4.30.2020

Ai thành khẩn đọc kinh Mân Côi sẽ chiến thắng địch thù
và sẽ chiếm lại được những gì đã thất trận.

Alphongsô VIII, vua nước Aragon và Castillô, đã sống một đời sống buông tuồng, do đó, đã bị Thiên Chúa dùng cách này cách nọ trừng phạt, mà một trong những cách ấy là vua bị bại trận và phải đến ẩn trốn ở một thành phố thuộc một trong những nước đồng minh của vua.

Xẩy ra là thánh Đaminh bấy giờ đang ở thành ấy vào ngày Giáng Sinh, rao giảng kinh Mân Côi như ngài vẫn thường làm, minh tỏ về các ơn ích mà kinh Mân Côi ban cho chúng ta. Một trong những điều ngài đề cập đến là ai thành khẩn đọc kinh Mân Côi sẽ chiến thắng địch thù và sẽ chiếm lại được những gì đã thất trận.

Vua chăm chú nghe và sai người đến với thánh Đaminh hỏi những điều ngài giảng có đúng thật như vậy không. Thánh Đaminh bảo đảm với vua là không còn gì chân thật hơn như vậy, nếu vua muốn biết thật hư ra sao, vua hãy thực hành việc tôn sùng này và gia nhập Hiệp Hội Mân Côi. Vua liền dứt khoát đọc kinh Mân Côi mỗi ngày suốt cả một năm trời. Ngay Giáng sinh năm kế tiếp, Đức Mẹ đã hiện ra với vua, lúc vua vừa chấm dứt kinh Mân Côi cuối cùng mà nói:

“Hỡi Anphongsô, con đã phụng sự Mẹ cả một năm vừa qua bằng cách sốt sắng đọc kinh Mân Côi hằng ngày, vậy Mẹ đến để thưởng cho con đây: Mẹ đã xin được Con Mẹ tha thứ tội lỗi cho con. Mẹ ban cho con xâu chuỗi Mân Côi này; con hãy đeo nó, Mẹ hứa với con là không một kẻ thù nào có thể hãm hại được con nữa.”Sau khi Đức Mẹ biến đi, vua mừng rỡ khôn tả và hết sức phấn khởi. Vua liền đi tìm hoàng hậu để tỏ cho bà biết về các đặc ân cũng như lời hứa của Đức Mẹ. Vua cầm cỗ tràng hạt đưa lên trước mắt hoàng hậu (đã bị mù) và tức thì mắt hoàng hậu lại được nhìn thấy như thường.

Sau đó ít lâu, vua triệu tập binh lính, với sự liên kết của các đồng minh, đã tấn công địch quân một cách ác liệt. Vua bắt họ phải trả lại phần đất mà họ đã chiếm cứ, phải sửa lại những gì xúc phạm đến vua, và hoàn toàn triệt hạ họ. Thật ra, vua được may mắn đến nỗi binh lính tha hồ đánh đuổi từ mọi phía theo chiến thuật của vua, như thể hễ vua ra trận là phần thắng bao giờ cũng về tay vua.

Điều này không có gì là lạ bởi vì vua không bao giờ xuất trận mà không qùi gối sốt sắng đọc kinh Mân Côi. Vua cũng chủ trương cho tất cả mọi phần tử trong triều thần của vua gia nhập Hiệp Hội Rất Thánh Mân Côi, và cũng muốn thấy rằng các quan chức và tôi tớ của mình mộ mến Hiệp Hội.

ღ TÌNH CHÚA CAO VỜI ღ

BÀI VIẾT TỔNG HỢP