25 tháng 07 năm 2020

TRUYỆN TÍCH MÂN CÔI.

KINH CẦU VỚI ĐỨC MẸ SẦU BI

+ Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen✝️
Lạy Mẹ Ðồng Trinh Sầu Bi, Nữ Vương các thánh tử đạo, Mẹ đã sầu bi đứng dưới chân thánh giá chứng kiến sự đau đớn trong giờ chết của Con Mẹ. Xin nhìn đến chúng con đang quỳ dưới chân Mẹ đây với lòng dịu hiền và thương xót của Mẹ.
Chúng con kính suy lòng sầu bi của Mẹ và chúng con đặt tất cả những ước nguyện, nỗi khổ đau của chúng con với lòng tin tưởng ẩn náu trong trái tim thương tích Mẹ.
Chúng con nài xin Mẹ thay chúng con mà dâng những ước nguyện và nỗi đau khổ lên Thiên Chúa Cha nhờ công nghiệp khổ nạn và sự chết của Chúa Giêsu, cùng với sự đau khổ của Mẹ dưới chân thánh giá, xin Chúa nhận lời cầu xin của chúng con.
Hỡi Mẹ nhân ái, chúng con biết cậy nhờ vào ai để dâng những ước nguyện và đau khổ của chúng con nếu không có Mẹ. Mẹ đã uống cùng chén thánh Con Mẹ nên Mẹ cảm thông được nỗi sầu khổ của chúng con.
Lạy Mẹ rất thánh, tâm hồn Mẹ đã bị đâm thủng bởi lưỡi gươm sầu bi khi diện kiến cuộc khổ nạn của Con chí thánh Mẹ nên chỉ có Mẹ mới hiểu và an ủi chúng con.
Chúng con xin dâng những người con của chúng con lên Mẹ. Những đứa con ngoan ngoãn xin Mẹ thương gìn giữ; những đứa con làm đau lòng cha mẹ xin Mẹ soi lối cho chúng trở về; những đứa con hoang đàng, tội lỗi xin Mẹ cho chúng được ăn năn thống hối. Xin cầu bầu cho chúng con và xin Thiên Chúa nhận lời chúng con khấn nguyện. Amen.!!!
+ Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen✝️

🏵️🌳🌹🏵️

️❤CHUỖI HẠT MÂN CÔI VỚI THIÊN THẦN GABIRIEL
KHI TRUYỀN TIN CHO ĐỨC MẸ❤️

Khi nói đến chuỗi hạt Mân Côi mà không nói đến Tổng Lãnh Thiến Gabiriel khi truyên tin cho Đức Mẹ là 1 sự thiếu xót . Vì văn bản quan trọng nhất tạo nên kinh kính Mừng và ngày nay là chuổi hạt Mân Côi là do những phát ngôn của Thiên sứ khi phụng mệnh Thiên Chúa xuống thế truyền tin cho Đức Mẹ thụ thai, sinh con để cứu chuộc nhân loại.
Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai là 1 sự kiện lớn lao vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, vì Chúa Cứu thế giáng sinh nhập thể làm người, cứu chuộc thiên hạ. Sự mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm cho Đức Mẹ có 1 danh hiệu huy hoàng tốt đẹp nhất, đó là vinh danh làm “Mẹ Đức Chúa Trời”. Tiếng Hy lạp gọi là Theotokos. Danh hiệu mà Giáo Hội Đông Phương thường ghi chép bằng chữ vàng, coi như 1 khẩu hiệu trên các ảnh tượng Đức Mẹ . Sở dĩ Đức Mẹ được đặt vào cùng 1 giớí tuyến với Thiên Chúa Ba Ngôi là vì Đức Mẹ đã sinh ra thể xác của Ngôi Hai Thiên Chúa. Và chính Ngôi Hai đã hạ mình làm người. Vì thế Đức Maria luôn luôn xứng đáng được tôn kính cao trọng nhất. Thánh Anselmo đã nói:” Con Đức Chúa Cha hay là con Đức Trinh Nữ Maria cũng là 1 người con” Và từ đó, Đức Mẹ là Nữ Vương của nhân loại. Nhân loại tất cả phải tôn kính Người.

Vây Thiên sứ Gabiriel truyền tin cho Đức Mẹ như thế nào? Theo Phúc Âm thánh Luca (1, 26-38): “ Thuở ấy Thiên sứ Gabiriel được Thiên Chúa sai đến với Trinh Nữ, tên là Maria, đã đính hôn với Juse thuộc nhà Đavit.
Vào nhà Trinh Nữ ở. Thiên sứ chào:” Kính mừng tôn nương đầy ơn phước, Chúa ở cùng tôn nương” Những lời chào đó làm cho Maria xao xuyến, và Người ngẫm nghĩ xem lời chào ấy có nghĩa gì ? Thiên sứ tiếp :” Maria đừng sợ, vì tôn nương đã được ân sủng nơi Thiên Chúa. Và này, nơi lòng dạ tôn nương sẽ chịu thai và sinh con trai. Tôn Nương sẽ đặt tên là Giêsu. Ngài sẽ được gọi là Đấng Tối Cao, Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngôi nhà Davit. Cha Ngài và Ngài sẽ hiển trị muôn đời trên nhà Jacob”. Bấy giờ Maria thưa với Thiên sứ:” Điều ấy làm sao được, vì tôi không nghĩ đến việc phu thê” . Thiên Sứ đáp:”Chúa Thánh Thần sẽ đến trên Tôn nương, và quyền năng Đấng Tối Cao rợp bóng trên tôn nương. Vì thế trẻ sắp sinh ra được gọi là thánh, là con Thiên Chúa. Kìa, bà Isave, chị họ tôn nương, bị tiếng là son sẻ đã cưu mang lúc tuổi già được 6 tháng rồi. Vì với Thiên Chúa, nào có gì mà không thể làm được”. Maria mới nói:” Này tôi là tôi tớ Chúa. Xin hãy thành sự thực ( Fiat ) như lòi Thiên sứ truyền”. Đoạn Thiên sứ cáo biệt Trinh Nữ. Đó là tất cả mầu nhiệm truyền tin.

Như vậy thì chuỗi hạt Mân Côi có liên quan đến Tổng Lãnh Thiên Thần Gabiriel như thế nào? Ở đây chúng ta cần phải khảo sát : Khi Thiên Sứ đến chào mừng Đức Maria đang cầu nguyện trong 1 căn nhà khó nghèo (theo mạc khải của thánh nữ Isave, nữ tu dòng Benedicto) ước ao được thấy Chúa Cứu thế sinh xuống gian trần, thì Thiên Sứ Gabiriel hiện đến và chào kính Trinh Nữ Maria bằng những lời chào ca tụng trịnh trọng, làm cho Trinh Nữ Maria lo sợ bối rối, không biết lời chào ấy có nghĩa gì. Mẹ càng thấy thiên thần ca ngợi mình, Mẹ càng tự hạ, càng chìm sâu vào cảm quan hư vô của mình .

Theo thánh nữ Brigitta : Lúc Mẹ trở nên Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã từ khước lời ca tụng ấy,và chỉ ước ao đươc Thiên Chúa ban cho đầy ơn sủng trước nhan thánh Chúa. Chăm chú đọc Thánh Kinh, Mẹ cũng biết, theo tiên tri Daniel, thì có 1 trinh nữ sẽ làm mẹ Chúa Cứu Thế , và Mẹ tự nghĩ rằng: Trinh nữ đó có lẽ sẽ là mình, qua lời chúc tụng qúa cao sang của Thiên Sứ , cho nên Mẹ càng sợ hãi, vì thấy mình thật không xứng đáng được diễm phúc đó. Thiên Sứ Gabiriel liền tiếp lời mà rằng: “ Hỡi Maria, Bà đừng sợ, Trinh Nữ đã được nghĩa cùng Chúa. Xin đừng băn khoăn và ngạc nhiên về lời chúc tụng đó. Dù Trinh Nữ có nhìn nhận là bé bỏng, nhưng Thiên Chúa đã tôn vinh những người hèn mọn, đã tác thành cho Trinh Nữ xứng đáng được ân sủng, mà loài người đã làm mất. Chúa đã phòng ngừa Trinh Nũ khỏi vướng lây tì ố, từng bôi xấu toàn thể miêu duệ Adong.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã ban cho Trinh Nữ ân sủng siêu việt trên hết mọi vị thánh. Cũng chính vì thế, mà hôm nay Thiên Chúa lại tôn nhiệm Trinh Nữ lên làm Mẹ Người…..
Theo thánh Thomas Villanova thì khi nói: Chúa Giêsu sinh ra bởi Mẹ Maria , thì đã nói lên tất cả vinh quang tuyệt vời của Mẹ Maria rồi. Bạn cứ biết rằng: Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa là đủ tất cả rồi. Không còn lời ca tụng nào cao sang hơn nữa, không 1 bài viết nào, 1 cuốn sách nào ngợi khen Đức Mẹ hơn nữa. Vậy khi ta lần chuỗi Mân Côi là chúng ta liên tục đọc đi đọc lại lời chào kính Đức Trinh Nữ Maria: “ Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà “ Đó là câu mở đầu cho kinh Kính Mừng.

Nếu không có lời chào của Thiên Sứ Gabiriel, thì ngày nay chúng ta cũng không có kinh Kính Mừng, và cũng không có chuỗi hạt Mân Côi như ngày nay. Vậy mọi người chúng ta phải hết sức tôn trọng kinh Kính Mừng, vì đó là lời chào Thiên sứ của Thiên Chúa. Và cũng là lời chào mà Đức Mẹ hằng yêu thích nhất.

⬇️⬇️⬇️

Lời bàn : Hôm nay chúng ta bàn đến kinh Kính Mừng, hay là lời chào của Thiên Sứ Gabiriel. Kinh Kính Mừng là 1 kinh rất trọng mà Đức Mẹ rất lấy làm vui, khi các con cái Mẹ hằng ngày dâng lên cho Mẹ những chuỗi hạt Mân Côi. Có bao nhiêu chuỗi hạt là có bấy nhiêu lời chào kính Đức Mẹ. Khi ta lần 1 chuỗi 50, thì chúng ta chào mừng Mẹ 50 lần. Nếu chúng ta lần 2 chuỗi 50, tức là chúng ta chào mừng Đức Mẹ 100 lần. Đức Mẹ hài lòng biết bao. Vì đó là lời chào Thiên Sứ đại diện cho Thiên Chúa, cho nên lời chào ấy cao trọng biết chừng nào. Vậy ta đừng bao giờ bỏ lần chuỗi Mân Côi cả. Dù bận công việc mấy, cũng cố gắng đọc 50 , hay 100. Đức Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta, và phù hộ chúng ta, cả những lúc đau ốm bệnh hoạn. Như vậy, thì ngoài kinh Lạy Cha là kinh mà chính ĐCJ đã lập ra, thì không còn kinh nào cao trọng cho bằng kinh Kính Mừng. Lần chuỗi Mân Côi là phải liên tục đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng. Tóm lại Chuỗi hạt Mân Côi, suy ra cao trọng và lợi ích biết chừng nào !

Tác giả: Thomas Trần Khắc Khoan

🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🌳🌹 🏵️

PHÉP LẠ ĐỨC MẸ NHỜ ĐỌC KINH KÍNH MỪNG ĐƯỢC MẸ CỨU THOÁT CHẾT

Có một nhà tu hành, trong cơn giận dữ đã giết chết bề trên của mình. Sau án mạng, anh bỏ trốn và đến thành Barbary, ở đó anh bỏ đạo, lấy vợ và sống một cuộc đời tội lỗi. Anh chẳng làm một điều lành gì, ngoài đọc một kinh Kính Lạy Nữ Vương mỗi ngày.

Một hôm, khi đang đọc Kinh này ở một nơi thanh vắng thì Đức Mẹ hiện ra khuyên anh trở lại và hứa là sẽ cứu giúp anh. Lúc về nhà, người vợ thấy anh buồn rầu qúa đỗi thì hỏi cớ sự. Anh tỏ bầy cùng người bạn trăm năm về tình trạng tội lỗi của mình và về việc được trông thấy Đức Mẹ. Người vợ thông cảm, cho anh tiền về quê, và còn khuyên anh đem theo một người con. Anh trở lại tu viện cùng với đứa con. Các cha trong Dòng giơ tay đón nhận người con tội lỗi trở về. Kẻ thống hối sau này đã sống và chết trong thanh danh của một vị thánh.

Thánh Alphonsô de Liguori

🏵️🌳🌹🏵️

LÒNG TIN TƯỞNG NƠI THÁNH THIÊN THẦN BẢN MỆNH

... Câu chuyện xảy ra vào đêm khuya năm 1856, nơi làng quê nước Đức.
Đám cháy bốc lửa trong hai căn nhà. Lập tức chuông nhà thờ đổ hồi báo tin dữ và thúc giục mọi người chạy đến cứu nguy. Khi dân làng đến nơi thì lửa đã lên tới tận mái nhà. Không ai dám đến gần. Phải khó nhọc lắm những người ở trong hai căn nhà đó mới thoát được ra ngoài.
Bỗng chốc, cánh cửa sổ nơi gần một mái nhà mở tung. Hai bé gái xuất hiện. Một lên 8 và một lên 12. Lửa cháy gần đến độ tóc của hai cô bé bị cháy sém. Người ta nghe rõ tiếng cô bé chị nói với với cô bé em:
- Mình hãy nhảy xuống đất. Thiên Thần Bản Mệnh sẽ giúp chúng ta. Chị nhảy xuống trước. Nếu mọi sự tốt đẹp thì em hãy nhảy theo chị.
Nói xong, cô bé chị vừa lao mình xuống đất vừa lớn tiếng cầu khẩn:
- Lạy Thánh Thiên Thần Bản Mệnh, xin giúp con!
Cô bé nhảy xuống đất an toàn, như thể có người nào đó bồng cô bé và đặt xuống đất. Tức khắc, cô bé chị ngước nhìn lên cô bé em và nói lớn tiếng:
- Hãy kêu cầu Thánh Thiên Thần Bản Mệnh của em rồi nhảy xuống đất. Chị không bị đau chút nào hết!
Cô bé em vâng lời. Bé cầu khẩn cùng Thiên Thần Bản Mệnh rồi lao mình xuống đất. Giống như bé chị, bé em rơi xuống an toàn, không hề hấn gì.
Hai chị em mừng rỡ ôm nhau rồi cùng quỳ xuống, chắp tay cám ơn hai Thiên Thần Bản Mệnh của hai em.

Soeur Jean Berchmans Minh Nguyệt

🏵️ MỤC CHUYỆN TÍCH MÂN CÔI ==> 🏵️