6.10.2020

🌺 l. LỜI NGUYỆN LÀ CHÌA KHÓA MỞ CỬA THIÊN ĐÀNG CHO CÁC LINH HỒN 🌺

Loan Truyền Lòng Thương Xót

1. Những lời cầu nguyện của ngôn sứ Êlia là chìa khóa mở cửa Thiên Đàng.

Xác ngôn này của thánh Augustinô cũng có thể áp dụng cho những tín hữu đầy bác ái với các Đẳng Linh Hồn. Trong số đó, thánh Têrêxa cả được xếp vào hàng đầu. Vì những lời cầu nguyện của bà thật công hiệu như thần. Chính bà thuật lại những cố gắng của ma quỷ để ngăn trở việc đại phước đó.

Bà kể: “Ngày kia, tôi vào nhà nguyện để đọc kinh cho những người qua cố. Lúc đó một con quái vật kinh tởm bỗng nằm chình ình trên sách tôi dùng, khiến tôi không thể đọc, cũng không thể tiếp tục đọc kinh được. Tôi làm dấu thánh giá, con vật biến đi, nó lại tái hiện, tôi làm dấu thánh giá, nó lại biến đi, luôn mấy lần như vậy. Tôi rẩy nước thánh lên hắn và lên sách, hắn mới chạy trốn gấp và để tôi đọc hết kinh cầu cho các linh hồn (Ofice des morts). Vừa đọc xong, tôi thấy một số linh hồn ra khỏi Luyện Ngục, vì họ chờ thêm một kinh đó thôi mới được siêu thoát. Bởi đó ma quỷ ghen ghét muốn ngăn trở tôi đọc. Trong số nhiều linh hồn mà Chúa cho tôi biết số phận, tôi chỉ thấy có ba linh hồn được lên thẳng Thiên Đàng mà không qua Luyện Ngục.”

Một dì phước dòng thánh Têrêxa mới chết. Bà vội vã cầu nguyện cho Dì, và thấy linh hồn ra khỏi nhà thờ và lên thẳng Thiên Đàng.
Một lần khác, bà dự Thánh lễ cho một cha Dòng Tên. Thoạt nhiên, bà thấy Chúa Giêsu ẵm linh hồn đó đưa thẳng lên trời với Ngài.
Vậy thấy lời mình cầu nguyện qua đắc lực, thánh nữ càng sốt nóng cầu bầu cho những linh hồn khốn khổ Luyện Ngục. Hơn nữa, thánh nhân hết sức ân cần phổ biến lòng sùng kính đó trong các Dòng ngài lập.
Bachnađanh (Don Bernadin de Mendoza) đã dâng tặng một ngôi nhà và một cái vườn đẹp, tọa lạc tại Vanlađôlít (Valladolid), để xây một nhà dòng kính Đức Mẹ Chúa Trời.
Ông vận động bà thánh Têrêxa sớm đến xây cất, vì ông dự cảm sắp chết.

Việc hiến tặng này quả thật hữu ích cho phần rỗi của đương sự. Không mấy chốc, một cơn sốt nặng đột ngột đến mang ông đi, làm ông không kịp chịu các bí tích và gặp thánh Têrêxa.
Bấy giờ bà đang ở Alcala. Nghe tin chết quá lẹ như vậy, bà cầu nguyện nhiều cho vị ân nhân mình.
Chúa cho bà biết Bachnađanh được chết lành và sẽ được siêu thoát ngay khi một thánh lễ đầu tiên được dâng lên trong dòng xây trên đất ông dâng tặng.
Thánh Têrêxa đi ngay đến Vanlađôlít để khởi công xây cất dòng ở đó. Nhưng bà phải dừng lại ở Avila nhiều ngày. Tại đó, một sáng kia, bà đang cầu nguyện, chính Chúa hối thúc bà đi xây cất dòng mới để linh hồn Luyện Ngục khốn khổ kia được sớm giải phóng. Bà đi ngay và khởi công liền. Tuy nhiên, bà thấy làm xong nhà dòng cũng phải chờ lâu, nên xin Đức Giám Mục được tạm xây một nhà nguyện nhỏ cho các nữ tu tháp tùng.
Sau vài ngày, cha Giuliên dâng thánh lễ ở đó. Đến lúc cho thánh Têrêxa rước lễ, cha thấy ngài ngất trí. Vì chính linh hồn Bachnađanh hiện về, tràn đầy hoan lạc cõi phúc, sáng chói như thái dương và bay bỗng lên Thiên Đàng. Thánh nữ không ngớt ngợi ca Chúa đã ban cho ơn này, là ơn cũng quý trọng như cho chính mình thụ hưởng vậy.

2. Một người rất giàu qua đời, người con trai liền đến dòng thánh Brunôm dâng cha bề trên một số tiền lớn để xin nhà dòng cầu cho linh hồn thân phụ. Lập tức các tu sĩ đến nhà nguyện và chỉ đọc một lời đơn giản: “Requiescat in pace”, cầu mong linh hồn ba anh được nghỉ an và rút lui về phòng.

Người thanh niên đến gặp cha bề trên và kính cẩn trình: “Thưa Cha, con hết lòng rộng rãi với nhà dòng, còn dòng chỉ đọc vài ba tiếng ngắn ngủi cho linh hồn ba con sao?”

“Con tưởng đồng tiền con với lời cầu nguyện của các tu sĩ dù vắn tắt, cũng đồng cân lượng hay sao?”
“Thưa cha, không. Nhưng con thấy có mấy tiếng ít ỏi quá, mà con đã dâng cho nhà dòng tiền nhiều.”
“Cha thấy con còn nghi ngại. Con chờ một tí, con sẽ thấy con nghĩ sai.”
Ngài bảo các tu sĩ, mỗi người viết trên giấy nhỏ ba tiếng: “Requiescat in pace”, tiếng Latinh nghĩa là cầu mong linh hồn ông hay bà được nghỉ an.
Ngài để các mảnh giấy ấy trên một đĩa cân và tiền vàng của thanh niên trên
một đĩa khác bên kia. Và lạ thay! Giấy nặng hơn vàng bội phần.
Những người chứng kiến thấy thế, làm dấu Thánh Giá và ngợi khen Thiên Chúa đã cho thấy giá trị của lời kinh nguyện dù vắn tắt đến đâu, khi những tôi tớ Chúa đã đọc.
Chàng thanh niên sửng sốt, mắt đẫm lệ, xin lỗi vì đã nhẹ tin. Anh cho khắc một bia đá lời nguyện “Requiescat in pace” và dựng trước mộ thân phụ.