ngày 27 tháng 05 năm 2016 - người đăng: admin.

LỄ GIỖ LẦN THỨ 70 CỦA CHA PHANXICÔ XAVIER

LỄ GIỖ LẦN THỨ 70 CỦA CHA PHANXICÔ XAVIER TRƯƠNG BỬU DIỆP TẠI NAM VÀ BẮC CALIFORNIA do những thiện nguyện viên đứng ra tổ chức.

Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp là vị mục tử tốt lành đã chịu tử vì đạo cho đoàn chiên của Ngài. Đặc biệt là những người ngoại giáo.
Hiện nay đã có văn phòng của Cha tại Nam California. Hằng ngày có rất nhiều người từ khắp nơi về đây để xin ơn cũng như Tạ Ơn Cha vì những ơn đã nhận được.

VIDEO: Lễ Giỗ Lần Thứ 70 Cha Phanxico Trương Bửu Diệp đã được cử hành tại San Jose bắc California.

Thánh Ca về Cha Trương Bửu Diệp 2016 | Bài Hát Thánh Ca Cha Trương Bửu Diệp

BÀI VIẾT TỔNG HỢP