Jan 05 2020

ĐẦU NĂM ĐÓN CHÚA

Đầu năm hớn hở đón Xuân,
An khang, thịnh vượng, vui mừng trong Cha,
Một năm có Chúa trong nhà,
Thánh Thần dẫn dắt thật là phước thay!

Nhờ ân sủng Chúa mỗi ngày,
Đấng hằng chăm sóc nắm tay đi cùng,
Không gì có thể hành hung,
Gây điều phiền phức làm chùng bước ta!

ĐẦU NĂM ĐÓN CHÚA

Tình yêu Thiên Chúa bao la,
Ban đầu đến cuối vẫn là y nguyên,
Trời mây non nước ghi truyền,
Đấng yêu ta mãi, sao quên được Ngài!

Xuân vui có Chúa mỗi ngày,
Tình Ngài thương xót, quản cai đời đời,
Lòng ta cảm tạ ơn Trời, Ngợi khen Danh Thánh muôn đời hiển vinh!

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, trong ngày đầu năm mới này, con xin nâng tâm hồn con lên cùng Chúa.
Xin Chúa giúp con luôn hướng về Chúa, biết nhìn nhận Chúa là nguồn hạnh phúc thật của đời sống con. Amen

ĐẦU NĂM ĐÓN CHÚA

Đầu năm hớn hở đón Xuân,
An khang, thịnh vượng, vui mừng trong Cha,
Một năm có Chúa trong nhà,
Thánh Thần dẫn dắt thật là phước thay!

Nhờ ân sủng Chúa mỗi ngày,
Đấng hằng chăm sóc nắm tay đi cùng,
Không gì có thể hành hung,
Gây điều phiền phức làm chùng bước ta!

Tình yêu Thiên Chúa bao la,
Ban đầu đến cuối vẫn là y nguyên,
Trời mây non nước ghi truyền,
Đấng yêu ta mãi, sao quên được Ngài!

Xuân vui có Chúa mỗi ngày,
Tình Ngài thương xót, quản cai đời đời,
Lòng ta cảm tạ ơn Trời,
Ngợi khen Danh Thánh muôn đời hiển vinh!

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, trong ngày đầu năm mới này, con xin nâng tâm hồn con lên cùng Chúa.
Xin Chúa giúp con luôn hướng về Chúa, biết nhìn nhận Chúa là nguồn hạnh phúc thật của đời sống con. Amen

ĐẦU NĂM ĐÓN CHÚA

Đầu năm hớn hở đón Xuân,
An khang, thịnh vượng, vui mừng trong Cha,
Một năm có Chúa trong nhà,
Thánh Thần dẫn dắt thật là phước thay!

Nhờ ân sủng Chúa mỗi ngày,
Đấng hằng chăm sóc nắm tay đi cùng,
Không gì có thể hành hung,
Gây điều phiền phức làm chùng bước ta!

Tình yêu Thiên Chúa bao la,
Ban đầu đến cuối vẫn là y nguyên,
Trời mây non nước ghi truyền,
Đấng yêu ta mãi, sao quên được Ngài!

Xuân vui có Chúa mỗi ngày,
Tình Ngài thương xót, quản cai đời đời,
Lòng ta cảm tạ ơn Trời,
Ngợi khen Danh Thánh muôn đời hiển vinh!

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, trong ngày đầu năm mới này, con xin nâng tâm hồn con lên cùng Chúa.
Xin Chúa giúp con luôn hướng về Chúa, biết nhìn nhận Chúa là nguồn hạnh phúc thật của đời sống con. Amen

Trần Anh Tuấn

BÀI VIẾT TỔNG HỢP