ngày 28 tháng 07 năm 2016 - người đăng: admin

CÙNG MẸ TRUYỀN GIÁO

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R.
(Nội dung bài hướng dẫn hội thảo về Ðức Mẹ trong Ngày Thánh Mẫu 5-8/8/2004 tại Chi Dòng Ðồng Công, Carthage, Missouri)

MẸ MARIA: NHÀ TRUYỀN GIÁO TUYỆT HẢO

Ðể đánh dấu 470 năm Tin Mừng Chúa Kitô được loan báo cho dân tộc Việt Nam, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã công bố năm 2004 là Năm Truyền Giáo. Ðây là cơ hội thật quý giá để người tín hữu Việt Nam chúng ta thêm lòng tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria về đức tin chúng ta đã được phúc lãnh nhận. Ðây còn là thời điểm để khơi dâïy ý thức và phát triển tinh thần truyền giáo như một đòi hỏi đích thực của Tin Mừng nơi chúng ta: "Các con hãy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân, thanh tẩy chúng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy chúng giữ hết mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi" (Mt. 28:19-20).

Việc truyền giáo là một bổn phận và đòi hỏi tất yếu của ơn gọi Kitô hữu. Ðức Cha Fulton J. Sheen nói: "Bạn không thể được cứu nếu chính bạn không trở thành một người cứu thế". Bao lâu chưa góp phần đem lại đức tin cho người khác, bấy lâu đức tin của ta chưa lớn mạnh đủ, và ta chưa thể an tâm về phần rỗi của chính mình.

Trong ý hướng truyền giáo ấy, câu Phúc Âm "Mẹ vội vã lên đường" (Lc 2:39) được chọn làm chủ đề cho Ngày Thánh Mẫu năm nay.


Truyền giáo là gì? Truyền giáo không phải chỉ là rao giảng một số lý thuyết, một hệ thống các giáo điều hay một nền luân lý, nhưng trước tiên và trên hết truyền giáo phải là việc rao giảng con người, hoạt động và giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm Người và là Ðấng Cứu Chuộc nhân loại; đồng thời đó còn là việc chuyển thông sự sống của chính Người cho tha nhân. Chúa Giêsu Kitô không phải chỉ là Người Truyền Giáo hay Người Rao Giảng Tin Mừng đầu tiên, Người chính là Tin Mừng mà mọi nhà truyền giáo phải rao giảng. Vì vậy, Cha Gildo Dominici, SJ, định nghĩa truyền giáo thật đơn giản và chính xác: truyền giáo là truyền Chúa.

Chúng ta không biết Ðức Mẹ mang theo những gì khi Mẹ vội vã lên đường thăm viếng Bà Êlizabeth. Ðiều chắc chắn là Mẹ mang theo Chúa Giêsu bên trong Mẹ. Và món quà quý nhất cũng là hành vi yêu thương cao nhất Mẹ mang đến cho gia đình Giacaria, Êlizabeth và Gioan Tiền Hô là sự hiện diện của Chúa Giêsu Thai Nhi bên trong Mẹ. Việc thăm viếng của Mẹ tự bản chất chính là việc truyền giáo! Trong lịch sử Giáo Hội, người ta thường nhắc đến những nhà truyền giáo nổi bật là Các Thánh Tông Ðồ, đặc biệt là Thánh Phaolô, Vị Tông Ðồ Dân Ngoại, trong thời Giáo Hội sơ khai; Thánh Phanxicô Xaviê và Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu là quan thày các xứ truyền giáo; hay Cha Ðắc Lộ, người có công đặc biệt trong công cuộc truyền giáo tại Việt Nam.

Nhưng không một vị tông đồ, không một nhà truyền giáo nào nắm giữ một vai trò phổ quát và thủ lĩnh trong việc tông đồ hay việc truyền giáo như Mẹ Maria, Ðấng Ðồng Công Cứu Chuộc và Nữ Vương Các Thánh Tông Ðồ. Vì vậy, lòng tôn sùng Ðức Mẹ đúng nghĩa và đầy đủ phải bao gồm lòng nhiệt thành với sứ mạng truyền giáo của chính Mẹ. Ðiều này được diễn tả thật súc tích trong một bài suy niệm để chuẩn bị tận hiến cho Ðức Mẹ trong cuốn Quyển Sách Vàng như sau:

"Tôn sùng Ðức Mẹ đúng nghĩa và đầy đủ vẫn gồm việc tông đồ. Lý do là vì Ðức Mẹ đã sinh ra Chúa Kitô thực nhân, Người vẫn còn sinh ra các chi thể của Chúa Kitô cách thiêng liêng. Làm tông đồ tức là làm mẹ thiêng liêng, nghĩa là sinh ra hay làm lớn lên Chúa Kitô trong các tâm hồn. Như vậy thì làm tông đồ chỉ là nối tiếp việc Ðức Mẹ, chỉ là dự phần vào sứ mệnh tông đồ của Ðức Mẹ.

"Ðức Mẹ đã lĩnh nơi Chúa một sứ mệnh tông đồ phổ quát và thủ lĩnh, khi nhận chức cộng tác cứu chuộc. Ðã cộng tác cứu chuộc, thì bao lâu việc cứu chuộc của Chúa Kitô còn tiếp tục, bấy lâu Ðức Mẹ vẫn còn cộng tác, nghĩa là từ khởi sự đến hoàn thành. Như vậy, Ðức Mẹ vẫn chỉ huy sứ mệnh tông đồ Chúa Cứu Thế giao cho Giáo Hội cho đến khi hoàn tất".

Như vậy, Mẹ Maria vừa là Kitô hữu đầu tiên và lý tưởng, vừa là nhà truyền giáo đích thực và tuyệt hảo.

LINH ÐẠO TRUYỀN GIÁO

Ðể có được tinh thần truyền giáo đích thực và thực hiện việc truyền giáo một cách có hiệu quả, chúng ta phải có một linh đạo truyền giáo. Trong Thông Ðiệp Sứ Mệnh Ðấng Cứu Thế (Redemptoris Missio - Dec. 7, 1990), Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã chỉ ra 4 đặc nét chính của linh đạo truyền giáo như sau:

1. Ðược hướng dẫn bởi Thần Khí: Linh đạo truyền giáo được thể hiện trước hết bằng một đời sống hoàn toàn ngoan ngoãn đối với Thần Khí. Nó khiến chúng ta được uốn nắn bên trong bởi Thần Khí để trở nên giống Chúa Kitô hơn. Chúng ta không thể làm chứng cho Chúa Kitô nếu chúng ta không phản ảnh chân dung của Người, được làm sống động trong chúng ta bởi ân sủng và quyền năng của Thần Khí. Nhờ ngoan ngoãn sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí, chúng ta sẽ được đón nhận ơn cương dũng và phân biện, những yếu tố căn bản của linh đạo truyền giáo.

2. Sống Mầu Nhiệm Chúa Kitô, "Ðấng được sai đi": Một đặc nét căn bản của linh đạo truyến giáo là sự hiệp thông thân mật với Chúa Kitô. Chúng ta không thể hiểu biết và thực hiện sứ mệnh truyền giáo trừ phi chúng ta quy hướng nó về Chúa Kitô như Ðấng được sai đi để Phúc Âm hóa. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: "Anh em hãy có nơi anh em tâm thư như đã có nơi Chúa Kitô" (Phil 2:5-8).

3. Yêu mến Hội Thánh và nhân loại như Chúa Giêsu yêu: Linh đạo truyền giáo còn được đánh dấu bởi đức ái tông đồ. Ðây chính là đức ái của Chúa Kitô Ðấng đến "để thu tập các con cái Thiên Chúa rải rác khắp nơi" (Jn 11:52), của Chúa Chiên Lành Ðấng biết các chiên của Người, Ðấng tìm kiếm chúng và thí mạng vì chúng (Jn 10). Những ai có tinh thần truyền giáo cảm nhận tình yêu nồng cháy của Chúa Kitô đối với các linh hồn và yêu mến Hội Thánh như Chúa Kitô yêu. Một nhà truyền giáo là một con người của đức ái. Người ấy là một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa trên thế giới-một tình yêu không loại trừ và thiên vị. Với mỗi nhà truyền giáo, lòng trung thành với Chúa Kitô không được tách biệt khỏi lòng trung thành với Hội Thánh.

4. Nhà truyền giáo đích thực là một vị thánh: Ơn gọi truyền giáo tự bản chất phát sinh từ ơn gọi nên thánh. Một nhà truyền giáo chỉ đúng thật như vậy nếu người ấy cam kết bước vào con đường nên thánh. Sự thánh thiện phải được coi là một đòi hỏi căn bản và một điều kiện không thể thay thế cho mọi người trong việc chu toàn sứ mệnh cứu độ trong Hội Thánh. Ơn gọi nên thánh phổ quát được gắn liền mật thiết với ơn gọi truyền giáo phổ quát. Linh đạo truyền giáo của Hội Thánh là một cuộc hành trình đến sự thánh thiện.

Vì cầu nguyện là phương thế tối cần trong việc cứu độ và nên thánh, nhà truyền giáo phải là một người chiêm niệm trong hành động. Người ấy tìm được câu trả lời cho mọi vấn nạn trong ánh sáng Lời Chúa và trong lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn. Trừ phi nhà truyền giáo là một người chiêm niệm, người ấy không thể công bố Chúa Kitô một cách khả tín. Người ấy phải là một chứng tá cho kinh nghiệm về Thiên Chúa và phải nói được với các tông đồ: "Ðiều từ thuở ban đầu đã có, điều chúng tôi đã từng nghe, điều chúng tôi đã từng thấy tận mắt, điều chúng tôi đã cung chiêm, và tay chúng tôi đã rờ đến, về Lời sự sống, vàsự sống đã tỏ hiện, chúng tôi đã từng thấy và chúng tôi làm chứng cùng loan báo cho anh em sự sống đời đời" (1 Jn 1:1-2).

Tuyệt đỉnh của sự thánh thiện nằm ở việc truyền giáo như lời Chân Phước Maria Têrêsa Ledochowsha: "Thánh thiện nhất trong mọi sự thánh thiện là hợp tác vào việc cứu rỗi các linh hồn".

NHỜ MẸ SỐNG LINH ÐẠO TRUYỀN GIÁO

Vừa là Kitô hữu đầu tiên và lý tưởng, vừa là nhà truyền giáo đích thực và tuyệt hảo, Mẹ Maria đã thể hiện nơi Mẹ tất cả những đặc nét của linh đạo truyền giáo nêu trên cách trọn hảo. Mẹ chính là gương mẫu thập toàn vừa là người đồng hành trợ giúp chúng ta sống linh đạo truyền giáo để chu toàn ơn gọi của một Kitô hữu đích thực, một người biết tích cực tham dự vào sứ mệnh truyền giáo của Hội Thánh.

1. Nhờ Mẹ để được Thần Khí hướng dẫn

Trước hết, ngoài Chúa Giêsu, không ai được đầy Thần Khí và sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí cách hoàn hảo hơn Mẹ Maria. Trong biến cố truyền tin, chính nhờ sự ưng thuận của Mẹ mà Thần Khí đã làm cho Ngôi Lời nhập thể trong lòng Mẹ. Và khi đến thăm Bà Êlizabeth, lời chào của Mẹ đã khiến Bà Êlizabeth được đầy tràn Thần Khí và thai nhi Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Mẹ đã hiện diện và cầu nguyện với các tông đồ nơi Nhà Tiệc Ly để chuẩn bị cho các ông đón nhận Thần Khí. Từ đó, mỗi khi Chúa Giêsu sinh ra cách thiêng liêng trong linh hồn nào để thánh hóa họ, nghĩa là để kết hợp họ với Ngài, thì vẫn sinh ra bởi quyền năng của Thần Khí và có sự cộng tác của Ðức Mẹ. Cũng vậy, mỗi lần ta được ơn thánh từ công nghiệp Chúa Giêsu, ta đều được do hoạt động của Thần Khí với sự cộng tác của Mẹ Maria. Vì vậy, Mẹ Maria thường được gọi là Hiền Thê của Chúa Thánh Thần.

Muốn được đầy tràn Thần Khí, muốn sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí, không có phương thế nào tốt hơn là hết lòng sùng kính Mẹ Maria. Thánh Luy Maria Môngpho đã xác quyết điều đó như sau: "Chúa Thánh Thần càng thấy Ðức Mẹ, Bạn Chí Ái bất ly của Ngài, trong linh hồn nào, Ngài càng hoạt động mãnh liệt để thành hình Chúa Kitô trong linh hồn ấy và biến linh hồn ấy nên giống Chúa Kitô".

Ðể thực hiện lòng tôn sùng Ðức Mẹ cách cụ thể và nhờ Mẹ để được Thần Khí hướng dẫn, mỗi ngày chúng ta nên dâng cho Ðức Mẹ bảy Kinh Kính Mừng để kính Bảy Sự Thương Khó của Mẹ và xin Mẹ cầu cùng Chúa ban tràn đầy Bảy Ơn Chúa Thánh Thần giúp ta lớn lên trong đời sống siêu nhiên và thực hiện sứ mệnh truyền giáo. Mỗi ngày trong tuần ta kính riêng một niềm đau của Mẹ và nài xin một ơn Chúa Thánh Thần như sau:

Chúa Nhật: kính niềm đau của Mẹ khi nghe tiên tri Simêon nói một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng Mẹ. Xin Mẹ ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để ta biết nhận ra Chúa là cùng đích và hạnh phúc thực của ta, để ta biết tìm Chúa trước tiên, yêu Chúa trên hết và nhìn mọi sự với cái nhìn của Chúa.

Thứ Hai: kính niềm đau của Mẹ khi Mẹ bồng Chúa Hài Nhi trốn sang Aicập để tránh sự lùng bắt của bạo chúa Hêrôđê. Xin Mẹ ơn thông minh của Chúa Thánh Thần để ta cảm nhận các chân lý đức tin tự đáy lòng, sống theo các chân lý ấy và biết truyền đạt các chân lý ấy cho tha nhân.

Thứ Ba: kính niềm đau của Mẹ khi lạc mất Chúa trong Ðền Thờ. Xin Mẹ ơn biết lo liệu của Chúa Thánh Thần để ta biết xếp đặt ngày giờ và công việc đúng theo thánh ý và chương trình tình yêu của Chúa.

Thứ Tư: kính niềm đau của Mẹ khi nhìn thấy Chúa vác Thánh Giá. Xin Mẹ ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần để ta biết nhẫn nại chịu đựng những đau khổ trái ý trong cuộc sống hàng ngày và đủ can đảm thực hiện tất cả những gì Chúa muốn nơi ta.

Thứ Năm: kính niềm đau của Mẹ khi đứng kề Thánh Giá. Xin Mẹ ơn hiểu biết của Chúa Thánh Thần để ta biết nhận ra Sự Hiện Diện đầy yêu thương của Chúa nơi mọi người, mọi vật và mọi biến cố trong cuộc đời để tận tình đáp mến Chúa cũng như sẵn sàng thoát ly mọi tạo vật để kết hợp với Chúa.

Thứ Sáu: kính niềm đau của Mẹ khi bồng xác Chúa Giêsu trên Ðồi Canvê. Xin Mẹ ơn đạo đức của Chúa Thánh Thần để ta biết đến với Chúa bằng tình con thảo và đến với mọi người bằng một tình huynh đệ chân thành.

Thứ Bảy: kính niềm đau của Mẹ khi táng xác Chúa Giêsu. Xin Mẹ ơn kính sợ Chúa của Chúa Thánh Thần để ta biết tôn kính Uy Linh Chúa, ghê sợ tội lỗi, luôn gắng làm vui lòng Chúa và quyết tâm thà chết chẳng thà phạm tội mất lòng Chúa.

CÙNG MẸ TRUYỀN GIÁO

Lm. JBT Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R.
(Nội dung bài hướng dẫn hội thảo về Ðức Mẹ trong Ngày Thánh Mẫu 5-8/8/2004 tại Chi Dòng Ðồng Công, Carthage, Missouri)

MẸ MARIA: NHÀ TRUYỀN GIÁO TUYỆT HẢO

Ðể đánh dấu 470 năm Tin Mừng Chúa Kitô được loan báo cho dân tộc Việt Nam, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã công bố năm 2004 là Năm Truyền Giáo. Ðây là cơ hội thật quý giá để người tín hữu Việt Nam chúng ta thêm lòng tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria về đức tin chúng ta đã được phúc lãnh nhận. Ðây còn là thời điểm để khơi dâïy ý thức và phát triển tinh thần truyền giáo như một đòi hỏi đích thực của Tin Mừng nơi chúng ta: "Các con hãy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân, thanh tẩy chúng nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy chúng giữ hết mọi điều Ta đã truyền cho các ngươi" (Mt. 28:19-20).

Việc truyền giáo là một bổn phận và đòi hỏi tất yếu của ơn gọi Kitô hữu. Ðức Cha Fulton J. Sheen nói: "Bạn không thể được cứu nếu chính bạn không trở thành một người cứu thế". Bao lâu chưa góp phần đem lại đức tin cho người khác, bấy lâu đức tin của ta chưa lớn mạnh đủ, và ta chưa thể an tâm về phần rỗi của chính mình.

Trong ý hướng truyền giáo ấy, câu Phúc Âm "Mẹ vội vã lên đường" (Lc 2:39) được chọn làm chủ đề cho Ngày Thánh Mẫu năm nay.

Truyền giáo là gì? Truyền giáo không phải chỉ là rao giảng một số lý thuyết, một hệ thống các giáo điều hay một nền luân lý, nhưng trước tiên và trên hết truyền giáo phải là việc rao giảng con người, hoạt động và giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa làm Người và là Ðấng Cứu Chuộc nhân loại; đồng thời đó còn là việc chuyển thông sự sống của chính Người cho tha nhân. Chúa Giêsu Kitô không phải chỉ là Người Truyền Giáo hay Người Rao Giảng Tin Mừng đầu tiên, Người chính là Tin Mừng mà mọi nhà truyền giáo phải rao giảng. Vì vậy, Cha Gildo Dominici, SJ, định nghĩa truyền giáo thật đơn giản và chính xác: truyền giáo là truyền Chúa.

Chúng ta không biết Ðức Mẹ mang theo những gì khi Mẹ vội vã lên đường thăm viếng Bà Êlizabeth. Ðiều chắc chắn là Mẹ mang theo Chúa Giêsu bên trong Mẹ. Và món quà quý nhất cũng là hành vi yêu thương cao nhất Mẹ mang đến cho gia đình Giacaria, Êlizabeth và Gioan Tiền Hô là sự hiện diện của Chúa Giêsu Thai Nhi bên trong Mẹ. Việc thăm viếng của Mẹ tự bản chất chính là việc truyền giáo!

Trong lịch sử Giáo Hội, người ta thường nhắc đến những nhà truyền giáo nổi bật là Các Thánh Tông Ðồ, đặc biệt là Thánh Phaolô, Vị Tông Ðồ Dân Ngoại, trong thời Giáo Hội sơ khai; Thánh Phanxicô Xaviê và Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu là quan thày các xứ truyền giáo; hay Cha Ðắc Lộ, người có công đặc biệt trong công cuộc truyền giáo tại Việt Nam.

Nhưng không một vị tông đồ, không một nhà truyền giáo nào nắm giữ một vai trò phổ quát và thủ lĩnh trong việc tông đồ hay việc truyền giáo như Mẹ Maria, Ðấng Ðồng Công Cứu Chuộc và Nữ Vương Các Thánh Tông Ðồ. Vì vậy, lòng tôn sùng Ðức Mẹ đúng nghĩa và đầy đủ phải bao gồm lòng nhiệt thành với sứ mạng truyền giáo của chính Mẹ. Ðiều này được diễn tả thật súc tích trong một bài suy niệm để chuẩn bị tận hiến cho Ðức Mẹ trong cuốn Quyển Sách Vàng như sau:

"Tôn sùng Ðức Mẹ đúng nghĩa và đầy đủ vẫn gồm việc tông đồ. Lý do là vì Ðức Mẹ đã sinh ra Chúa Kitô thực nhân, Người vẫn còn sinh ra các chi thể của Chúa Kitô cách thiêng liêng. Làm tông đồ tức là làm mẹ thiêng liêng, nghĩa là sinh ra hay làm lớn lên Chúa Kitô trong các tâm hồn. Như vậy thì làm tông đồ chỉ là nối tiếp việc Ðức Mẹ, chỉ là dự phần vào sứ mệnh tông đồ của Ðức Mẹ.

"Ðức Mẹ đã lĩnh nơi Chúa một sứ mệnh tông đồ phổ quát và thủ lĩnh, khi nhận chức cộng tác cứu chuộc. Ðã cộng tác cứu chuộc, thì bao lâu việc cứu chuộc của Chúa Kitô còn tiếp tục, bấy lâu Ðức Mẹ vẫn còn cộng tác, nghĩa là từ khởi sự đến hoàn thành. Như vậy, Ðức Mẹ vẫn chỉ huy sứ mệnh tông đồ Chúa Cứu Thế giao cho Giáo Hội cho đến khi hoàn tất".

Như vậy, Mẹ Maria vừa là Kitô hữu đầu tiên và lý tưởng, vừa là nhà truyền giáo đích thực và tuyệt hảo.

LINH ÐẠO TRUYỀN GIÁO

Ðể có được tinh thần truyền giáo đích thực và thực hiện việc truyền giáo một cách có hiệu quả, chúng ta phải có một linh đạo truyền giáo. Trong Thông Ðiệp Sứ Mệnh Ðấng Cứu Thế (Redemptoris Missio - Dec. 7, 1990), Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã chỉ ra 4 đặc nét chính của linh đạo truyền giáo như sau:

1. Ðược hướng dẫn bởi Thần Khí: Linh đạo truyền giáo được thể hiện trước hết bằng một đời sống hoàn toàn ngoan ngoãn đối với Thần Khí. Nó khiến chúng ta được uốn nắn bên trong bởi Thần Khí để trở nên giống Chúa Kitô hơn. Chúng ta không thể làm chứng cho Chúa Kitô nếu chúng ta không phản ảnh chân dung của Người, được làm sống động trong chúng ta bởi ân sủng và quyền năng của Thần Khí. Nhờ ngoan ngoãn sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí, chúng ta sẽ được đón nhận ơn cương dũng và phân biện, những yếu tố căn bản của linh đạo truyền giáo.

2. Sống Mầu Nhiệm Chúa Kitô, "Ðấng được sai đi": Một đặc nét căn bản của linh đạo truyến giáo là sự hiệp thông thân mật với Chúa Kitô. Chúng ta không thể hiểu biết và thực hiện sứ mệnh truyền giáo trừ phi chúng ta quy hướng nó về Chúa Kitô như Ðấng được sai đi để Phúc Âm hóa. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta: "Anh em hãy có nơi anh em tâm thư như đã có nơi Chúa Kitô" (Phil 2:5-8).

3. Yêu mến Hội Thánh và nhân loại như Chúa Giêsu yêu: Linh đạo truyền giáo còn được đánh dấu bởi đức ái tông đồ. Ðây chính là đức ái của Chúa Kitô Ðấng đến "để thu tập các con cái Thiên Chúa rải rác khắp nơi" (Jn 11:52), của Chúa Chiên Lành Ðấng biết các chiên của Người, Ðấng tìm kiếm chúng và thí mạng vì chúng (Jn 10). Những ai có tinh thần truyền giáo cảm nhận tình yêu nồng cháy của Chúa Kitô đối với các linh hồn và yêu mến Hội Thánh như Chúa Kitô yêu. Một nhà truyền giáo là một con người của đức ái. Người ấy là một dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa trên thế giới-một tình yêu không loại trừ và thiên vị. Với mỗi nhà truyền giáo, lòng trung thành với Chúa Kitô không được tách biệt khỏi lòng trung thành với Hội Thánh.

4. Nhà truyền giáo đích thực là một vị thánh: Ơn gọi truyền giáo tự bản chất phát sinh từ ơn gọi nên thánh. Một nhà truyền giáo chỉ đúng thật như vậy nếu người ấy cam kết bước vào con đường nên thánh. Sự thánh thiện phải được coi là một đòi hỏi căn bản và một điều kiện không thể thay thế cho mọi người trong việc chu toàn sứ mệnh cứu độ trong Hội Thánh. Ơn gọi nên thánh phổ quát được gắn liền mật thiết với ơn gọi truyền giáo phổ quát. Linh đạo truyền giáo của Hội Thánh là một cuộc hành trình đến sự thánh thiện. Vì cầu nguyện là phương thế tối cần trong việc cứu độ và nên thánh, nhà truyền giáo phải là một người chiêm niệm trong hành động. Người ấy tìm được câu trả lời cho mọi vấn nạn trong ánh sáng Lời Chúa và trong lời cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn. Trừ phi nhà truyền giáo là một người chiêm niệm, người ấy không thể công bố Chúa Kitô một cách khả tín. Người ấy phải là một chứng tá cho kinh nghiệm về Thiên Chúa và phải nói được với các tông đồ: "Ðiều từ thuở ban đầu đã có, điều chúng tôi đã từng nghe, điều chúng tôi đã từng thấy tận mắt, điều chúng tôi đã cung chiêm, và tay chúng tôi đã rờ đến, về Lời sự sống, vàsự sống đã tỏ hiện, chúng tôi đã từng thấy và chúng tôi làm chứng cùng loan báo cho anh em sự sống đời đời" (1 Jn 1:1-2).

Tuyệt đỉnh của sự thánh thiện nằm ở việc truyền giáo như lời Chân Phước Maria Têrêsa Ledochowsha: "Thánh thiện nhất trong mọi sự thánh thiện là hợp tác vào việc cứu rỗi các linh hồn".

NHỜ MẸ SỐNG LINH ÐẠO TRUYỀN GIÁO

Vừa là Kitô hữu đầu tiên và lý tưởng, vừa là nhà truyền giáo đích thực và tuyệt hảo, Mẹ Maria đã thể hiện nơi Mẹ tất cả những đặc nét của linh đạo truyền giáo nêu trên cách trọn hảo. Mẹ chính là gương mẫu thập toàn vừa là người đồng hành trợ giúp chúng ta sống linh đạo truyền giáo để chu toàn ơn gọi của một Kitô hữu đích thực, một người biết tích cực tham dự vào sứ mệnh truyền giáo của Hội Thánh.

1. Nhờ Mẹ để được Thần Khí hướng dẫn

Trước hết, ngoài Chúa Giêsu, không ai được đầy Thần Khí và sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí cách hoàn hảo hơn Mẹ Maria. Trong biến cố truyền tin, chính nhờ sự ưng thuận của Mẹ mà Thần Khí đã làm cho Ngôi Lời nhập thể trong lòng Mẹ. Và khi đến thăm Bà Êlizabeth, lời chào của Mẹ đã khiến Bà Êlizabeth được đầy tràn Thần Khí và thai nhi Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Mẹ đã hiện diện và cầu nguyện với các tông đồ nơi Nhà Tiệc Ly để chuẩn bị cho các ông đón nhận Thần Khí. Từ đó, mỗi khi Chúa Giêsu sinh ra cách thiêng liêng trong linh hồn nào để thánh hóa họ, nghĩa là để kết hợp họ với Ngài, thì vẫn sinh ra bởi quyền năng của Thần Khí và có sự cộng tác của Ðức Mẹ. Cũng vậy, mỗi lần ta được ơn thánh từ công nghiệp Chúa Giêsu, ta đều được do hoạt động của Thần Khí với sự cộng tác của Mẹ Maria. Vì vậy, Mẹ Maria thường được gọi là Hiền Thê của Chúa Thánh Thần.

Muốn được đầy tràn Thần Khí, muốn sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí, không có phương thế nào tốt hơn là hết lòng sùng kính Mẹ Maria. Thánh Luy Maria Môngpho đã xác quyết điều đó như sau: "Chúa Thánh Thần càng thấy Ðức Mẹ, Bạn Chí Ái bất ly của Ngài, trong linh hồn nào, Ngài càng hoạt động mãnh liệt để thành hình Chúa Kitô trong linh hồn ấy và biến linh hồn ấy nên giống Chúa Kitô".

Ðể thực hiện lòng tôn sùng Ðức Mẹ cách cụ thể và nhờ Mẹ để được Thần Khí hướng dẫn, mỗi ngày chúng ta nên dâng cho Ðức Mẹ bảy Kinh Kính Mừng để kính Bảy Sự Thương Khó của Mẹ và xin Mẹ cầu cùng Chúa ban tràn đầy Bảy Ơn Chúa Thánh Thần giúp ta lớn lên trong đời sống siêu nhiên và thực hiện sứ mệnh truyền giáo. Mỗi ngày trong tuần ta kính riêng một niềm đau của Mẹ và nài xin một ơn Chúa Thánh Thần như sau:

Chúa Nhật: kính niềm đau của Mẹ khi nghe tiên tri Simêon nói một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng Mẹ. Xin Mẹ ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để ta biết nhận ra Chúa là cùng đích và hạnh phúc thực của ta, để ta biết tìm Chúa trước tiên, yêu Chúa trên hết và nhìn mọi sự với cái nhìn của Chúa.

Thứ Hai: kính niềm đau của Mẹ khi Mẹ bồng Chúa Hài Nhi trốn sang Aicập để tránh sự lùng bắt của bạo chúa Hêrôđê. Xin Mẹ ơn thông minh của Chúa Thánh Thần để ta cảm nhận các chân lý đức tin tự đáy lòng, sống theo các chân lý ấy và biết truyền đạt các chân lý ấy cho tha nhân.

Thứ Ba: kính niềm đau của Mẹ khi lạc mất Chúa trong Ðền Thờ. Xin Mẹ ơn biết lo liệu của Chúa Thánh Thần để ta biết xếp đặt ngày giờ và công việc đúng theo thánh ý và chương trình tình yêu của Chúa.

Thứ Tư: kính niềm đau của Mẹ khi nhìn thấy Chúa vác Thánh Giá. Xin Mẹ ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần để ta biết nhẫn nại chịu đựng những đau khổ trái ý trong cuộc sống hàng ngày và đủ can đảm thực hiện tất cả những gì Chúa muốn nơi ta.

Thứ Năm: kính niềm đau của Mẹ khi đứng kề Thánh Giá. Xin Mẹ ơn hiểu biết của Chúa Thánh Thần để ta biết nhận ra Sự Hiện Diện đầy yêu thương của Chúa nơi mọi người, mọi vật và mọi biến cố trong cuộc đời để tận tình đáp mến Chúa cũng như sẵn sàng thoát ly mọi tạo vật để kết hợp với Chúa.

Thứ Sáu: kính niềm đau của Mẹ khi bồng xác Chúa Giêsu trên Ðồi Canvê. Xin Mẹ ơn đạo đức của Chúa Thánh Thần để ta biết đến với Chúa bằng tình con thảo và đến với mọi người bằng một tình huynh đệ chân thành.

Thứ Bảy: kính niềm đau của Mẹ khi táng xác Chúa Giêsu. Xin Mẹ ơn kính sợ Chúa của Chúa Thánh Thần để ta biết tôn kính Uy Linh Chúa, ghê sợ tội lỗi, luôn gắng làm vui lòng Chúa và quyết tâm thà chết chẳng thà phạm tội mất lòng Chúa.

Nhờ Mẹ giúp, ta sẽ có thể trung thành sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí và sẽ làm nảy sinh mọi hoa trái của Thần Khí nơi tâm hồn và trong cuộc sống của ta: bác ái, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ, khiêm nhường, trong sạch và quảng tâm. Và dung mạo đích thực đáng yêu của Chúa Kitô sẽ được thể hiện nơi ta.

2. Nhờ Mẹ để sống mầu nhiệm Chúa Kitô

Không ai biết Chúa Kitô, yêu Chúa Kitô, nên giống Chúa Kitô và gắn bó nên một với Chúa Kitô hơn Mẹ Maria. Và cũng không ai có thể giúp ta biết Chúa, yêu Chúa, nên giống Chúa và gắn bó nên một với Chúa Kitô hơn Mẹ Maria. Hai phương thế Mẹ Maria muốn ta thực hành để sống mầu nhiệm Chúa Kitô cách sung mãn trọn vẹn là Bí Tích Thánh Thể và Kinh Mân Côi, bản tóm lược những tinh hoa của Thánh Kinh.

Ðể cụ thể hóa lòng tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể, ta hãy sống Ngày Thánh Thể, một phương pháp sống thánh của Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể: Ngày Thánh Thể là một ngày sống trong đó Chúa Giêsu Thánh Thể được đặt làm Mặt Trời, trung tâm của mọi sinh hoạt. Ngày Thánh Thể được bắt đầu bằng việc dâng ngày và kết thúc bằng việc xét mình cuối ngày và dâng đêm. Những thời điểm trong ngày được đánh dấu bằng ba lần đọc Kinh Truyền Tin, những lần Rước Lễ thiêng liêng, những lần giục lòng nhớ Chúa, những lời nguyện tắt, những việc hy sinh bác ái, những lần viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, những lần đọc Thánh Kinh hay sách thiêng liêng. Cao điểm hay giờ ngọ của Ngày Thánh Thể là lúc dâng lễ, Hiệp Lễ.

Nhờ Kinh Mân Côi, ta được chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô bằng đôi mắt của Mẹ và yêu mến Người bằng Trái Tim của Mẹ. Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II dạy rằng khi đọc Kinh Mân Côi, ta đang cùng Mẹ hướng về Chúa Giêsu là trung tâm đời sống của ta bằng 5 việc sau đây:

a. Cùng Mẹ Maria tưởng nhớ Chúa Kitô
b. Cùng Mẹ Maria học biết Chúa Kitô
c. Cùng Mẹ Maria nên giống Chúa Kitô
d. Cùng Mẹ Maria cầu nguyện với Chúa Kitô
e. Cùng Mẹ Maria rao giảng Chúa Kitô

Một khi chúng ta biết chuyên cần ghi nhớ, suy niệm và sống theo các mầu nhiệm Chúa Kitô trong Phép Lần Hạt Mân Côi, chúng ta sẽ trở nên những Kitô hữu và những nhà truyền giáo đích thực, những người thực sự tin Chúa, biết Chúa, theo Chúa, yêu Chúa và trao Chúa cho tha nhân.

3. Nhờ Mẹ để yêu Nhân Loại và Hội Thánh như Chúa Giêsu yêu

Sau Chúa Giêsu, không ai yêu nhân loại và Hội Thánh tha thiết và trọn hảo như Mẹ Maria vì Mẹ đã được Thiên Chúa đặt làm Mẹ mỗi người, Mẹ nhân loại, Mẹ Hội Thánh. Người ta thường nói: "Thiên Chúa đã mẫu hóa tình yêu của Người dành cho chúng ta nơi Mẹ Maria". Vì Trái Tim Mẹ luôn kết hợp mật thiết với Trái Tim Chúa Giêsu và cùng nhịp đập với Trái Tim Chúa, Mẹ thực sự yêu nhân loại và Hội Thánh như chính Chúa Giêsu yêu.

Trong tác phẩm Vinh Quang Ðức Mẹ Maria, Thánh Anphong Maria Liguori đã diễn tả tình yêu của Mẹ Maria dành cho mỗi người chúng ta như sau: "Nếu giữa các thần thánh chân phúc đã không có vị nào mến yêu Chúa như Mẹ Maria, thì chúng ta cũng không thể tìm đâu ra một người nào, sau Thiên Chúa, yêu thương chúng ta hơn Mẹ Maria chí ái được. Cứ đem dồn vào một trái tim độc nhất tình yêu của hết các người mẹ đối với con mình, của hết các đôi bạn tình loan phượng, của hết các thần thánh đối với những người sùng mộ các đấng, chúng ta cũng chưa có một ý niệm nào khả dĩ so được với tình yêu Mẹ Maria đối với chỉ một linh hồn".

Nhờ biệt kính Mẹ Maria, chúng ta sẽ được Mẹ dạy ta và giúp ta biết yêu nhân loại và Hội Thánh như Mẹ yêu , như Chúa Giêsu yêu. Ðể hoạt động truyền giáo có hiệu quả tốt đẹp, không những ta phải nồng nhiệt tôn sùng Mẹ Maria, ta còn phải nỗ lực rao giảng lòng sùng kính Mẹ Maria cho mọi người như phương thế và bí quyết tuyệt hảo để được cứu rỗi và nên thánh.

Lòng tôn sùng Ðức Mẹ đích thực bao giờ cũng dẫn đến lòng yêu mến và vâng phục Hội Thánh và Vị Ðại Diện Chúa Kitô là Ðức Thánh Cha. Vì Mẹ Maria chính là hình ảnh tuyệt hảo của Hội Thánh, và Hội Thánh là Hiền Thê và Nhiệm Thể Chúa Kitô. Sự sa sút trong đời sống và sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh ngày nay phần lớn là do sự bất phục giáo huấn Hội Thánh nơi nhiều tín hữu Công Giáo, nhất là nơi hàng giáo sĩ, những người đã từng thề hứa trung thành vâng phục Giáo Huấn Hội Thánh khi lãnh nhận tác vụ thánh. Thánh Anthony Maria Claret, một vị thánh nhiệt thành truyền giáo, tuyên bố: "Lý do duy nhất mà xã hội đang tiêu vong là vì nó từ chối lắng nghe lời Hội Thánh, lời sự sống, lời Thiên Chúa. Mọi kế đồ của ơn cứu chuộc sẽ vô ích nếu lời (Giáo Huấn) của Hội Thánh không được khôi phục hoàn toàn".

Trong tác phẩm thời danh Ðường Hy Vọng, Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tâm sự: "Có gì hạnh phúc bằng tin tưởng mình đang ở trong Hội Thánh, ở đó những khắc khoải của tinh thần được giải quyết và quả tim đầy tràn hy vọng" (# 281). Và ngài ân cần khuyên nhủ: "Yêu mến Hội Thánh, vâng lời Hội Thánh, trung thành với Hội Thánh, cầu nguyện cho Hội Thánh. Con hãy sẵn sàng hy sinh cho Hội Thánh và do Hội Thánh. Suốt đời con ghi lòng tạc dạ: luôn luôn kính trọng người của Hội Thánh, bí tích của Hội Thánh, chỉ thị của Hội Thánh, bí tích của Hội Thánh, phụng vụ của Hội Thánh; Chúa sẽ chúc lành cho con..." (# 253, 265, 266).

"Có cùng cảm nghĩ với Hội Thánh và trong Hội Thánh" phải luôn là luật sống căn bản cho mọi tín hữu Công Giáo chân chính.

4. Nhờ Mẹ Maria để nên thánh

Mỗi khi đọc Kinh Vinh Danh, chúng ta cùng Hội Thánh tuyên xưng: "Chỉ có Chúa là Ðấng Thánh". Không có sự thánh thiện ngoài Chúa Giêsu. Và không ai có Chúa Giêsu cách trọn vẹn và đầy tràn như Mẹ Maria. Vì vậy, Mẹ Maria được tôn phong: "Nữ Vương Các Thánh Nam và Các Thánh Nữ".

Muốn trở nên nhà truyền giáo đích thực, chúng ta phải thực sự khao khát nên thánh, nghĩa là khao khát yêu mến Chúa Giêsu và nên một với Người, noi gương Mẹ và nhờ sự trợ giúp của Mẹ. Người ta thường cho rằng mức độ thánh thiện của mỗi người tùy thuộc mức độ người ấy sùng kính Mẹ Maria. Vì vậy, chúng ta phải nỗ lực gia tăng lòng tôn sùng Mẹ và năng cầu nguyện với Mẹ lời nguyện sau của Thánh Anphong Maria Liguori: "Xin cho chúng con được yêu mến Chúa như Mẹ Maria đã yêu mến Chúa và yêu mến Mẹ như Chúa Giêsu đã yêu mến Mẹ." Ðể sống thánh, chúng ta phải noi gương Mẹ Maria "giữ kỹ mọi điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng" (Lc 2:19); nghĩa là năng suy nghĩ và sống theo mầu nhiệm Chúa Kitô và những thực tại đức tin ngay trong giây phút hiện tại. Thánh Anphong dạy mỗi người Công Giáo cần có hai vật quan trọng trong nhà để khỏi quên các chân lý đời đời: Chiếc Sọ Người và Tượng Chịu Nạn. Chiếc Sọ Người nhắc ta nhớ đến sự chết, sự phán xét, thiên đàng và hỏa ngục; và Tượng Chịu Nạn nhắc ta nhớ đến tình yêu nồng cháy của Chúa Giêsu dành cho mỗi người chúng ta. Theo thánh nhân, đây là hai chủ đề mà các nhà giảng thuyết phải thường xuyên nhắc đến.

Cùng một tinh thần đó, các thừa sai khi mới đến Việt Nam đã giảng đạo bằng bức họa Ngày Phán Xét trong đó Thiên Chúa là "Ðấng thưởng phạt vô cùng"! Thật đáng tiếc khi thấy ngày nay ít ai giảng về Tứ Chung, và nhiều nhà giảng thuyết đã làm tê liệt hoạt động truyền giáo của Hội Thánh qua lạc thuyết cứu độ phổ quát: "Mọi người đều sẽ được lên thiên đàng dù có sám hối hay không" hay "Ðạo nào cũng như nhau"!

Ðể hiểu đúng tinh thần tu đức và truyền giáo của Hội Thánh dưới ánh sáng Công Ðồng Vaticanô II, chúng ta nên chiêm ngắm gương Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII, Vị Giáo Hoàng đã khai mở Công Ðồng. Khẩu hiệu giám mục và giáo hoàng của ngài là: "Vâng lời và bình an". Ngài thường trao tặng những ai muốn nỗ lực sống thánh những lời sau của Thánh Bênađô, "Vị Tiến Sĩ Thánh Mẫu", mà ngài đã đọc được, ghi nhớ và suy niệm từ khi còn là một cậu bé:

"Bất cứ ai khao khát đời sống hạnh phúc thiên đàng hãy thường xuyên đọc khi còn ở dưới đất những lời cảnh giác này:

"Ba điều trong quá khứ: sự dữ đã làm, sự thiện đã bỏ qua, thời giờ đã phí phạm.

"Ba điều trong hiện tại: sự ngắn ngủi của cuộc đời, sự khó khăn để được cứu rỗi, ít người chọn đường hẹp để được cứu độ.

"Bốn điều trong tương lai: chết: không gì chắc chắn hơn; phán xét: không gì nghiêm nhặt hơn; hỏa ngục: không gì kinh hoàng hơn; thiên đàng: không gì hạnh phúc hơn."

Ngay Chương đầu trong Sách Gương Chúa Giêsu chúng ta đọc được lời khuyên quý giá này: "Phù hoa nối tiếp phù hoa, của đời hết hãy chỉ là phù hoa; trừ kính ái và phụng thờ một Chúa".

Chúng ta tạ ơn Chúa và Mẹ đã cho chúng ta được phúc tham dự Ngày Thánh Mẫu trong Năm Truyền Giáo kỷ niệm 470 năm Tin Mừng được mang đến cho quê hương Việt Nam chúng ta. Bao người tham dự Ngày Thánh Mẫu năm ngoái nay đã từ trần? Ngày Thánh Mẫu này biết đâu là Ngày Thánh Mẫu cuối cùng của ta? Vì vậy, chúng ta hãy tận dụng dịp hồng ân này để nỗ lực sống trọn niềm tin Công Giáo, niềm tin đã được trả giá bằng Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô, giá máu của Các Thánh Tông Ðồ và Các Thánh Tử Ðạo qua bao thế hệ, nhất là Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam. Và nhờ Mẹ, với Mẹ, trong Mẹ và vì Mẹ, chúng ta hãy sống theo linh đạo truyền giáo đã được Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II vạch ra, để trở thành những nhà truyền giáo đích thực của thế kỷ 21 này, những chứng nhân của vui mừng và hy vọng cho thế giới hôm nay.

LỜI NGUYỆN:

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đang tòng quân dưới lá cờ Ðức Bà Maria được lòng tin Chúa, lòng cậy Ðức Bà đầy đủ; như vậy, chắc chắn sẽ thắng thế gian. Xin ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, đức tin sống bởi đức mến, để chúng con có sức làm trọn mọi việc chỉ vì mến Chúa và hằng nhìn thấy cùng hầu hạ Chúa ngự trong mình anh chị em chúng con; đức tin vững vàng không lay chuyển tựa núi đá, để chúng con an tâm vững chí giữa những cơn đau khổ, những nỗi vất vả, những sự lừa dối ở đời; đức tin dũng cảm khiến chúng con đảm đương và tiến hành không nghi ngại những công cuộc lớn lao cho sáng danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn; đức tin làm cột lửa dẫn đưa chúng con hằng hợp nhất và thẳng tiến, để đốt lửa kính mến khắp nơi, để soi những người còn ngồi trong bóng tối sự chết, để đốt lòng những người nguội lạnh, để hoàn sinh những linh hồn chết chôn trong tội; đức tin hướng đạo dẫn đưa chúng con trên đường an bình, để sau cuộc đời chiến đấu này, chúng con khỏi phải khóc than một chiến sĩ nào đã hư mất, chúng con hết thảy được hội họp trên nước mến yêu, nước vinh hiển Chúa. Amen.

BÀI VIẾT TỔNG HỢP