Smiley face

ngày 26 tháng 04 năm 2016 - người đăng: adminGIA ĐÌNH HIỆP SỸ SINH HOẠT ĐỊNH KỲ 2016 - tại SAN JOSE BẮC CALIFORNIA

Smiley faceSmiley face

Smiley face

Smiley face

************************
Hiệp sỹ sinh hoạt 2016
tại SAN JOSE BẮC CALIFORNIA
*****************************************

*Các bài khác:*

Chùm Thơ Mừng Sinh Nhật - Dâng Chúa Hài Đồng Chúa Giêsu Thơ Mân Côi 6 - Thơ Kính Mừng Mẹ Mân Côi Thơ Mân Côi 5 - Vần Thơ Mân Côi Thơ Mân Côi 4 - Maria bóng mát đời tôi Thơ Mân Côi 3 - Chùm Thơ Dâng Mẹ Mân Côi Thơ Mân Côi 2 - Tràng hạt Mân Côi Thơ Mân Côi 1 - Thơ Mân Côi dâng Mẹ