.

Dẫn lễ và Lời nguyện tín hữu
Chúa nhật thứ 27 và Lễ Đức Mẹ Mân Côi TN năm C

Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm C Tin Tưởng Và Khiêm Tốn
(Kb 1,2-3.2,2-4; 2Tm 1,6-8.13-14; Lc 17,5-10)


Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 27 thường niên...
Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta biết tầm quan trọng của đức tin, và đức khiêm nhượng trong đời sống Kitô hữu.
Chỉ có đức tin bằng hạt cải, chúng ta cũng có thể làm nhiều việc phi thường. Nhưng không phải vì đó mà sinh lòng kiêu căng tự đắc, một phải khiêm nhường tin tưởng trông cậy Chúa.
Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa ban thêm đức tin và lòng khiêm nhượng cho chúng ta, để chúng ta kiên vững trong mọi nghịch cảnh và nhìn nhận mình là đầy tớ vô dụng của Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Kb 1,2-3.2,2-4

Ngôn sứ Habacúc kêu trách Chúa vì bị thử thách nặng nề. Nhưng Chúa cho biết: "Người công chính sẽ được cứu thoát nhờ lòng thành tín của họ". Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 2Tm 1,6-8.13-14

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô khuyên ông Timôthê và chúng ta bền tâm tin cậy và trung thành trong nhiệm vụ Chúa giao, bất chấp khó khăn nghịch cảnh trong đời sống.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 17,5-10

Nhân dịp các tông đồ xin ban thêm đức tin, Chúa Giêsu cho các ông biết sức mạnh phi thường của nó, và dạy phải sống khiêm nhượng. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người(LNDG):

Chủ tế: Chúa dạy chúng ta sống khiêm tốn và tin tưởng Chúa, chúng ta chân thành cám ơn Chúa và thành khẩn kêu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng dạy bảo con cái sống khiêm tốn và vững lòng tin cậy Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời giảng dạy và gương sáng của mình.

2. Nhân loại càng ngày càng kiêu ngạo, cho rằng mình làm được tất cả mà không cần Thiên Chúa. Xin cho họ nhớ con người là tạo vật bất toàn bất lực Thiên Chúa đựng nên.

3. Nhiều người đang gặp khó khăn thử thách nặng nề. Xin cho họ biết tin tưởng phó thác vào Chúa, để được Chúa cứu giúp nâng đỡ.

4. Sống tin tưởng và luôn giữ lòng khiêm tốn sẽ được Chúa thương. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống tin tưởng và khiêm tốn luôn.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin và lòng khiêm nhượng cho chúng con, để chúng con xứng đáng làm con cái Chúa và được Chúa thương ban ơn phù trợ chúng con.

********************************

Lễ Ðức Mẹ Mân Côi - Ngày 7 Tháng 10
(Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38)

Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay chúng ta hiệp cùng Hội Thánh long trọng mừng kính Ðức Mẹ Mân Côi.

Tước hiệu Ðức Mẹ Mân Côi được truyền bá vào năm 1208, do việc Ðức Mẹ hiện ra với thánh Ða Minh, chỉ dạy cách lần chuỗi Mân Côi, để xin Chúa giúp Giáo Hội Pháp khỏi hiểm họa lạc giáo Anbigoa (Albigeois). 1

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để nhờ Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn lành hồn xác cho chúng ta và mọi người.

- Dẫn vào bài đọc 1: Cv 1,12-14

Sau khi tiển đưa Chúa Giêsu về trời, các tông đồ cùng với các thánh nữ và Ðức Mẹ cầu nguyện, để xin Chúa Thánh Thần xuống phù giúp các ngài. Ðó là ý nghĩa của bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Gl 4,4-7

Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho Con Một Người sinh làm con Ðức Maria, để chúng ta được làm nghĩa tử và đồng thừa tự với Ðức Maria. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 1,26-38

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sai sứ thần truyền tin cho Ðức Trinh Nữ Maria, và chọn Ngài sinh ra Chúa Cứu Thế. Sau khi biết thánh ý Chúa, Ðức Maria đã thưa "Xin Vâng" như lời sứ thần truyền.

Cầu nguyện cho mọi người: (LNGD)


Chủ tế: Nhờ sự khiêm tốn vâng lời của Ðức Maria mà Thiên Chúa đã thực hiện ơn cứu chuộc loài người. Chúng ta quyết tâm noi gương Mẹ và tha thiết cầu xin.

1. Nhờ lần chuỗi Mân Côi mà Giáo Hội Pháp thoát khỏi thảm họa lạc giáo. Xin cho mọi thành phần dân Chúa siêng năng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày.

2. Thiên Chúa đã chọn Ðức Maria làm Mẹ Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã trối Ðức Mẹ làm Mẹ chúng ta. Xin Mẹ hằng thương cứu giúp chúng ta là con của Mẹ.

3. Mẹ Maria được sứ thần chào mừng đầy ơn phúc. Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng ta luôn sống đẹp lòng Chúa, được Chúa ở cùng chúng ta.

4. Ðức Mẹ đã khiêm tốn vâng lời Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta biết noi gương Mẹ, luôn khiêm nhường vâng theo thánh ý Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con siêng năng lần chuỗi Mân Côi như Ðức Mẹ dạy, để được Mẹ cầu cùng Chúa ban ơn lành phần hồn phần xác cho chúng con.

********************************

LỄ KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

DẪN ĐẦU LỄ:

Kính thưa cộng đoàn, mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta được mời gọi cùng với Mẹ suy gẫm các mầu nhiệm của Con Một Thiên Chúa, Đấng Cứu độ nhân loại. Trong công trình cứu độ của Người, Mẹ Maria thật xứng được nhiều phúc lạ hơn mọi người nữ, vì Mẹ đã mở lòng, vâng nghe, và tín thác tuyệt đối, để cho Thiên Chúa hoàn toàn tự do thực hiện công trình cứu độ của Người nơi Mẹ.

Mừng kính Mẹ, chúng ta cầu xin Mẹ nâng đỡ mỗi người chúng ta, cách riêng cho cộng đoàn Nghĩa Sơn, và những chị em nhận Mẹ làm Bổn mạng. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết cùng với Mẹ lắng nghe Lời Đức Ki-tô, cùng với Mẹ học biết Đức Ki-tô, cùng với Mẹ cầu nguyện với Đức Ki-tô, cùng với Mẹ rao giảng Đức Ki-tô, và cùng với Mẹ nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô.

Với tất cả những tâm tình ước nguyện trên, giờ đây, cùng với Mẹ, chúng ta hân hoan dâng lễ tạ ơn tôn vinh Thiên Chúa.

DẪN BÀI ĐỌC:

Bài đọc 1. Cv 1,12-14 : Bài đọc sau đây cho thấy ngay từ buổi đầu của Hội Thánh sơ khai, Mẹ Maria đã hiện diện đồng hành với các thánh Tông đồ, và cùng với các ngài đồng tâm nhất trí, chuyên tâm cầu nguyện. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe.

Bài đọc 2. Gl 4,4-7 : Trong đoạn thư gởi tín hữu Galat, thánh Phaolô tông đồ khẳng định : Nhờ ơn Thiên Chúa và trong Thánh Tử Người, chúng ta được ơn làm nghĩa tử, và được phúc gọi Thiên Chúa là “Áp-ba, Cha ơi!”

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Maria với sứ mạng đặc biệt trong chương trình cứu chuộc nhân loại. Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta cùng chung lời ngợi khen Thiên Chúa / và hiệp với Mẹ Maria dâng lên Người lời thiết tha nguyện xin :

1,“Các tông đồ luôn đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện với Đức Mẹ Maria”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn biết liên kết với nhau trong một Giáo Hội duy nhất, biết lấy Đức Mẹ Maria làm gương mẫu cho việc đào tạo đức tin / và củng cố đời sống đạo đức của mình.

2,“Anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi dân tộc trên thế giới biết tin nhận Chúa Giêsu-Kitô là Con Thiên Chúa / và là Đấng cứu rỗi trần gian, để trong Người / tất cả được giải thoát khỏi tội lỗi, nhận lại ơn làm nghĩa tử, và là người thừa kế gia nghiệp Nước Trời.

3, “Kinh Mân Côi là một trường học thật sự của đức tin và lòng đạo đức.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu / luôn biết ý thức về giá trị của kinh Mân côi, và siêng năng lần chuỗi / như một phương thế để tái khám phá đức tin / và đào sâu các mầu nhiệm cuộc đời của Đấng cứu rỗi trần gian.

4, Cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi là phương thế đơn sơ nhưng lại rất hiệu nghiệm. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, biết cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, để được nâng đỡ trong đời sống đức tin, can đảm vượt qua mọi thử thách và trung kiên theo Chúa đến cùng.

Chủ tế : Lạy Cha, Cha đã muốn Con Một Cha mặc lấy xác phàm trong cung lòng Trinh Nữ Maria. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con biết noi gương Mẹ, luôn trung thành gắn bó với Đức Kitô, Con Cha. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Học Viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức
Tháng Chín 29, 2014

BÀI VIẾT TỔNG HỢP