16 tháng 07 năm 2020

Loan Truyền Lòng Thương Xót

Ý NGHĨA KINH "GIÊSU - MARIA - GIUSE, CON MẾN YÊU
XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN ”

Tầm quan trọng của câu kinh vắn tắt nhưng rất hiệu lực này được chính Chúa Giêsu bảo đảm trong những lần Ngài tâm sự với Chị Consolata Bêtrone, một nữ tu ở Tertona Ý, liên tiếp trong những năm 1934-1946. Xin đọc lại đôi lời trích dẫn.

Lần đầu tiên, Chúa Giêsu căn dặn chị Consolata.
"Cha chỉ xin con một kinh Mến Yêu liên lỉ: "GIÊSU - MARIA - GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn."
"Hỡi Consolata, con hãy yêu mến Cha! Con sẽ làm Cha sung sướng, khi con đọc kinh ấy. Con hãy nhớ rằng chỉ đọc một kinh nầy đủ định đoạt phần rỗi muôn đời của một linh hồn. Bởi vậy con phải tập biết ân hận mỗi khi con bỏ đi một lần không đọc "GIÊSU - MARIA - GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn."

Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại nhiều lần lời hứa đầy an ủi này là: "Hỡi con đừng để thời giờ trôi qua vô ích, bởi lẽ mỗi một kinh MẾN YÊU làmột linh hồn đấy, con ạ..."
Ngày 10-10-1935. Rất Thánh Trinh Nữ cho chị biết về giá trị của Kinh nầy: "Chỉ trên Thiên đàng, con mới thấy giá trị phong phú của nó đối với các linh hồn."
Chúa Giêsu hết lòng mong muốn lời kinh vắn tắt này được dâng lên không ngừng, hàng chục hàng trăm lần mỗi ngày, Ngài tỏ ý muốn ấy cánh rõ ròng ngày 15-10-1934: "Hỡi Consolata, Cha có quyền trên con, nên Cha muốn con đọc không ngừng: "GIÊSU - MARIA -GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn."Nó phải là lời kinh mỗi sáng và cũng là câu kinh cuối cùng của mỗi đêm. Cha muốn như vậy .
Trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha, 6-9-1936 Ngài đã nhắc lại lời hứa với Chị là: "Quả đúng tất cả mọi giải quyết đều được gồm tóm trong kinh MẾN YÊU này. Nhờ nó Cha sẽ trao cho con chiến thắng ớ Tây Ban Nha để thế giới biết Cha yêu thích kinh MẾN YÊU liên lỉ ngần nào."

Kinh MẾN YÊU này cũng có giá trị đền tội (8-10-1935): "Cha chẳng muốn con ngâm nga nhiều kinh, bởi lẽ tác dụng TÌNH YÊU thì phong phú hơn. Chỉ một: "GIÊSU - MARIA - GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn,"đủ đền bù ngàn lời lộng ngôn. Một lần khác ngài tỏ rõ sở thích của mình: "Hỡi Consolata, con đem đặt trên giá cân; một bên tất cả những việc làm đạo đức trong suốt ngày và bên kia một ngày trôi qua với duy một kinh "MẾN YÊU" nhưng liên tục, Cha sẽ chuộng giá cân sau hơn tất cả mọi lễ dâng khác."

Để giúp Chị mừng lễ Đức Mẹ Vô nhiễm (1935).Chúa Giêsu đã khuyên chị: "Con sẽ làm tuần cửu nhật nao dâng cho Mẹ Cha? Này, con hãy dâng cho Người một kinh đọc không ngừng "GIÊSU - MARIA - GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn." Vì như vậy là dâng cho Người tất cả rồi đấy."

Còn về những kinh phụ thêm vào luật định Chúa dạy Chị (12-12-1935): "Cha thích con đọc kinh MẾN YÊU này hơn mọi kinh." Ngài đã giải thích thêm cho Chị rằng lời cầu xin cho các linh hồn trong kinh này bao gồm tất cả các linh hồn (20-06-1940): "GIÊSU - MARIA - GIUSE, Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn,"hàm chứa tất cả các Đẳng Linh Hồn trong luyện ngục cũng như hết các linh hồn trong Giáo Hội chiến đấu; các linh hồn tội lỗi cũng như các linh hồn vô tội, những người hấp hối,những kẻ vô thần..."

Chính Chúa Giêsu giới thiệu và bảo đảm giá trị giáo lý của kinh MẾN YÊU liên lỉ này (16-11-1935): "Nếu tạo vật nào thành tâm muốn yêu mến Cha và biến đổi họ từ sớm mai cho đến chiều tối thành một kinh MẾN YÊU độc nhất - lẽ dĩ nhiên với tất cả tấm lòng Cha sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi điên dại vì linh hồn này. con hãy ghi nhớ lời này."
Vì thế phải yêu mến không ngừng với tất cả tấm lòng. Linh hồn có thể sẽ không nếm thấy cái hương vị ngọt ngào của nó.
Nhưng linh hồn chỉ cần muốn yêu là đủ rồi.

Nguồn: Tinmung.net
Khanh Tran


🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🌳🌹 🏵️

Smiley face XIN, HÃY XIN ...

Xin, hãy xin một lần nữa
Xin dịch đừng, lan rộng khắp quê hương
Xin đồng sức, chung lời nguyện
Khẩn Chúa Trời, thương xót và giữ gìn.
Xin, và xin một lần nữa
Tay đan tay, miệng cất kinh Mân Côi
Xin Đức Mẹ, thưa cùng Chúa
Ngài phán lời, bão tố sẽ lặng im.
Xin, và xin chung hợp sức
Cất lời cầu, cùng Thánh Cả Giu-se
Nguyện Thánh Cả, thương phù giúp
Tất chúng ta, là con Chúa giữa trần.
Xin, và xin một lần nữa
Lắng nghe lời cảnh báo, của ngành y
Đồng chung sức, ngăn chặn dịch
Giúp nhà nhà, vui hưởng lộc bình an.
Xin, hãy xin cùng Thiên Chúa
Đấng Quan Phòng, Đấng Cứu Độ thế nhân
Ngài ban tặng, ơn soi sáng
Cho ngành y ngăn, loại dịch giữa trần.
Xin chung sức, lau dòng lệ
Cho những ai, bị dịch bệnh nhiễm lây
Nguyện Chúa thương, ban tặng phúc
Phúc chữa lành, ơn sức mạnh vượt qua.
Thân lạy Chúa, Đấng Thương Xót
Nguyện Ngài thương, gìn giữ tất chúng con
Trong ân sủng, Ngài hằng có
Hầu nhờ Ngài dịch bệnh mãi lui xa. Amen.
Anton Lương Văn Liêm

MỤC CẦU NGUYỆN ==>🌺