ngày 08 10 2016-admin

CHÂN THÀNH CẢM TẠ và TRI ÂN - 2016

CHÂN THÀNH TRI ÂN CẢM TẠ VÀ QUÝ CHA ĐÃ DÂNG THÁNH LỄ
CÙNG QUÝ TU SĨ NAM NỮ, CHỦ TỊCH THMC VÀ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG, CHỦ TỊCH CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM, TẠI GIÁO XỨ THÁNH MARIA GORRETI, CÁC HỘI ĐOÀN, ĐOÀN THỂ, CÁC BAN...., CA ĐOÀN NỮ VƯƠNG MÂN CÔI VÀ HỘI VIÊN MÂN CÔI CÙNG GIÁO DÂN CÁC GX BẠN.

QUÝ SƠ VÌ BẬN RỘN VỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ VIỆT NGỮ NÊN ĐÃ KHÔNG ĐẾN THAM DỰ ĐƯỢC, NHƯNG HMC CHÚNG CON TIN TƯỞNG RẰNG QUÝ SƠ CŨNG CÙNG HIỆP Ý CẦU NGUYỆN VÀ THÔNG CÔNG TRONG GIỜ PHÚT LINH THIÊNG VÀ TRỌNG ĐẠI NÀY.

QUÝ ÂN NHÂN ĐÃ CẦU NGUYỆN VÀ ĐÓNG GÓP CÔNG SỨC,TÀI NĂNG ĐỂ ĐẠI LỄ TẠ ƠN KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI ĐƯỢC HOÀN THÀNH TỐT ĐẸP. ĐẶC BIỆT LÀ HỘI VIÊN THAM DỰ THẬT SỐT SẮNG CÙNG VỚI 51 TÂN HIỆP SĨ MÂN CÔI HUYỀN NHIỆM ĐẾN TỪ CÁC NƠI VỀ THAM DỰ NGÀY ĐẠI HỘI.

NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA CHÚC PHÚC LÀNH CHO TẤT CẢ CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA KHẮP NƠI

hmc: HS Maria Phạm Nhưhà : (408) 206-4824

BÀI VIẾT TỔNG HỢP