chẳng nhớ đến ơn trọng ấy, lại cả lòng bất nhân ngỗ nghịch cùng làm nhiều sự vô phép mất lòng Chúa con, thì lòng con thảm thiết đau đớn lắm. Từ này về sau, con quyết chí dốc lòng ở siêng năng thờ phượng kính mến Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hết lòng hết sức, cho được đền vì những sự bất nghĩa ấy, là khi con kính thờ chẳng nên, cùng khi con chịu lễ chẳng đáng. Vậy bây giờ con kính lạy ngợi khen phép cực trong Mình Thánh Máu Thánh, cùng kính lạy Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ngự trong ấy. Amen.

- Ðọc trước mỗi chục:

Lạy Cha hằng có đời đời. Con xin dâng lên Cha, Mình, Máu, Linh hồn cùng Thiên tính của Con rất yêu dấu Cha, là Chúa Giêsu Kitô, để đền tội chúng con và toàn Thế Giới.

- Ðọc 10 lần: Vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót chúng con và toàn Thế Giới.

- Hết 50 lần, đọc 3 lần câu: Lạy Thiên Chúa, lạy Ðấng Toàn năng và Hằng sống, xin thương xót chúng con và toàn Thế Giới.Trang Giêsu