ngày 06 tháng 03 năm 2016 - người đăng: admin

KINH VINH QUANG ĐỨC MẸ - LỄ MẸ THIÊN CHÚA

Kinh Vinh Quang Đức Mẹ (đọc ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa). Đầu Năm Dương Lịch, Giáo Hội Công Giáo cử hành Lễ Trọng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Hôm nay cũng là ngày Bát Nhật sau Lễ Chúa Giáng Sinh. Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Người vừa là Chúa và là người. Là Mẹ Thiên Chúa.

Đức Maria được Thiên Chúa phú ban cho những đặc ân:Mẹ trong sạch...vô nhiễm tội và được thăng thiêng cả hồn lẫn xác Ơn cứu chuộc được bắt đầu bằng hai tiếng «xin vâng» của Đức Mẹ. Do vậy, Đức Mẹ đã chấp nhận một vai trò, một sứ mệnh mới làm Mẹ Con Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đến với Đức Mẹ do lòng tin của Mẹ, và Mẹ đã nhận lãnh và cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa bằng cách trở nên «nữ tỳ của Thiên Chúa». Mẹ cũng đã nhiệt tâm chu toàn thánh ý của Thiên Chúa.
«Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con Người tới, sinh bởi người nữ, và sống dưới lề luật» (Galát 4:4). Thật vậy, Thiên Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria làm mẹ cho Ngôi Hai Con Thiên Chúa. Khi nói lên hai tiếng xin vâng, Đức Mẹ đã biết lắng nghe bằng đức tin, đặt hết niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa. Đức Mẹ là người sống trong cầu nguyện. Khi được truyền tin chịu thai Ngôi Hai nhập thể bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Mẹ Maria đã cầu nguyện để cộng tác vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Bằng đức tin, Mẹ Maria là nữ tỳ khiêm nhường được ‘tràn đầy ơn phúc’ và đã vâng như lời thánh thiên thần truyền.

Đức Mẹ Maria thật sự là «Mẹ Thiên Chúa» vì Đức Mẹ là Mẹ Ngôi Hai Con Thiên Chúa, Đấng sinh hạ làm người và Ngài cũng là Thiên Chúa. Suy Niệm: «Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy,và suy đi nghĩ lại trong lòng» (Lc 2:19)

Sau khi được các thiên thần báo tin vui, các mục đồng đã hối hả tìm đến viếng thăm Chúa Hài Nhi Giáng Sinh nơi hang đá Bêlem. Nơi hang đá các mục đồng đã thấy Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và Hài Nhi được đặt trong máng cỏ, đúng như lời các thiên sứ đã loan báo. Khi nghe các mục đồng thuật lại chuyện Chúa Giêsu hạ thế, ai cũng ngạc nhiên. Còn Mẹ Maria, thì hằng suy gẫm mọi điều ấy trong lòng.

Các mục đồng là những người có đức tin. Các mục đồng là những người đơn sơ chất phác, ít học, chỉ lo việc đồng áng. Khi được các thiên sứ báo cho biết sự việc đã xảy ra, các mục đồng đã đích thân đến bái viếng con trẻ được sinh hạ cho thế gian. Cũng vì đức tin, các mục đồng đã không ngần ngại thuật lại những gì mình đã chứng kiến.

Riêng đối với Đức Mẹ Maria thì lại đem những điều ấy và giữ lại trong lòng. Mẹ Maria giữ những sự ấy làm của riêng trong lòng để suy ngẫm. Mẹ Maria đã không nói nhiều, những đã suy đi nghĩ lại trong lòng mầu nhiệm cứu chuộc của Ngôi Hai Con Thiên Chúa. Hơn ai, chính Đức Mẹ đã chứng thực tất cả những sự đã xảy ra. Mẹ đã có công giúp vào công trình cứu độ của Thiên Chúa bằng cách sinh hạ Ngôi Hai cho thế gian. Tuy có công trạng, nhưng Đức Mẹ đã không cao rao nói cho mọi người biết. .

Ngược lại, Đức Mẹ nhường lại cho Thiên Chúa định đoạt công trạng của Mẹ sau này. Vì vậy Đức Mẹ đã giữ thinh lặng, suy đi nghĩ lại những điều đã xảy ra.'], Điểm mấu chốt nơi Đức Mẹ trong bối cảnh Chúa Giáng Sinh là sự suy ngẫm trong lòng. Hồng ân Thiên Chúa ban cho Mẹ thật là cả thể. Vốn là người phàm, nhưng Đức Mẹ được chọn để sinh ra Đấng Cứu Tinh nhân loại.Tất cả những điều này, Đức Mẹ muốn giữ lại trong lòng như những kỷ niệm thật đẹp về mầu nhiệm Nhập Thể.

Đức Mẹ ca tụng tán dương Thiên Chúa một cách khác với các mục đồng. Đức Mẹ thấy, cảm phục, và ngợi khen Thiên Chúa về sự khôn ngoan và quyền lực của Ngài trong công trình cứu chuộc loài người.
Việc Đức Mẹ suy đi nghĩ lại những sự việc xảy ta trong lòng như vậy, sẽ đọng lại trong ký ức của Đức Mẹ rất lâu. Đức Mẹ vốn biết giữ thinh lặng, nên sẽ càng giúp Mẹ suy ngẫm và hiểu các mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Áp dụng vào đời sống thiêng liêng, sự suy ngẫm trong lòng cũng là một hình thức cầu nguyện. Con người cầu nguyện cùng Thiên Chúa không chỉ bằng miệng lưỡi, nhưng bằng những sự suy niệm trong lòng. Đây được coi là cầu nguyện bằng tâm hồn, bằng quả tim. Qua cách lắng đọng tâm hồn lại, xua đuổi những sự ồn ào náo nhiệt, con người sẽ dễ thầm thì cùng Thiên Chúa hơn. Thánh Teresa Avila có dạy rằng, cầu nguyện trầm lặng là rút vào cô tịch một mình với Thiên Chúa, Đấng yêu thương và hiểu biết con người.

Lời Nguyện:

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ của Ngôi Lời Nhập Thể, Đấng làm người ở giữa chúng con. Xin ban cho chúng con Chúa Thánh Thần ngõ hầu đời sống chúng con được chúc phúc và biết đón nhận những ơn Chúa ban cho phần rỗi linh hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen !

BÀI VIẾT TỔNG HỢP