Dec 01 2018

Lịch Phụng Vụ Công Giáo 2019

Trình bày mỹ thuật, đầy đủ các ngày lễ, bài đọc, màu áo lễ, ngày kính các Thánh để tiện lợi theo dõi suốt năm. Lịch Công Giáo 2019 được soạn thảo dựa theo Lịch Phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ. Quí vị có thể tải về máy file dạng Pdf để in ra và sử dụng nhưng không được dùng vào mục đích thương mại. Xin Chúa chúc lành cho Quí vị và xin cầu nguyện cho chúng tôi.

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 01/2019 - CHÚA NHẬT BÀI ĐỌC NĂM C, THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC NĂM LẺ

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 02/2019 - CHÚA NHẬT BÀI ĐỌC NĂM C, THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC NĂM LẺ

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 03/2019 - CHÚA NHẬT BÀI ĐỌC NĂM C, THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC NĂM LẺ

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 04/2019 - CHÚA NHẬT BÀI ĐỌC NĂM C, THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC NĂM LẺ

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 05/2019 - CHÚA NHẬT BÀI ĐỌC NĂM C, THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC NĂM LẺ

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 06/2019 - CHÚA NHẬT BÀI ĐỌC NĂM C, THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC NĂM LẺ

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 07/2019 - CHÚA NHẬT BÀI ĐỌC NĂM C, THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC NĂM LẺ

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 08/2019 - CHÚA NHẬT BÀI ĐỌC NĂM C, THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC NĂM LẺ

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 09/2019 - CHÚA NHẬT BÀI ĐỌC NĂM C, THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC NĂM LẺ

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 10/2019 - CHÚA NHẬT BÀI ĐỌC NĂM C, THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC NĂM LẺ

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 11/2019 - CHÚA NHẬT BÀI ĐỌC NĂM C, THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC NĂM LẺ

BÀI VIẾT TỔNG HỢP