05.10.2020

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH

🙏Xin mời mọi người

Lần Hạt Kinh Tối , Kính Dâng Lên Đức Mẹ
Và cầu nguyện cho các Linh Hồn nhé!
* Ý cầu nguyện:
➖Cầu cho:Thế Giới trước đại dịch Virus Corona

❤️👉Cầu xin Chúa ban cho các nhà Khoa Học sớm tìm được thuốc ngăn chặn dịch bệnh, các Bác sĩ luôn có sức khỏe tốt để chữa lành những người đã bị nhiễm bệnh, và cho mọi người khỏi bị lây nhiễm dịch bệnh này.",luôn gìn giữ cho Thế Giới được an bình..
➖Cầu cho:Gia đình biết luôn kiên vững niềm tin tưởng, cậy trông nơi Chúa
➖Cầu cho:Gia đình luôn được bình an

01. Làm dấu thánh giá:

02. Kinh Chúa Thánh Thần:

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

03. Kinh Ăn năn tội:

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự.
Con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

04. LẦN HẠT:

MẦU NHIỆM VUI
Thứ Nhất thì ngắm:
Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
- Bấy giờ Đức Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần truyền”. (Lc 1,38).
Suy gẫm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
💥Đọc Kinh Lạy Cha...
💥Đọc 10 Kinh Kính Mừng...
💥Đọc Kinh Sáng Danh..
💥Đọc Lời Nguyện Đức Mẹ Fatima...

Thứ Hai thì ngắm:

Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. - “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlizabét”. (Lc 39,40).

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave.

Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
💥Đọc Kinh Lạy Cha...
💥Đọc 10 Kinh Kính Mừng...
💥Đọc Kinh Sáng Danh..
💥Đọc Lời Nguyện Đức Mẹ Fatima...

Thứ Ba thì ngắm:

Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. - “Bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ”. (Lc 2,6-7).

Suy gẫm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá.
Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
💥Đọc Kinh Lạy Cha...
💥Đọc 10 Kinh Kính Mừng...
💥Đọc Kinh Sáng Danh..
💥Đọc Lời Nguyện Đức Mẹ Fatima...

Thứ Bốn thì ngắm:

Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
- Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môi-sen, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”.(Lc 2,22-23).

Suy gẫm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
💥Đọc Kinh Lạy Cha...
💥Đọc 10 Kinh Kính Mừng...
💥Đọc Kinh Sáng Danh..
💥Đọc Lời Nguyện Đức Mẹ Fatima...
Thứ Năm thì ngắm:

Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh.
- “Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi”. (Lc 2,46).

Suy gẫm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
💥Đọc Kinh Lạy Cha:
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

💥Đọc 10 Kinh Kính mừng:
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
💥Đọc Kinh Sáng Danh:
Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

💥Đọc Lời nguyện Đức Mẹ Fatima:
"Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn".

❤LỜI CẦU NGUYỆN

CHO MỘT LINH HỒN ĐẶC BIỆT❤

Lạy Cha hằng hữu, trong tình phụ tử tốt lành, xin Cha thương xót linh hồn của tôi tớ Cha là linh hồn (...........) Xin thanh tẩy mọi tội lỗi và lầm lỡ của linh hồn (....... ) mà Cha đã gọi ra khỏi thế giới này. Xin hãy đưa linh hồn này vào thế giới ánh sáng và bình an vào cộng đoàn các Thánh, xin Cha ban cho linh hồn (......) được hưởng phước trường sinh trong Vương Quốc của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu , Chúa chúng con. Amen.
Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và là Đấng cứu thế của các tín hữu, xin tha thứ tội lỗi của linh hồn các tôi tớ Chúa. Xin cho họ nhận được ơn tha thứ qua những lời cầu nguyện sốt sắng của chúng con, vì họ rất cần lời cầu nguyện của Chúng con. Amen.

05. Kinh Lạy Nữ vương:

Lạy Nữ vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy.
Thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà.
Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở kêu khấn Bà thương.
Hỡi ơi, Bà là Chủ Bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con.
Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi, khoan thay, nhân thay, dịu thay.
Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen

06. Phúc âm:

"Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên"
Lời Chúa: Ga 10, 11-18
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên.
Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên.
Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại.
Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta".

Đó là lời Chúa

❤️💜💙 (Hôm thứ Bẩy 25 tháng Tư, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố lá thư sau của Đức Thánh Cha gởi tất cả các tín hữu trên toàn thế giới. Đính kèm với lá thư này là hai Kinh Nguyện để cầu cùng Đức Mẹ sau khi lần chuỗi Mân Côi.)

👉👉👉Kinh nguyện thứ nhất

Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn chiếu soi trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng. Chúng con phó thác chúng con cho Mẹ, là Sức khỏe của các bệnh nhân. Dưới chân Thánh giá, Mẹ đã hiệp thông trong nỗi thống khổ của Chúa Giêsu, với một đức tin kiên vững. Lạy Mẹ, là Phần Rỗi của dân thành Rôma, Mẹ biết điều chúng con cần và chúng con chắc chắn rằng Mẹ sẽ ban cho chúng con, để giống như ở Cana miền Galilê, niềm vui và lễ hội sẽ trở lại sau thời gian thử thách này. Lạy Mẹ của Tình yêu Chúa, xin giúp đỡ chúng con, để chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha và làm điều mà Chúa Giêsu phán bảo chúng con. Ngài là Đấng đã gánh lấy trên mình Ngài các nỗi đau của chúng con và Ngài mang lấy những buồn sầu của chúng con để qua Thánh giá, đưa chúng con đến niềm vui Phục Sinh. Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm nương náu dưới sự che chở của Mẹ. Xin chớ chê chớ bỏ lời cầu xin của chúng con đang trong cơn thử thách, và thân lạy Đức Trinh nữ vinh hiển đầy ơn phúc, xin giải thoát chúng con khỏi mọi hiểm nguy. Amen.

👉👉👉Kinh nguyện thứ hai

“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con chạy đến ẩn náu dưới sự che chở của Mẹ.”
Lạy Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, trong tình cảnh bi thương hiện nay, khi toàn thế giới chìm trong khổ đau và lo lắng, chúng con chạy đến với Mẹ và tìm nương ẩn dưới sự chở che của Mẹ.
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin đoái thương ghé mắt từ ái nhìn đến chúng con đang trong đại dịch coronavirus này; xin an ủi những người đang phải bàng hoàng than khóc người thân đã qua đời, đôi khi chỉ được an táng sơ sài khiến họ đau lòng sâu sắc. Xin gần gũi với những ai đang lo lắng cho những người thân yêu bị nhiễm bệnh, và những ai, để tránh lây lan, không thể cận kề bên cạnh. Xin mang đến hy vọng cho những ai đang lo lắng trước một tương lai bấp bênh do các hậu quả đối với kinh tế và công ăn việc làm của đại dịch này.

Lạy Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, xin cầu cùng Chúa, là Cha đầy lòng thương xót cho chúng con, để thử thách này chấm dứt, và rạng đông của hy vọng và bình an sẽ lại đến. Xin Mẹ cầu khẩn cùng Con chí thánh của Mẹ, như khi xưa Mẹ đã cầu khẩn cùng Người ở Cana, để gia đình các bệnh nhân và nạn nhân được an ủi; và tâm hồn họ được mở ra với hy vọng và cậy trông.

Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, tình nguyện viên, là những người đang ở tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này và đang liều mạng sống của mình để cứu những mạng sống khác. Xin nâng đỡ nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng quảng đại và sức khỏe dồi dào.

Xin cận kề bên những người ngày đêm trợ giúp các bệnh nhân, và xin gần gũi với các linh mục, là những vị với mối quan tâm mục vụ và lòng trung tín với Tin Mừng, đang tìm cách giúp đỡ và trợ giúp tất cả mọi người. Lạy Đức Trinh nữ đầy ơn phúc, xin soi sáng tâm trí của những người nam nữ dấn thân trong các nghiên cứu khoa học, xin giúp họ tìm ra những giải pháp hiệu quả để khống chế được virus này. Xin nâng đỡ những nhà lãnh đạo các quốc gia, để với sự khôn ngoan, quan tâm và quảng đại, họ có thể giúp đỡ những người đang thiếu những điều cần thiết căn bản cho cuộc sống, và đề ra được các giải pháp xã hội và kinh tế với tầm nhìn xa và với tình liên đới. Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh động lương tâm chúng con để những số tiền khổng lồ thay vì được chi trả cho việc phát triển và thu tích các vũ khí, được dùng để thúc đẩy các nghiên cứu hiệu quả, nhằm ngăn chặn những thảm họa tương tự trong tương lai.

Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin giúp chúng con nhận thức được rằng tất cả chúng con là các thành viên của cùng một đại gia đình duy nhất, và ý thức được mối liên hệ hiệp nhất tất cả mọi người, để trong tình huynh đệ và liên đới, chúng con có thể giúp giảm bớt biết bao các tình cảnh nghèo đói và lầm than. Xin cho chúng con kiên vững trong đức tin, bền chí trong phục vụ và liên lỉ trong cầu nguyện. Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những người đau khổ, xin ôm lấy các con cái của Mẹ đang u sầu, và xin cầu cùng Chúa để Người vươn cánh tay quyền năng ra giải thoát chúng con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để cuộc sống thanh thản có thể trở lại như bình thường.

Lạy Mẹ, Mẹ luôn chiếu soi trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng, chúng con phó thác chúng con cho Mẹ. Ôi Khoan Thay, Nhân Thay, Dịu Thay Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Amen.

♥♥ Kinh Xin Ơn Chữa Lành Bệnh Dịch Virus CORONA

Lạy Thiên Chúa Ba ngôi chí thánh,
Chúng con tuyên xưng Chúa là Đấng toàn năng và là Cha giàu lòng thương xót.
Này chúng con đến trước nhan Chúa.
Xin Chúa thương xót nhân loại chúng con trong cơn dịch bệnh,đang lan rộng nhiều nơi trên thế giới cũng như trên đất nước chúng con.
Xin Chúa thương ban cho các nhà cầm quyền và các nhân viên y tế,Ơn khôn ngoan và can đảm,tìm ra nhưng phương thế ngăn chận dịch bệnh nguy hiểm này.
Xin Chúa an ủi và chữa lành nhưng anh chị em bị nhiễm bệnh,và nâng đỡ gia đình họ trong lúc khó khăn.
Xin Chúa đón nhận những anh chị em đã qua đời vì dịch bệnh,và đón nhận họ vào nhà Chúa muôn đời.
Sau cùng, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con,
biến chúng con thành khí cụ bình an của Chúa.để chúng con góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh,đem tình thương và ơn lành của Chúa đến cho muôn người.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa,
họp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.

07. Kinh Vực sâu:

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được. Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy.
Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân Người thay thảy.
Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn... được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng.
Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn... cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

08. Kinh Cám ơn:

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày (đêm) hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con, cùng cám ơn như vậy. Amen. 09. Kinh Trông cậy: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng, - Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.- Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con.
- Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria,
Cầu cho chúng con.
- Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
Cầu cho chúng con.
- Lạy Các Thánh Tử đạo Việt nam,
Cầu cho chúng con.

LỜI NGUYỆN

🥀🌻🌺🌼🏵️🌳🌹🌸🍀🍁🌿 .Cầu nguyện với Mẹ Maria :...

*****. LẠY MẸ MARIA*******

Mẹ đã nhắn nhủ chúng con:
–🔸 Hãy ăn năn sám hối
–🔸 Hãy tôn sùng trái tim Mẹ
–🔸 Siêng năng lần chuỗi mân côi
–🔸 Yêu mến Thánh Thể và sống Lời Chúa để con người tìm lại được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và hành trình cuộc đời bừng lên niềm tin và hy vọng.

Kinh Lạy Ðức Bà Maria

Lạy Ðức Bà Maria: lạy Mẹ nhân thay! Con xin dâng mình con cho Ðức Mẹ; mà cho được làm chứng con hết lòng làm tôi Ðức Mẹ, thì ngày hôm nay (hoặc đêm hôm nay) con xin dâng con mắt, lỗ tai, miệng lưỡi, trái tim cùng trót cả và mình con cho Ðức Mẹ. Lạy Ðức Bà Maria, lạy Mẹ khoan thay! Này con thuộc về Ðức Mẹ thì xin Ðức Mẹ gìn giữ con như của riêng của Ðức Mẹ vậy. Amen.

Hát Về Đức Mẹ 🎹🎼🎵🎶🎤🎸🥁: =====================🏵️🌳🌹 Nguồn Cậy Trông

Sáng tác: Hoàng Vũ

1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đày, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Đoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.
ĐK. Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ niềm an vui, ôi Nữ trinh là niềm an vui. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhận lời.
2. Và bao nhiêu người lạc hướng trên đời liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm. Đoàn con xin Mẹ: Rọi ánh huy hoàng Nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ tin Chúa Trời.
3. Còn ai chưa về, Mẹ dắt đưa về Thờ Chúa cao sang cũng là Vua các Vua. Mẹ ban cho được, bền chí trung thành Thờ Chúa Ba Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời.


💥Kết thúc: Làm dấu Thánh giá, xin Chúa Đức Mẹ chúc lành cho gia đình được ngủ bình an. Amen

MHR.04/05/2020.BÀI VIẾT TỔNG HỢP