7.18.2020

🌺 LỄ KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU - (Lễ suy tôn Thánh Giá)14/09 🌺

Choroes, vua Ba Tư, sau khi xâm lược Ai cập và trọn miền Phi Châu thuộc đế quốc Roma / Ông đã chiếm Giêrusalem, giết hàng ngàn Kitô hữu và chuyển về vương quốc của ông nhiều gia sản quí báu nhất / trong đó có Thánh giá thật mà sau này thánh nữ Hêlêna đã tìm lại được và đăt lại trên núi Canvê. Dầu vậy Chosròes đã tỏ lòng tôn kính đặc biệt cây thánh giá này. Ông không dám nhìn cây thánh giá để trần, cũng không cho tháo gỡ bao che mà thánh nữ Hêlena đã bao bọc lại . Dân Ba Tư cùng chung một niềm kính sợ. Họ nói rằng: Thiên Chúa của người Kitô hữu đã tới với quê hương họ và không nên chọc giận Ngài.

Hoàng đế Hêracli-ô đã tới vương quốc nầy hai lần để cầu hòa với vua Choròes. Nhưng nhà vua Ba Tư đã ngạo mạn đưa ra nhiều điều kiện cho các vị đặc sứ: - "Trước hết nhà vua các ngươi phải từ bỏ Đức Kitô và thờ lạy mặt trời như chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ hoà hoãn với ông ta".
Thái độ trịch thượng này đã làm cho các Kitô hữu phải kinh ngạc. Hoàng đế nổi giận, Ngài nói với các sĩ quan rằng: mình sẽ đổ tới giọt máu cuối cùng để trả thù cho tội phạm sự thánh này. Sau đó ,hàng giáo sĩ ở các tu viện và mọi Kitô hữu đều rộng tay góp của cải ,giúp hoàng đế thực hiện cuộc thánh chiến. Một đạo binh được thành lập nhanh chóng. Sau khi cầu khẩn sự trợ giúp của trời cao, Ngài đã vào Batư và cả ba lần bắt Chosròes phải tẩu thoát. Nhưng kẻ bại trận nầy thay vì nghĩ tới chuyện cầu hòa, lại đưa người con thứ là Medarsèr lên ngôi.
Người con trưởng của ông là Siròes nổi giận đã âm mưu sát hại cả em lẫn cha mình. Anh ta bắt được họ đang trên đường tẩu thoát, anh ta bèn thực hiện ý định / Vua Choròes bị nhốt tù và chết đói sau khi phải tận mắt chứng kiến Mêdarsèr cùng với các con bị thắt cổ chết.
Siròes chiếm giữ ngai vàng Ba Tư và xin cầu hoà với Hoàng đế Hêrachiô. Hoàng đế ưng thuận với điều kiện là hắn phải trả lại thập giá và phóng thích các Kitô hữu đã bị bắt làm nô lệ.

Thánh giá thật đã được tìm lại sau 14 năm rơi vào tay người Ba Tư. Hoàng đế trở về Constantinople cùng với thánh tích. Toàn dân cầm đuốc sáng và nhành Ô-liu đi đón thánh giá. Mùa xuân năm sau, hoàng đế Hêracliô đích thân đáp tàu đi đặt di sản quí báu đó trở lại chỗ cũ. Tới Giêrusalem, Ngài vác thánh giá trên vai tiến tới nhà thờ trên đồi Canvê. Một phép lạ lẫy lừng đã xảy ra / như để minh chứng cho biến cố này. Trong khi hoàng đế đang tiến lên giữa bầu khí thinh lặng đầy cung kính, bỗng Ngài cảm thấy không thể tiến tới được nữa. Ngài bày tỏ nỗi kinh ngạc với thượng tế Giacharia bên cạnh.

Vị giáo sĩ trả lời: - "Thưa hoàng thượng, Ngài mặc cẩm bào trong khi Chúa Giêsu ăn mặc trần trụi khó nghèo rảo qua các đường phố của thành này để tiến tới nơi mình sẽ chịu hiến tế . Người đã đội mão gai mà đầu hoàng thượng lại đội triều thiên sang trọng. Người đi chân không còn hoàng thượng thì chân xỏ giầy."

Cảm động vì những lời này, hoàng đế Hêracliô đã nhận ra sự thật / Ông đã cởi bỏ mọi đồ trang sức sang trọng , đi chân không / nhờ đó , nhà vua đã dễ dàng đi hết con đường và bình tĩnh đặt thánh giá lại vào chỗ người mà người Ba Tư đã lấy đi.

Còn nhiều phép lạ nữa đã giúp chứng minh sức mạnh của gỗ thánh giá thật . Nhưng chính biến cố trọng đại trên đây đã là đối tượng của lễ kính thánh giá Chúa Kitô , mà toàn thể giáo hội Công Giáo đang kính nhớ hôm nay .**R Nguồn: Theo vết chân Người

🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🌳🌹 🏵️