9/10/2017

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (06/10/2013)

(Lc 1,26-38)


Chủ tế: (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Maria với sứ mạng đặc biệt trong chương trình cứu chuộc loài người. Trong ngày mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta cùng chung lời ngợi khen Thiên Chúa và hiệp với Mẹ tha thiết khẩn cầu:

1/ “Các tông đồ luôn đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện với Đức Mẹ Maria”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn luôn liên kết với nhau trong một Giáo Hội duy nhất, biết lấy Đức Mẹ Maria làm gương mẫu cho việc đào tạo đức tin và củng cố đời sống đạo đức.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!
Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Như khi xưa Mẹ đã thưa lên tiếng “xin vâng” với chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha cho mọi Kitô hữu biết trung tín, luôn tìm kiếm và sẵn sàng thưa lời “xin vâng” trước thánh ý của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!
Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi là phương thế đơn sơ nhưng lại rất hiệu nghiệm. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các gia đình trong Giáo Xứ biết cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, để được nâng đỡ trong đời sống đức tin, can đảm vượt qua mọi thử thách và trung kiên theo Chúa đến cùng.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!
Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, xin Cha thương đặc biệt tới đồng bào miền Trung vừa trải qua cơn bão số 10, nhất là những người đang phải chịu nhiều đau khổ về tinh thần cũng như vật chất được mau chóng ổn định cuộc sống.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!
Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

Chủ tế:

(Tùy nghi) Lạy Cha, Cha đã muốn Con Một Cha mặc lấy xác phàm trong cung lòng Trinh Nữ Maria. Xin nhận lời chúng con cẩu nguyện và giúp chúng con biết noi gương Mẹ, luôn trung thành gắn bó với Đức Kitô, Con Cha. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

******************************************************

LỄ ĐỨC MẸ MÔI KHÔI - 07/10/2012

LỜI CẦU NGUYỆN

Kêu mời: Anh chị em thân mến,

Mừng lễ Đức Mẹ Môi Khôi, Thiên thần chào Đức Maria là "Đấng đầy ơn phước vì Thiên Chúa ở cùng Bà", chúng ta tôn vinh Đức Mẹ tuyệt mỹ, Mẹ tuyệt đẹp, Mẹ đầy ơn phước cho chúng ta, và Mẹ chiến thắng thần dữ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

1. "Giáo Hội sơ khởi siêng năng cầu nguyện cùng với Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu". Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, biết siêng năng cầu nguyện với Mẹ Maria, bằng việc sống các nhân đức của Mẹ, và bằng việc lần chuỗi Môi Khôi.

2. Thiên thần chào Đức Maria: "Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu biết kính yêu Mẹ, luyện tập sống các nhân đức của Mẹ, nhất là luôn thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự.

3. Thiên thần nói: "Xin Bà Maria đừng sợ, vì Bà đẹp lòng Thiên Chúa". Chúng ta cầu nguyện cho hết mọi người thuộc mọi dân tộc, nhờ kính mến và vâng lời Mẹ Maria, noi theo gương nhơn đức của Mẹ, mà luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa.

4. Thiên thần nói: "Đối với Thiên Chúa, thì không có gì là không thể làm được". Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong họ đạo chúng ta, hết lòng yêu mến Đức Mẹ, siêng năng lần chuỗi Môi Khôi, mà vững lòng tin cậy nơi quyền năng của Thiên Chúa.

Kết thúc:

Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Maria làm Mẹ của Con Chúa, thì chắc hẳn Người tuyệt mỹ, đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng con siêng năng lần chuỗi Môi Khôi, để vừa bắt chước các nhân đức của Mẹ, vừa suy gẫm cuộc đời của Chúa Kitô, Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

******************************************************

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI – C - DucMeMoiCoi (1)

Bài đọc 1. Cv 1,12-14 : Đoạn sách Công vụ mà chúng ta sắp nghe sau đây cho thấy sau khi Đức Giêsu về trời, các tông đồ trở lại Giêrusalem. Cùng với Đức Maria, các ông đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện.

Bài đọc 2. Gl 4,4-7 : Trong đoạn thư gửi các tín hữu Galát, thánh Phaolô đã xác quyết rằng nhờ Đức Giêsu mà chúng ta được ơn làm nghĩa tử của Thiên Chúa/ và được phép gọi Ngài bằng tiếng thân thương : Abba, Cha ơi!

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Anh chị em thân mến, lần chuỗi Mân Côi giúp chúng ta suy niệm về tình yêu Thiên Chúa và các Mầu nhiệm Cứu Độ của Người. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta tri ân Thiên Chúa và dâng lên Người lời thiết tha khẩn nguyện :

Hiệp Nhất và Yêu Thương/ là vấn đề mà Giáo Hội luôn quan tâm củng cố. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mọi thành phần trong Hội Thánh/ luôn xác tín vào tình Chúa yêu thương nhân loại,/ và nỗ lực loan báo Tin Vui này bằng cách giúp đỡ nhau thăng tiến trong tình Chúa và tình người.

Đức Maria ghi tạc và suy niệm trong lòng mọi lời Chúa Giêsu nói cũng như mọi việc Chúa làm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho những ai đang gặp thử thách gian truân biết noi gương Mẹ Maria/ lắng nghe Lời Chúa chỉ dạy,/ để Lời Chúa soi sáng cho mình/ nhờ đó mà vững lòng tín thác vào Người.

Chuỗi Mân Côi được xem là cuốn Tin Mừng rút gọn. Chúng ta cùng cầu xin chúa ban cho mọi Kitô hữu trẻ biết quý chuộng phương cách cầu nguyện này,/ và cho dù cuộc sống có nhiều bận rộn,/ họ vẫn dành thời gian cho việc đọc kinh Mân Côi,/ nhờ đó,/ họ được ơn an bình do kinh Mân Côi đem lại.

Chuỗi Mân Côi là sợi dây ràng buộc người Kitô hữu với Mẹ Maria. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết yêu kính/ và cầu nguyện với Mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi hằng ngày./ Nhờ đó, chúng ta luôn có Mẹ ở bên,/ được Mẹ chở che trong mọi cảnh huống cuộc đời,/ nhất là những khi nguy nan,/ chán nản,/ tuyệt vọng.

Chủ tế : Lạy Cha, khi chúng con đọc kinh Mân Côi, chúng con cùng với Mẹ Maria tuyên xưng niềm tin vào Cha là Đấng yêu thương ban ơn cứu độ cho chúng con cùng muôn vật muôn loài. Xin cho chúng con biết yêu mến việc lần chuỗi Mân Côi, để chúng con được hạnh phúc thuộc trọn về Cha mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Học viện MTG Thủ Đức

******************************************************

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (02.10.2016)

Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa nhân từ đã ban cho Đức Maria tràn đầy ân phúc nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ. Chúng ta cùng Mẹ chúc tụng Thiên Chúa và dâng lời nguyện xin:

1, “Đức Maria là đấng phù hộ các tín hữu”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết siêng năng cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, để nhờ lời Mẹ chuyển cầu, thế giới được bình an và nhiều người được cứu độ.

2, “Thiên Chúa đã sai Con Ngài sinh hạ bởi người phụ nữ”. Xin cho phẩm giá và vai trò của người nữ/ được nhìn nhận và tôn trọng trong tất cả các nền văn hoá trên thế giới.

3, “Cầu cho chúng con là kẻ có tội”. Xin cho những anh chị em đang lung lạc đức tin, nhờ lời cầu bầu của Mẹ, tìm lại được niềm tin tinh tuyền và vững bước theo Chúa đến cùng.

4, Mọi người kiên trì cầu nguyện cùng với Đức Maria. Xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta biết siêng năng thực hiện kinh nguyện gia đình, học cầu nguyện cùng với Mẹ Maria, để được Mẹ dẫn vào tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa.

Chủ Tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, chúng con chúc tụng Chúa đã ban cho Đức Maria những vinh dự lớn lao. Xin cho chúng con biết siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để được Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu, là nguồn mọi phúc lành. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Nguồn tin: giaophanxuanloc.net

BÀI VIẾT TỔNG HỢP