May.04.2020

KHO TÀNG TRÊN TRỜI- Thánh Philiphê Nêri.

Một người giàu có thường đến xưng tội với thánh Philiphê Nêri, nhưng không thấy tiến bộ trên đường thiêng liêng, nên ông đã chán nản thất vọng đến nỗi bỏ luôn xưng tội. Thánh nhân tìm đến nhà ông, sau một lúc trò chuyện thân mật. Ngài nhìn lên cây Thánh giá treo trên tường và cân nhắc độ cao của Thánh giá, rồi đề nghi với người giàu có rằng:

- Ông thử với tay xem có tới Thánh giá không?

Người đàn ông cao lớn vươn cánh tay dài của mình ra, nhưng không thể nào chạm tới Thánh giá được. Bấy giờ thánh nhân mới dùng hết sức đẩy cái tủ đựng tiền của người giàu có đứng bên cạnh ông, Ngài bảo ông hãy đứng lên cái tủ ấy để với tới Thánh giá. Quả thật, ông đã sờ được Chúa Giêsu trên thập giá. Lúc đó thánh nhân mới nói:

- Để có thể chạm được Chúa Giêsu, để tiến bộ trên đường thiêng liêng, chúng ta cần phải "đứng trên tiền bạc".

***

"Được cả thế giới mà phải thiệt mạng sống thì người ta nào có lợi gì?" (Mc8,36). Nói như thế, Chúa không có ý bảo chúng ta khinh chê của cải vật chất và mọi tiện nghi của đời sống này. Chúa đã nhập thể, đã sinh ra trong trần gian, chắc chắn Ngài cũng đã dùng của cải vật chất để sống, Ngài đã yêu mến tạo vật, công trình sáng tạo của Thiên Chúa, Ngài đã chúc lành cho mọi loài, mọi vật. Vậy Chúa không bao giờ cấm chúng ta hưởng dùng những ơn lành Chúa ban, kể cả những ơn lành vật chất, nhưng Ngài chỉ muốn nhắc chúng ta cuộc sống đời này là đời sống tạm, chúng ta còn có một đời sống thật: Đời sống của nước Thiên Chúa, đời sống đó mới vững bền và mang lại hạnh phúc trường cửu.

Chúa đã dạy: "Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em cũng ở đó". (Lc 12.,34). Thật vậy nếu chúng ta đặt kho tàng của đời chúng ta là những của cải vật chất mau qua, thì lòng chúng ta cũng sẽ nằm lì ở đó, và chúng ta sẽ thành nô lệ cho mọi ham muốn hưởng thụ, không thể nào được tự do đích thực để vươn lên cùng Chúa.

"Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn mọi điều khác sẽ thêm cho." (Lc12,31). Đó là khuôn vàng thước ngọc mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta. Ai sống theo lẽ khôn ngoan ấy sẽ không bao giờ thất vọng.

***

Lạy Chúa, Chúa là cùng đích cuộc đời con, con có Chúa là có tất cả. Xin giúp con có biết đặt kho tàng đời con ở nơi Chúa để con có thể ở luôn bên Người. Xin giải thoát con khỏi nô lệ của tham vọng, của ham muốn trần tục để con được tự do bay lên cùng Chúa, là nguồn hạnh phúc chân thật và trường cửu của đời con. Amen!

Sưu tầm .

BÀI VIẾT TỔNG HỢP