ngày 15 tháng 7 năm 2017

Bộ Phụng tự gửi Thư luân lưu cho các Giám Mục
về bánh và rượu dùng trong Thánh Lễ

WHĐ – Ngày thứ Bảy 08-07-2017 Toà Thánh đã công bố Thư luân lưu của Bộ Phụng tự Thánh và Kỷ luật các Bí tích gửi các giám mục – do Đức hồng y Bộ trưởng Robert Sarah và Đức Tổng giám mục Thư ký Arthur Roche ký ngày 15-06 – nhắc lại các quy luật hiện hành về việc chọn bánh và rượu để cử hành Thánh lễ, đồng thời cảnh báo việc bán các sản phẩm bánh rượu không hợp lệ trên mạng internet.

Bộ Phụng tự gửi Thư luân lưu cho các giám mục về bánh và rượu dùng trong Thánh lễ

Quả vậy, theo truyền thống, các giáo xứ thường mua bánh và rượu tại các dòng tu. Nhưng, như Bộ Phụng tự nhận thấy “ngày nay người ta cũng thấy các sản phẩm này được bán ở siêu thị, trong các cửa hàng và trên mạng internet”. Trong thực tế, nhiều giáo phận mua ở thị trường này chứ không mua tại nơi sản xuất của địa phương.

Nhưng khó khăn trong trường hợp này là làm sao bảo đảm đáp ứng đầy đủ các điều kiện phù hợp với các tiêu chuẩn đã nêu ra; vì thế Bộ Phụng tự đòi hỏi các giám mục phải đảm đương trách vụ này. Bằng cách nào đó phải có thể cung cấp được nguồn gốc các sản phẩm được sử dụng bằng cách “thiết lập một cơ quan giám sát tại mỗi quốc gia”.

Bộ nhắc lại rằng, theo quy định, bánh phải được “làm từ lúa mì nguyên chất và mới làm để tránh nguy cơ hư hoại”. Chẳng hạn, không được “thêm các chất khác trong quy trình sản xuất bánh dùng trong Thánh lễ, như trái cây, đường hoặc mật ong”, đó là “một sự lạm dụng nghiêm trọng”.

Rượu phải làm từ nho mà thôi. Đối với những người không có khả năng hấp thu bánh và uống rượu lên men, các giám mục có thể cho phép dùng nước nho ép hoặc bánh có hàm lượng gluten thấp, nhưng không được loại bỏ hoàn toàn gluten, vì như thế sẽ làm sai lạc bản chất của bánh.

Ngoài ra, Bộ Phụng tự cũng “quyết định rằng chất liệu bánh rượu dùng trong Thánh lễ sản xuất từ nguyên liệu biến đổi gen có thể được coi là hợp lệ”.

Cuối cùng, và hẳn là điều cốt yếu: việc sản xuất bánh rượu phải là công việc của những người “không chỉ trổi vượt về tính liêm chính, mà còn có kỹ năng trong lĩnh vực này, và sử dụng các dụng cụ thích hợp”.

(La Croix) Minh ĐứcSmiley faceVATICĂNG: Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích xin các Giám Mục toàn thế giới kiểm thực phẩm chất của bánh rượu dùng để dâng Thánh Lễ.

Bộ phụng tự yêu cầu kiểm thực phầm chất bánh rượu dùng trong thánh lễ

Thông cáo do Bộ phổ biến ngày mùng 9 tháng 7 vừa qua mang chữ ký của ĐHY Tổng trưởng Robert Sarah và ĐTGM Thư ký Arthur Roche, trong đó Bộ yêu cầu các GM nhắc nhớ trách nhiệm của các linh mục, đặc biệt là các cha sở và giám đốc các đền thánh, trong việc kiểm thực phẩm chất bánh rượu cho phù hợp với Giáo Luật. Lý do vì có nhiều loại bánh rượu được bán cả trong các siêu thị, hay hàng quán, hoặc trên mạng Internet.

Bánh phải là bánh không men, làm bằng lúa mì tinh tuyền, còn mới để không có nguy cơ bị hư hại. Bánh làm bằng loại ngũ cốc khác với lúa mì, hay trộn lẫn với chất liệu khác lúa mì, không được coi là lúa mì thì không có giá trị cho việc cử hành Thánh Thể. Việc dùng bánh trộn lẫn với các chất liệu khác như trái cây, đường và mật là một lạm dụng nghiêm trọng. Các bánh lễ phải được làm do những người liêm chính và chuyên môn trong việc cung cấp bánh lễ.

Rượu dùng dâng Thánh Lễ phải là rượu tự nhiên làm bằng trái nho, tinh tuyền không bị pha chế hay trộn lẫn với các chất khác. Cần giữ gìn nó trong tình trạng hoàn hảo để rượu không trở thành giấm. Tuyệt đối không được dùng rượu không có sự tinh tuyền và phát xuất chắc chắn. Vì Giáo Hội đòi buộc sự chắc chắn liên quan tới các điều kiện cần thiết đối với giá trị của các bí tích. Không thể chấp nhận các loại rượu khác thuộc bất cứ loại nào không có giá trị cho việc cử hành.

** Bộ Phụng tự cũng nhắc lại Thư luân lưu Bộ Giáo Lý Đức Tin gửi cho các vị chủ tịch HĐGM liên quan tới việc dùng bánh với ít chất glutine và nước nho như chất liệu cử hành bí tích Thánh Thể, công bố ngày 24 tháng 7 năm 2003 về các điều luật riêng cho những người vì các lý do nghiêm trọng khác nhau không thể ăn bánh thường hay uống rượu lên men bình thường. Theo đó các bánh thánh hoàn toàn không có chất glutine là chất liệu không có giá trị để cử hành bí tích Thánh Thể. Là chất liệu có giá trị các bánh có chứa một lượng glutine đủ cho việc làm bánh, không thêm các chất lạ khác và không dùng các phương thức làm sai lạc bản chất của bánh (A. 1-2). Nước nho tươi được giữ không cho lên men qua các tiến trình không làm hư bản chất của nó, thí dụ như biến thành đá, là chất liệu có giá trị cho việc cử hành Thánh Thể (A.3). Các Giám Mục có quyền cho phép dùng bánh có ít chất glutine hay nước nho như là chất liệu của bí tích Thánh Thể đối với một tín hữu hay một linh mục. Phép này có thể được ban thường xuyên khi tình trạng lý do của việc cho phép vẫn kéo dài (C.1).

Ngoài ra Bộ Phung Tự và Kỷ Luật Bí Tích cũng quyết định rằng chất liệu thánh thể được làm với các cơ cấu bị biến đổi di truyền có thể được coi là chất liệu có giá trị. Những ai làm bánh và sản xuất ruợu cho việc cử hành Thánh Thể phải ý thức rằng công việc của họ hướng tới Hy Tế Thánh Thể và điều này đòi hỏi sự liêm chính, tinh thần trách nhiệm và chuyên môn. Sau cùng liên quan tới việc tuân giữ các điều luật tổng quát các Giám Mục có thể đồng ý với nhau trên bình diện HĐGM, bằng cách đưa ra các chỉ dẫn cụ thể. Do sự phức tạp của các tình hình và trạng huống, cũng như sự tôn trọng giảm sút trong lãnh vực thánh thiêng, trong cụ thể giáo quyền cần chỉ định người bảo đảm cho tính chất tinh tuyền của chất liệu dùng cho việc cử hành bí tích Thánh Thể từ phiá các nhà sản xuất cũng như từ phía người phân phối và bán các chất liệu ấy một cách thích hợp. Chẳng hạn Bộ đề nghị HĐGM giao phó nhiệm vụ này cho một hay nhiều dòng tu hoặc một tổ chức có thể chu toàn các kiểm thực cần thiết liên quan tới việc sản xuất, giữ gìn và bán bánh lễ rượu lễ trong một quốc gia hay trong các quốc gia khác xuất cảng chúng. Bộ cũng yêu cầu bánh và rượu dùng cho việc cử hành Thánh Thể được đối xử thích hợp tại những nơi bán (REI 9-7-2017)

(Linh Tiến Khải, RadioVaticana 10.07.2017)Smiley faceRượu và bánh lễ phải được làm theo đúng quy trình

Rượu và bánh lễ phải được làm theo đúng quy trình

Ngày thứ bảy 8 tháng 7, Vatican nhắc lại các quy tắc hiện hành để chọn rượu và bánh lễ, cẩn thận với các sản phẩm bán trên Internet không phù hợp với quy tắc.
la-croix.com, Isabelle de Gaulmyn, 2017-07-08 Các tai hại về việc toàn cầu hóa rượu và bánh lễ! Ngày thứ bảy 8 tháng 7, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã gởi thư cho các giám mục nhắc lại các quy tắc hiện hành trong việc chọn rượu và bánh lễ.

Theo truyền thống, các giáo xứ mua rượu và bánh lễ ở các Dòng nữ. Nhưng theo bộ Phụng tự, ngày nay người ta thấy bán các sản phẩm này ở siêu thị, ở các cửa hàng và trên Internet. Trên thực tế, nhiều giáo phận mua ở thị trường này và không dùng sản phẩm địa phương. Như trường hợp ở Pháp, hơn một nửa thị trường do các tu viện địa phương sản xuất, sự canh tranh với bánh lễ sản xuất ở Ba Lan thật đáng ngại.

Không có gluten, nhưng các sản phẩm OGM (sản phẩm bị biến đổi gène)

Nhưng khó khăn trong trường hợp này là phải bảo đảm xem các sản phẩm này có tôn trọng các tiêu chuẩn đã được quy định không, và Bộ xin các giám mục lo việc này. Làm thế nào để có thể cung cấp được quy trình về các sản phẩm được dùng, “thiết lập được một quyền uy kiểm soát cho mỗi nước”. Bộ nhắc lại, theo quy tắc, bánh phải được làm bằng bột mì nguyên chất và vừa được làm gần đây để không bị hư. Không có chuyện thêm vào các gia vị như đường, mật, trái cây, đó là một sự lạm dụng lớn”.

Rượu phải làm duy nhất với nho. Với những người không tiêu hóa được bánh hay rượu lên men, các giám mục có thể cho phép dùng nước nho ép hay bánh lễ có ít gluten, nhưng không phải 100% không gluten, vì như thế có thể làm biến chất cách làm bánh.

Ngược lại, Vatican “quyết định có thể làm bánh lễ với các sản phẩm OGM, các sản phẩm này được xem là nguyên liệu hợp lệ”.

Và cuối cùng, việc làm rượu và bánh phải giao cho những người “không những là những người liêm khiết nhưng còn là những người rành nghề và phải dùng các dụng cụ thích ứng”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn tin: Phanxic

BÀI VIẾT TỔNG HỢP