6.10.2020

🌺 LINH MỤC DƯỚI CON MẮT CỦA MỘT GIÁO DÂN 🌺

Loan Truyền Lòng Thương Xót

Trích dưới đây những tâm tình và suy nghĩ của một giáo dân về hình ảnh của một linh mục của mình

Cha thân kính,
Con quý mến cha không phải vì chức thánh linh mục hay vì cha là chánh xứ có quyền, có học thức uyên thâm, nhưng chỉ vì cha là hình ảnh đích thực, sống động của người tôi tớ hèn mọn của Đức Kitô, một chủ chăn đến để phục vụ, không phải để được phục vụ. Chỉ có thế. Thật đơn giản.

Cha không trực tiếp khuyên dạy con điều gì, nhưng con xem cha là người thầy vì con đã học hỏi nơi cha rất nhiều. Cha không chỉ rao giảng Lời Chúa từ trên bục giảng mà còn bằng hành động dấn thân gương mẫu. Cha không dạy yêu thương trích từ kinh kệ, sách vở mà qua các cuộc thăm viếng người già, kẻ cô đơn, bịnh tật. Cha không truyền giáo cho giáo dân có đạo trong ngôi nhà thờ mà cha đi ra ngoài rao truyền cho những người chưa biết Chúa, chưa thấy ánh sáng của Tin Mừng… Cha không có sáng kiến gây quỹ để xây cất, sửa sang nhà thờ, nhưng cha luôn cố gắng tạo dựng Đền Thờ Chúa trong tâm hồn của mỗi người. Như một chiến sĩ với tinh thần trách nhiệm thật cao, chỉ buông tay súng khi không còn đạn, cha làm việc siêng năng, vất vả đến giây phút cuối cùng trước khi bàn giao công việc cho người mới đến.

Mỗi lần nghe cha giảng tại nhà thờ hay ở tư gia, con có cảm tưởng như đang lần giở từng trang sách trong pho tự điển về kinh nghiệm cuộc sống thế trần. Cha là mẫu gương linh mục mà Giáo Hội Đức Kitô đang cần cho ngàn năm thứ ba, như lời Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: “Con người thời đại không cần những bậc thầy rao giảng mà cần những chứng nhân của Tin Mừng. Nếu họ có tin các ông thầy rao giảng thì chẳng qua vì những ông thầy này cũng là những chứng nhân của Tin Mừng.”

Ngày nay, người ta thường nhắc nhiều đến quyền hành lãnh đạo mà quên lời Chúa dạy: “Ai muốn làm lớn giữa anh em phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em phải làm đầy tớ anh em.” Suốt ba năm ở giáo xứ nầy, cha đã sống lời Chúa dạy từng ngày.